Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
Student odbywa praktyki zawodowe - 3 tygodnie 120 godz. (wpis do indeksu w V semestrze studiów).
1Algorytmy i struktury danych (wykład)E/5 30 dr Michał Horodelski
2Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Gdula
3Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Gdula
4Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Michał Horodelski
5Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Agnieszka Gdula
6Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr Agnieszka Gdula
7Programowanie obiektowe II (wykład)E/5 30 dr Dorota Pylak
8Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
9Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
10Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Krystian Szwedo
11Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Dorota Pylak
12Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Krystian Szwedo
13Statystyczna analiza danych (wykład)E/5 30 dr Kamil Powroźnik
14Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
15Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
16Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
17Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
18Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
19Sztuczna inteligencja (wykład)E/5 30 dr Michał Horodelski
20Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Horodelski
21Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
22Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
23Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
24Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
25Zarządzanie projektem informatycznym (wykład)E/3 15 dr inż. Rafał Lizut
26Zarządzanie projektem informatycznym (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
27Zarządzanie projektem informatycznym (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
28Zarządzanie projektem informatycznym (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
29Zarządzanie projektem informatycznym (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
30Zarządzanie projektem informatycznym (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
(student wybiera język obcy nowożytny)
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 307) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 308) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 309) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 378) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 306) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
9Język angielski (biznesowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Turska
10Język angielski (biznesowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
Student wybiera jedną specjalność lub do 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze; warunkiem uzyskania wpisu w
suplemencie.
1Programowanie aplikacji internetowych (konwersatorium)Z/5 30 dr Rafał Stęgierski
2Programowanie aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
3Programowanie aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
4Programowanie aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
5Programowanie aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
Student wybiera jedną specjalność lub do 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze; warunkiem uzyskania wpisu w
suplemencie.
1Metody i algorytmy grafiki komputerowej (wykład)Z/5 30 dr Armen Grigoryan
2Metody i algorytmy grafiki komputerowej (laboratorium)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
Student wybiera jedną specjalność lub do 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze; warunkiem uzyskania wpisu w
suplemencie.
1Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (wykład)Z/5 30 Zawieszone
2Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze