Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XIX wieku (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
10Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
11Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
12Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Anna Kucharska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
4Cywilizacja Włoch (konwersatorium)Z/2 15 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Monika Plewko
4Cywilizacja Hiszpanii (konwersatorium)Z/2 15 mgr Katarzyna Gołębiowska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/3 0 mgr Stanisław Świtlik
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/3 0 mgr Katarzyna Gołębiowska
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/3 0 mgr Stefano Gandini

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze