Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (niestacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminaria
1Dydaktyka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
4Translatoryka (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Profil studiów
Językoznawstwo
1Dydaktyka (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
2Językoznawstwo (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Literaturoznawstwo (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
2Translatoryka (ćwiczenia)Z/3 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 18 dr Ewelina Mokrosz
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 18 dr Ewelina Mokrosz
3Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 18 mgr Joanna Mirek
4Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 18 dr Dominika Bugno-Narecka
5Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 18 dr Dominika Bugno-Narecka
6Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 18 mgr Joanna Mirek
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze