Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Języki obce nowożytne - warsztaty
1Doing Business in English - Język angielski (warsztaty)Z/1 30 Brak obsady
2Podstawowy kurs języka chińskiego (warsztaty)Z/1 30 Brak obsady
3Podstawowy kurs języka rosyjskiego (warsztaty)Z/1 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Seminarium magisterskie
1Finanse i podatki w działalności gospodarczej (seminarium)Zbo/1 30 dr Marcin Burzec
2Ochrona karna obrotu gospodarczego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
4Prawo umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (seminarium)Zbo/1 30 dr Piotr Sławicki
5Prawo w obrocie gospodarczym (seminarium)Zbo/1 30 dr Dariusz Bucior
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Arbitraż międzynarodowy (wykład)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
2Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Międzynarodowy obrót handlowy (wykład)Z/2 15 Brak obsady
4Opodatkowanie zagranicznej działalności gospodarczej (wykład)Z/2 15 dr hab. Monika Münnich
5Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce (wykład)Z/2 15 dr hab. Leszek Ćwikła
6Prawo zamówień publicznych (wykład)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Sądowe dochodzenie roszczeń przez przedsiębiorców (wykład)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
Praktyka studencka
1Praktyka studencka (praktyki)Zbo/3 0 dr Kamil Golema

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze