Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Abstrakcyjne struktury danych (wykład)E/5 30 dr Henryk Malinowski
2Programowanie w Javie (wykład)E/4 30 dr Dorota Pylak
3Statystyczna analiza danych (wykład)E/5 30 dr Małgorzata Nowak-Kępczyk
4Systemy operacyjne (wykład)E/4 15 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
5Sztuczna inteligencja (wykład)E/5 30 VACAT
Ćwiczenia obowiązkowe
1Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
2Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
3Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
4Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
5Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
6Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
7Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
8Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
9Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
10Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dorota Pylak
11Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 VACAT
12Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 VACAT
13Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 VACAT
14Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
15Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
16Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
17Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
18Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
19Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
20Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
21Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
22Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
23Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
24Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
25Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
26Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
27Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Brak obsady
28Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
29Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
30Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
31Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
32Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
33Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
34Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
35Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Programowanie aplikacji internetowych (konwersatorium)Z/5 30 Brak obsady
2Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
3Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
4Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
5Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
6Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Metody i algorytmy grafiki komputerowej (wykład)Z/5 30 dr Armen Grigoryan
2Metody i algorytmy grafiki komputerowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Armen Grigoryan
3Metody i algorytmy grafiki komputerowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
1Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (wykład)Z/5 30 Zawieszone
2Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
3Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze