Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe (wykład)E/4 30 dr Wojciech Wciseł
Seminarium magisterskie
1Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)Z/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)Z/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)Z/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Seminarium magisterskie: PR i reklama (seminarium)Z/2 30 dr hab. Aneta Duda
5Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)Z/2 30 dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
6Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)Z/2 30 prof. dr hab. Jacek Dąbała
Wykład monograficzny promotora
1Badania nad wpływem mediów (wykład)E/4 30 dr hab. Robert Szwed
2Fotografia w mediach (wykład)E/4 30 Zawieszone
3Kampanie społeczne (wykład)E/4 30 dr hab. Aneta Duda
4Mediatyzacja pamięci zbiorowej (wykład)E/4 30 dr hab. Dariusz Wadowski
Praca dyplomowa
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 prof. dr hab. Jacek Dąbała
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Dariusz Wadowski
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Robert Szwed
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Aneta Duda
6Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze