Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: teksty publicystyczne - analiza/dyskusja II (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Seminaria
1Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
2Literatura niemieckojęzyczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych (spec.nauczycielska) (konwersatorium)Z/2 30 dr Lucyna Krzysiak
2Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
Specjalizacja translatologiczna
1Tłumaczenie naukowo-techniczne (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Marek Jakubów
Język angielski w komunikacji zawodowej B1-B2
1Język angielski w komunikacji zawodowej: wypowiedź pisemna B1-B2 (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze