Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Rok III   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład obowiązkowy
1Aktualne zagadnienia prawne (wykład)E/3 30 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
Konwersatorium ( 1 do wyboru )
1Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2Prawo mediów (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
3Zakłady publiczne (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
Wykład lub konwersatorium w języku obcym (1 do wyboru - w semestrze letnim)
1A Comparative Look at the Civil and Common Law Legal Systems (wykład)E/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2Derecho eclesiástico del Estado polaco (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
3European and Comparative Company Law (wykład)E/3 30 Zawieszone
4Introduction to Sport Law (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
5La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
6La vie consacrée – état actuel et les perspectives (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
7The principles of the Polish Criminal Procedure (wykład)E/3 30 Zawieszone
8Theological and legal sense of Canon Law (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Historia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
3Prawa człowieka (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
4Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
5Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
6Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
7Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
8Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
9Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
10Prawo karne procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
11Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
12Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
13Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
14Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 30 Brak obsady
Złożenie publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie lub pracy zbiorowej
1Złożenie publikacji naukowej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady
Złożenie ankiety doktoranta - wraz z opinią opiekuna naukowego
1Złożenie ankiety doktoranta wraz z opinia opiekuna naukowego (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze