Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
2Laboratorium specjalistyczne II: Środowiska programistyczne (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Piotr Kociuba
3Laboratorium specjalistyczne II: Środowiska programistyczne (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Piotr Kociuba
4Laboratorium specjalistyczne II: Środowiska programistyczne (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 15 Zawieszone
5Programowanie obiektowe w języku Python (wykład)E/6 30 dr Armen Grigoryan
6Programowanie obiektowe w języku Python (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Armen Grigoryan
7Programowanie obiektowe w języku Python (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Armen Grigoryan
8Programowanie obiektowe w języku Python (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
9Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (wykład)E/6 30 dr hab. Ryszard Kozera
10Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
11Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
12Zaawansowane metody sztucznej inteligencji (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
Zajęcia seminaryjne
Kontynuacja zajęć seminaryjnych wybranych w I semestrze; wymagane jest przygotowanie pracy magisterskiej.
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ihor Korol
3Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/4 30 dr Marcin Płonkowski
4Bazy danych (seminarium)Zbo/4 30 dr Andrzej Michalski
5Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Inteligentne technologie i Internet Rzeczy (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
7Inżynieria oprogramowania (seminarium)Zbo/4 30 dr Joanna Kapusta
8Matematyczne aspekty informatyki (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
9Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
10Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk
11Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera
12Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
dr Dorota Pylak
13Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ihor Korol
14Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Marcin Płonkowski
15Bazy danych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Andrzej Michalski
16Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
17Inteligentne technologie i Internet Rzeczy (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
18Inżynieria oprogramowania (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Joanna Kapusta
19Matematyczne aspekty informatyki (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
20Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
21Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk
22Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera
Przedmioty do wyboru
Zajęcia monograficzne
Student wybiera 1 przedmiot.
1Analiza danych w języku R (laboratorium)Z/0 30 dr hab. Ihor Korol
2Metody wykrywania i korygowania błędów w transmisji danych (laboratorium)Z/0 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
3Programowanie grafiki komputerowej (laboratorium)Z/0 30 Brak obsady
4Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Horodelski
5Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Horodelski
6Sieci komputerowe II (laboratorium)Z/0 30 Brak obsady
7Sieci lokalne (LAN) (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone
8Systemy informacji przestrzennej GIS (laboratorium)Z/0 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
9Wielowymiarowa analiza danych (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone
10Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
11Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
12Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
13Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone
14Zarządzanie sieciami komputerowymi (laboratorium)Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
15Analiza danych w języku R (wykład)E/6 30 dr hab. Ihor Korol
16Metody wykrywania i korygowania błędów w transmisji danych (wykład)E/6 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
17Programowanie grafiki komputerowej (wykład)E/6 30 Brak obsady
18Programowanie w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Michał Horodelski
19Sieci komputerowe II (wykład)E/6 30 Brak obsady
20Sieci lokalne (LAN) (wykład)E/6 30 Zawieszone
21Wielowymiarowa analiza danych (wykład)E/6 30 Zawieszone
22Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (wykład)E/6 30 Zawieszone
23Zarządzanie sieciami komputerowymi (wykład)E/6 30 dr Marcin Płonkowski
24Systemy informacji przestrzennej GIS (konwersatorium)Z/6 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
25Zaawansowane aplikacje sieciowe (konwersatorium)Z/6 30 mgr Piotr Kociuba

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze