Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Bazy danych I (wykład)E/5 30 dr Joanna Kapusta
2Bazy danych I (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
3Bazy danych I (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
4Bazy danych I (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
5Bazy danych I (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
6Bazy danych I (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
7Historia filozofii (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Przemysław Gut
8Modelowanie i symulacje komputerowe (wykład)E/5 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
9Modelowanie i symulacje komputerowe (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
10Modelowanie i symulacje komputerowe (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
11Modelowanie i symulacje komputerowe (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
12Modelowanie i symulacje komputerowe (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Zofia Marek
13Modelowanie i symulacje komputerowe (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
14Podstawy metod probabilistycznych (wykład)E/5 30 dr Kamil Powroźnik
15Podstawy metod probabilistycznych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
16Podstawy metod probabilistycznych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
17Podstawy metod probabilistycznych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
18Programowanie obiektowe (wykład)E/5 30 dr Dorota Pylak
19Programowanie obiektowe (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Krystian Szwedo
20Programowanie obiektowe (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Krystian Szwedo
21Programowanie obiektowe (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Krystian Szwedo
22Programowanie obiektowe (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Dorota Pylak
23Programowanie obiektowe (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Krystian Szwedo
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
(student wybiera język obcy nowożytny)
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 378) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 307) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 308) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 309) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 306) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze;
warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Ochrona danych (wykład)Z/5 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2Ochrona danych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
3Ochrona danych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
4Ochrona danych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
5Ochrona danych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
(do wyboru 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze;
warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (wykład)Z/5 30 dr Armen Grigoryan
2Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (laboratorium)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
(do wyboru 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze;
warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Protokoły i koncepcje routingu (wykład)Z/5 30 Zawieszone
2Protokoły i koncepcje routingu (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze