Wydział Teologii
Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład
1Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Nowy Testament (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
2Biblijno-liturgiczne podstawy duchowości katolickiej (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
3Chrystologia (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
4Duchowość laikatu (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
5Duchowość liturgiczna (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
6Duchowość maryjna (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
7Duszpasterstwo nadzwyczajne (wykład)Z/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski
8Dzieje liturgii w Polsce - okres potrydencki (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
9Egzegeza Dzieła Janowego - wybrane zagadnienia (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
10Egzegeza Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich- wybrane zagadnienia (wykład)Z/0 30 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
11Egzegeza ksiąg prorockich ST - wybrane zagadnienia (wykład)Z/0 30 Ks. dr Arnold Zawadzki
12Egzegeza Listów Pawłowych - wybrane zagadnienia (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
13Egzegeza literatury mądrościowej i ksiąg poetyckich ST (wykład)Z/0 30 Ks. dr Marcin Zieliński
14Egzegeza Pięcioksięgu - wybrane zagadnienia (wykład)Z/0 30 Ks. dr Krzysztof Napora
15Eklezjologia fundamentalna. Cz. I (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
16Formy duszpasterstwa społeczno-charytatywnego. Duszpasterstwo społeczne (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
17Geografia i archeologia krajów biblijnych (wykład)Z/0 30 Ks. dr Krzysztof Napora
18Hermeneutyka liturgiczna (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
19Historia katechezy cz. II (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
20Historiografia kościelna (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
21Instytucje - kult - dzieje ludu Przymierza (wykład)Z/0 30 Ks. dr Tomasz Bąk
22Interdyscyplinarność w katechetyce (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
23Katecheza dorosłych (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
24Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
25Kaznodziejstwo Ojców Kościoła (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
26Krytyka tekstu Starego i Nowego Testamentu (wykład)Z/0 30 Ks. dr Tomasz Bąk
27Metodyka katechezy (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
28Muzyka w liturgii (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
29Pedagogika religii (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
30Personalizm filozoficzny i teologiczny (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
31Pobożność katolicka (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
32Protologia (wykład)Z/0 30 Ks. dr Łukasz Mudrak
33Przepowiadanie słowa Bożego w celebracji sakramentów (wykład)Z/0 30 Ks. dr Damian Chrzanowski
34Przepowiadanie w mediach (wykład)Z/0 30 Ks. dr Damian Chrzanowski
35Przestrzeń i sztuka w liturgii (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
36Psychologia katechezy dzieci (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
37Socjografia religii (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs
38Starożytne Kościoły Wschodnie (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
39Teologia ewangelizacji (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
40Teologia metodystyczna (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
41Teologia powołania (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
42Teologia życia konsekrowanego (wykład)Z/0 30 S. dr Elżbieta Kruszewska
43Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
44Zarys teologii religii. Cz. 1 (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
Seminarium
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
2Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
4Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)Zbo/0 15 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
5Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
6Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
7Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
8Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/0 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
9Homiletyka (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
10Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
11Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
12Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
13Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
14Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
15Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
16Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
17Teologia fundamentalna (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
18Teologia moralna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
19Teologia poreformacyjna (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
20Teologia praktyczna (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski
21Teologia prawosławna (seminarium)Zbo/0 15 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
22Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze