Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Konwersatoria obowiązkowe
1Literatura francuska doby oświecenia (konwersatorium)Z/5 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
9Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
10Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
11Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
12Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna B1 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Anna Kucharska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe B1 (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
4Cywilizacja Włoch (konwersatorium)Z/2 15 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja B1 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Monika Plewko
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna B1 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Monika Plewko
4Cywilizacja Hiszpanii (konwersatorium)Z/2 15 VACAT

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze