Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Analiza matematyczna II (wykład)E/11 60 dr Andrzej Michalski
2Analiza matematyczna II (ćwiczenia)Z/0 60 mgr Maciej Parol
3Topologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
4Topologia (wykład)E/5 30 dr Wiesław Główczyński
5Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
(student wybiera język obcy nowożytny)
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
Przedmioty do wyboru
Przedmiot do wyboru
(student wybiera dwa przedmioty z listy przedmiotów do wyboru - każdy po 60 godz.)
1Bazy danych I (wykład)E/5 30 dr Joanna Kapusta
2Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (wykład)E/5 30 dr Armen Grigoryan
3Matematyka ubezpieczeń życiowych (wykład)E/5 30 dr Wiesław Główczyński
4Programowanie obiektowe (wykład)E/5 30 dr Henryk Malinowski
5Teoria grafów i sieci (wykład)E/5 30 dr Paweł Wójcik
6Wstęp do modelowania matematycznego (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Piotr Matus
7Wybrane zagadnienia z teorii liczb (wykład)E/5 30 dr Wiesław Główczyński
8Bazy danych I (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
9Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (laboratorium)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
10Matematyka ubezpieczeń życiowych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
11Programowanie obiektowe (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
12Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
13Wstęp do modelowania matematycznego (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Matus
14Wybrane zagadnienia z teorii liczb (ćwiczenia)Z/0 30 dr Wiesław Główczyński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze