Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Bazy danych I (wykład)E/6 30 dr Joanna Kapusta
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
3Modelowanie i symulacje komputerowe (wykład)E/5 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
4Podstawy metod probabilistycznych (wykład)E/5 30 dr Kamil Powroźnik
5Programowanie obiektowe (wykład)E/5 30 dr Henryk Malinowski
6Bazy danych I (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
7Bazy danych I (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
8Bazy danych I (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
9Bazy danych I (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
10Bazy danych I (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
11Modelowanie i symulacje komputerowe (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Zofia Marek
12Modelowanie i symulacje komputerowe (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Zofia Marek
13Modelowanie i symulacje komputerowe (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Zofia Marek
14Modelowanie i symulacje komputerowe (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Zofia Marek
15Modelowanie i symulacje komputerowe (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
16Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
17Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
18Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
19Programowanie obiektowe (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
20Programowanie obiektowe (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
21Programowanie obiektowe (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
22Programowanie obiektowe (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
23Programowanie obiektowe (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
3Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Michał Narecki
5Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
1Ochrona danych (wykład)Z/5 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2Ochrona danych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
3Ochrona danych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
4Ochrona danych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
5Ochrona danych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (wykład)Z/5 30 dr Armen Grigoryan
2Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (laboratorium)Z/0 30 dr Armen Grigoryan

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze