Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)Z/3 15 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (ćwiczenia)Z/0 15 dr Maksymilian Roszyk
3Historia Kościoła powszechnego: okres nowożytny (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
4Historia Kościoła powszechnego: okres nowożytny (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
5Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
6Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Włodzimierz Osadczy
7Teologia dogmatyczna: Teodycea (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
8Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
9Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Filip Krauze
10Teologia moralna fundamentalna (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
11Teologia moralna fundamentalna (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Łukasz Plata
12Wstęp ogólny do Pisma świętego (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 309) Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 354) Z/0 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 323) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
6Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Żmuda
2Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
Specjalizacja biblijna
1Współczesne metody egzegezy biblijnej (wykład)Z/2 30 Ks. dr Krzysztof Kinowski
2Podstawy języka hebrajskiego (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Krzysztof Napora
Zajęcia do wyboru
1Duch Orędownik (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
2Msza św. po Soborze Trydenckim a reforma Vaticanum II (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Teologia wobec zjawisk paranormalnych (wykład)Z/3 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze