Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Antropologia z elementami filozofii kultury (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
2Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
4Historia Kościoła powszechnego: średniowiecze (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
5Liturgika: Historia liturgii, prawo liturgiczne (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
6Metafizyka (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
7Ogólna metodologia nauk (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Marek Słomka
8Patrologia - okres I do 325 r. (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
9Psychologia ogólna (wykład)Z/3 30 Ks. dr Radosław Rybarski
10Religiologia (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
2Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Agnieszka Strycharczuk
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 503) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 247) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język włoski - CEF - B1 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
6Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - różnica programowa - I semestr (lektorat)Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze