Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Diagnoza psychologiczna (wykład)E/4 30 dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
2Psychologia społeczna (wykład)E/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
3Etyka (wykład)E/1 25 dr hab. Wojciech Lewandowski
4Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
5Statystyka opisowa (wykład)E/2 15 dr Mykola Chumak
6Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Magdalena Pietnoczko
7Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Magdalena Pietnoczko
8Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Magdalena Pietnoczko
9Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Magdalena Pietnoczko
10Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Iwona Derecka
11Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Iwona Derecka
12Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Iwona Derecka
13Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Iwona Derecka
14Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
15Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
16Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Jan Kutnik
17Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Jan Kutnik
18Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Aneta Kozioł
19Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Aneta Kozioł
20Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Aneta Kozioł
21Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Agnieszka Laskowska
22Personality (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Jan Kutnik
23Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
24Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
25Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
26Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michał Wiechetek
27Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Michał Wiechetek
28Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Kamil Tomaka
29Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Kamil Tomaka
30Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Grzegorz Kida
31Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marcin Wojtasiński
32Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Przemysław Tużnik
33Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Przemysław Tużnik
34Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Przemysław Tużnik
35Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
36Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
37Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Marcin Wojtasiński
38Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Marcin Wojtasiński
39Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Marcin Wojtasiński
40Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Przemysław Tużnik
41Osobowość (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
42Personality (wykład)E/4 30 dr Jan Kutnik
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 325) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 324) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 326) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 327) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 328) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 329) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
8Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 404) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
12Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
1Psychologia nowych mediów (wykład)E/3 15 dr Paweł Kot
2Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (wykład)E/3 15 dr Monika Dacka
3Problems of old age and aging (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
4Problemy starości i starzenia się (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
5Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Kot
6Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Kot
7Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Paweł Kot
8Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Paweł Kot
9Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Paweł Kot
10Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Bogumiła Krawiec
11Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Bogumiła Krawiec
12Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Bogumiła Krawiec
13Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Bogumiła Krawiec
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Psychologia pracy i zarządzania (wykład)E/6 30 dr Jacek Sobek
2Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (wykład)E/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
3Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Jacek Sobek
4Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Jacek Sobek
5Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Jacek Sobek
6Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Jacek Sobek
7Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
8Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
9Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
10Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze