Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
2Sztuka edytorska (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
3Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy krytyki genezy i krytyki tekstu (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Analiza retoryczna tekstów użytkowych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Czechowicz, prof. KUL
3Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
4Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia)Zbo/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
Konwersatoria obowiązkowe
1Adiustacja i korekta (konwersatorium)Zbo/2 30 mgr Magdalena Byrska
2Podstawy DTP (konwersatorium)Z/3 30 mgr Mateusz Miernik
Zajęcia do wyboru
1Archiwa literackie (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Literatura polska XIX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład)Zbo/1 15 dr Joanna Lekan-Mrzewka
3Edytorstwo i nowe technologie informacyjne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
4Edytorstwo naukowe wobec literaturoznawstwa (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
5Prawo autorskie i prasowe (konwersatorium)Zbo/2 15 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 157) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
3Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze