Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Sztuka edytorska (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Historia Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
3Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Wykłady monograficzne
1Archiwa literackie (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Literatura polska XIX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład)Zbo/1 15 dr Joanna Lekan-Mrzewka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy krytyki genezy i krytyki tekstu (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Urszula Jańczyk
2Analiza retoryczna tekstów użytkowych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
3Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
4Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Konwersatoria
1Adiustacja i korekta (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Zuzanna Guty
2Podstawy DTP (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Mateusz Miernik
3Podstawy DTP (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Mateusz Miernik
Konwersatoria do wyboru
1Prawo autorskie i prasowe (konwersatorium)Zbo/3 15 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Prawo własności intelektualnej (konwersatorium)Zbo/3 15 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
3Edytorstwo i nowe technologie informacyjne (konwersatorium)Z/2 30 mgr Urszula Jańczyk
4Edytorstwo naukowe wobec literaturoznawstwa (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze