Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku (wykład)E/5 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2Stosunki międzynarodowe (wykład)E/4 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
3Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów (wykład)E/5 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
4Pragmatyka językowa (wykład)E/3 15 dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
5Analiza dyskursu medialnego (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Jacek Dąbała
6Psychologia mediów (wykład)E/5 30 Ks. dr Rafał Pastwa
Seminarium magisterskie
1Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Seminarium magisterskie: PR i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
5Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
6Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jacek Dąbała
Ćwiczenia obowiązkowe
1Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
3Psychologia mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Rafał Pastwa
4Psychologia mediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
Warsztaty medialne
1Warsztat filmowy (warsztaty)Z/1 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
2Warsztat mediów internetowych (warsztaty)Z/1 30 mgr Robert Furmańczuk
3Warsztat radiowy (warsztaty)Z/1 30 mgr Marcin Superczyński
4Warsztat telewizyjny (warsztaty)Z/1 30 dr Joanna Sosnowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze