Wydział Teologii
Muzykologia (stacjonarne II stopnia) WT
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dzieje myśli o muzyce z elementami estetyki (wykład)Z/2 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
2Muzyka polska XX i XXI wieku (wykład)E/3 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
3Literatura chóralna (wykład)Z/3 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Metodologia badań muzykologicznych (wykład)Z/4 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Ćwiczenia obowiązkowe
1Paleografia łacińska (ćwiczenia)Z/4 15 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
2Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej (ćwiczenia)Z/3 15 dr hab. Iwona Sawulska
3Literatura chóralna (ćwiczenia)Z/3 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Seminaria (jedno seminarium obowiązkowe)
1Etnomuzykologia i Hymnologia (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykład monograficzny u promotora (jeden wykład obowiązkowy)
1Europejska bibliografia organów (wykład monograficzny) (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
2Kultura tradycyjna w perspektywie antropologicznej i etnomuzykologicznej (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Tomasz Rokosz
3Repertuar liturgiczno-muzyczny w przekazach piotrkowskich jako kontynuacja tradycji polskiej (wykład monograficzny) (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: MUZYKA KOŚCIELNA
Ćwiczenia
1Dyrygentura chóralna (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Grzegorz Pecka
2Organy specjalne - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Jadwiga Kowalska
3Organy specjalne - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Elżbieta Charlińska
4Prowadzenie zespołu chorałowego (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Beata Bodzioch
5Zespół chorałowy (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Beata Bodzioch
6Praktyka muzyczno-liturgiczna (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Pecka
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: TEORIA MUZYKI I KRYTYKA MUZYCZNA
Wykłady
1Historia opery i teatru muzycznego (wykład)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
2Muzyczne tradycje Europy (wykład)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: TEORIA MUZYKI I KRYTYKA MUZYCZNA
Ćwiczenia
1Analiza i interpretacja muzyki wielogłosowej (ćwiczenia) (ćwiczenia)Z/1 30 dr Marek Bebak
2Krytyka nagrań fonograficznych (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Mieczysław Śmierciak
3Multimedialne techniki przekazu wiedzy o muzyce (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Mieczysław Śmierciak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze