Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Kultura języka (wykład)E/4 30 dr Olga Białek-Szwed
2Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
3Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
4Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
5Nauki o komunikowaniu (wykład)E/4 30 dr Łukasz Sarowski
6Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Wojciech Wciseł
7Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Łukasz Sarowski
8Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Łukasz Sarowski
9Elementy ekonomii (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Krawczyk
10Historia Polski XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
11System medialny w Polsce (wykład)E/3 15 dr Olga Białek-Szwed
12Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
13Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
14Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
15Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
16Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
17Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
18Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
19Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
20Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
21Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 mgr Robert Furmańczuk
22Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Robert Furmańczuk
23Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Robert Furmańczuk
24Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 mgr Robert Furmańczuk
25Logika (wykład)E/2 10 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
26Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
27Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
28Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
29Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr Jacek Jarocki
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze