Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Laboratorium specjalistyczne I (laboratorium - Grupa: 1) Z/4 45 mgr inż. Kamil Zieliński
2Laboratorium specjalistyczne I (laboratorium - Grupa: 2) Z/4 45 mgr inż. Kamil Zieliński
3Laboratorium specjalistyczne I (laboratorium - Grupa: 3) Z/4 45 mgr inż. Kamil Zieliński
4Laboratorium specjalistyczne I (laboratorium - Grupa: 4) Z/4 45 Zawieszone
5Projektowanie witryn internetowych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
6Projektowanie witryn internetowych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
7Projektowanie witryn internetowych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
8Projektowanie witryn internetowych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
9Zaawansowane systemy baz danych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
10Zaawansowane systemy baz danych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
11Zaawansowane systemy baz danych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
12Zaawansowane systemy baz danych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
13Projektowanie witryn internetowych (konwersatorium)Z/6 30 mgr Piotr Kociuba
14Zaawansowane systemy baz danych (wykład)E/6 30 dr Joanna Kapusta
Przedmioty do wyboru
Zajęcia seminaryjne
Kontynuacja zajęć seminaryjnych wybranych w I semestrze.
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ihor Korol
3Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/4 30 dr Marcin Płonkowski
4Bazy danych (seminarium)Zbo/4 30 dr Andrzej Michalski
5Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Frameworki aplikacji internetowych (seminarium)Zbo/4 30 Brak obsady
7Inteligentne technologie i Internet Rzeczy (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
8Inżynieria oprogramowania (seminarium)Zbo/4 30 dr Joanna Kapusta
9Komputerowa analiza danych (seminarium)Zbo/4 30 Brak obsady
10Matematyczne aspekty informatyki (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
11Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/4 30 Brak obsady
12Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
13Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk
14Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera
15Techniki internetowe (seminarium)Zbo/4 30 Brak obsady
16Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Matus
dr Dorota Pylak
17Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ihor Korol
18Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Marcin Płonkowski
19Bazy danych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Andrzej Michalski
20Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
21Frameworki aplikacji internetowych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 Brak obsady
22Inteligentne technologie i Internet Rzeczy (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
23Inżynieria oprogramowania (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Joanna Kapusta
24Komputerowa analiza danych (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 Brak obsady
25Matematyczne aspekty informatyki (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
26Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 Brak obsady
27Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
28Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr Viktor Melnyk
29Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 dr hab. Ryszard Kozera
30Techniki internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/4 30 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
Zajęcia monograficzne
Student wybiera 1 przedmiot.
1Curve and surface reconstruction (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone
2Multidimensional data analysis (laboratory) (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone
3Software systems analysis and design (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
4Software systems analysis and design (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
5Software systems analysis and design (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
6Curve and surface reconstruction (wykład)E/6 30 dr hab. Ryszard Kozera
7Multidimensional data analysis (lecture) (wykład)E/6 30 dr Małgorzata Nowak-Kępczyk
8Software systems analysis and design (wykład)E/6 30 dr inż. Rafał Lizut
Przedmioty do wyboru
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
Student wybiera 1 przedmiot.
1Grundbegriffe der Pädagogik (konwersatorium)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
2Modern trends in software development (konwersatorium)Z/2 30 mgr inż. Kamil Zieliński
3Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze