Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dydaktyka ogólna (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Pedagogika kultury (wykład)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Stoch
3Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład)Z/4 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
4Pedagogika specjalna (wykład)E/1 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
5Pedagogika rodziny (wykład)E/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
6Psychologia rozwoju i wychowawcza (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Alina Rynio
7Projektowanie rozwoju zawodowego (wykład)Z/2 15 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
8Socjologia wychowania (wykład)E/3 15 dr hab. Monika Adamczyk, prof. KUL
9Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Maj
10Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
11Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
12Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
13Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
14Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
15Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
16Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
17Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia) (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
18Psychologia rozwoju i wychowawcza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
19Psychologia rozwoju i wychowawcza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
20Psychologia rozwoju i wychowawcza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
21Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Bis
22Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dorota Bis
23Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze