Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Literatura francuska wieku XVII (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Stanisław Świtlik
2Literatura francuska wieku XVII (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Stanisław Świtlik
3Historia Francji (konwersatorium - Grupa: 1) E/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Historia Francji (konwersatorium - Grupa: 2) E/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
6Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
8Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
9Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
10Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
11Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
12Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
13Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
14Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
15Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
16Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
17Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
18Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
19Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
20Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
21Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
22Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Laurent Muller
23Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Laurent Muller
24Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Laurent Muller
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Maniowska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Agata Pryciak
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Nina Klekot
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Nina Klekot
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 60 mgr Katarzyna Kaczyńska
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 60 mgr Katarzyna Kaczyńska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/3 0 Brak obsady
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze