Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Matematyka ze statystyką w biologii (wykład)E/2 15 dr Armen Grigoryan
2Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna, prof. KUL
3Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Weronika Goraj
4Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna, prof. KUL
5Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (wykład)E/9 30 dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
6Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
7Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
8Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 dr Paweł Patrzylas
9Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 60 Brak obsady
10Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
11Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Armen Grigoryan
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 208) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
3Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
4Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Aleksandra Skrzyńska
5Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
7Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
9Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
Przedmioty do wyboru - Chemia I
Student wybiera grupę zajęć Chemia I lub Chemia II
1Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (wykład)E/3 15 dr Ludomir Kwietniewski
2Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Borówka
3Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Borówka
4Chemia organiczna – kurs rozszerzony (wykład)E/9 30 dr hab. Oleh Demchuk, prof. KUL
5Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr hab. Oleh Demchuk, prof. KUL
6Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr hab. Oleh Demchuk, prof. KUL
7Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 Brak obsady
Przedmioty do wyboru - Chemia II
Student wybiera grupę zajęć Chemia II lub Chemia I
1Chemia fizyczna (wykład)E/6 30 dr Ludomir Kwietniewski
2Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
3Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Borówka
4Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
5Chemia organiczna – kurs podstawowy (wykład)E/6 30 dr hab. Oleh Demchuk, prof. KUL
6Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Oleh Demchuk, prof. KUL
7Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Oleh Demchuk, prof. KUL
8Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze