Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia człowieka (wykład)E/3 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
2Filozofia człowieka (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
3Filozofia kultury, sztuki i techniki (konwersatorium)Z/3 15 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
4Filozofia społeczna i polityczna (konwersatorium)Z/3 15 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
5Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
6Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
7Historia Kościoła powszechnego - średniowiecze (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
8Metafizyka (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
9Metafizyka (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
10Muzyka kościelna - zasady muzyki (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
11Socjologia (wykład)E/2 15 Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
12Teoria poznania (konwersatorium)Z/4 30 dr Piotr Lipski
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 401) Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 401) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
3Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 401) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze