Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
2Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
3Historia filozofii średniowiecznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
4Historia filozofii średniowiecznej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Anna Palusińska
5Metafizyka - Ontologia (wykład)E/5 15 Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
6Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
7Antropologia filozoficzna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
8Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paulina Sulenta
9Etyka ogólna (wykład)E/4 15 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
10Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marcin Ferdynus
11Filozofia przyrody nieożywionej (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
12Filozofia przyrody nieożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
13Język łaciński dla filozofów (translatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze