Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona konkurencji (wykład)E/1 20 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
2Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/1 20 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
Laboratorium obowiązkowe
1Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 1) Z/1 20 dr Michał Skwarzyński
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Kryminalistyka (wykład)Z/3 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Pozasądowe formy rozwiązywania sporów (wykład)Z/3 15 Zawieszone
3Prawo penitencjarne (wykład)Z/3 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
4Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 15 dr Damian Szeleszczuk
5Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 15 Zawieszone
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
2Prawo migracyjne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL
3Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Skubisz-Kępka
Seminarium magisterskie
1Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
2Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
3Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
4Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Sławomir Hypś
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 dr Jacek Trzewik
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 dr hab. Monika Münnich
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 dr Sławomir Hypś
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 dr Marek Smarzewski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze