Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład u promotora
1Duchowość Ojców Kościoła (wykład)E/4 15 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
2Literatura międzytestamentalna - wybrane zagadnienia (wykład)E/4 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
3Prawda, dobro, sumienie (III) (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
4Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
2Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
4Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
5Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
6Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
7Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
8Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
9Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
10Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
11Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
12Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki specjalnej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Praca dyplomowa
1Praca magisterka (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
2Praca magisterka (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
3Praca magisterka (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
4Praca magisterka (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
5Praca magisterka (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
6Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
7Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
8Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
9Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
10Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
11Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
12Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze