Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dydaktyka katechezy (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek
2Liturgika: Sakramenty inicjacji (wykład)Z/2 15 Ks. dr Zbigniew Głowacki
3Nowy Testament: Pisma Janowe (wykład)Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
4Prawo kanoniczne: sakramenty (ksiega IV KPK) (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
5Stary Testament: Psalmy i Księgi mądrościowe (wykład)E/3 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
6Teologia dogmatyczna: Eklezjologia (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
7Teologia dogmatyczna: eschatologia (wykład)E/3 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
8Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (wykład)E/4 45 Ks. dr Krzysztof Smykowski
9Teologia pastoralna fundamentalna (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Homiletyka obrzędowa. Homilie dla dzieci i młodzieży (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Michał Klementowicz
2Katechetyka: dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek
3Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
4Nowy Testament: Pisma Janowe (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Marcin Zieliński
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
2Chrystologia fundamentalna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
3Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
4Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
5Historia Kościoła w czasach najnowszych (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
6Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
7Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
8Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
9Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
10Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
11Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
12Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
13Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Zbo/2 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
14Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
15Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
16Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Grupa greckokatolicka
Zajęcia obowiązkowe
1Prawo Kościołów Wschodnich (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Liturgika bizantyjska: Eucharystia (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Stefan Batruch

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze