Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Kliniczne studium przypadków (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr hab. Dorota Mącik
2Kliniczne studium przypadków (konwersatorium - Grupa: 2) Z/5 30 dr hab. Dorota Mącik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
3Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
4Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
5Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
6Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Analiza procesu terapeutycznego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1Jakość życia w procesie rozwoju człowieka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik
2Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wacław Bąk
3Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 dr Tomasz Jankowski
4Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
6Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
9Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
10Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
11Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
12Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/5 30 dr Paweł Stróżak
13Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
14Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
15Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
16Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
17Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
18Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
19Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/5 30 dr Wiktor Razmus
20Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
21Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/5 30 dr Joanna Chwaszcz
22Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
23Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Praca dyplomowa
1Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Stanisława Steuden
3Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Agnieszka Kulik
4Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
5Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
6Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Oleś
7Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Paweł Stróżak
8Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
9Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
10Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
11Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Joanna Chwaszcz
12Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
13Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
14Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
15Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
16Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Mariola Łaguna
17Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wacław Bąk
19Praca dyplomowa magisterska (Psychologia międzykulturowa) PWJŻ (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
20Praca dyplomowa magisterska (Psychologia wychowawcza i rodziny) PWJŻ (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
21Praca dyplomowa magisterska (Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy) (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Jakościowe metody badań marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Psychologiczne metody badania kierowców (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Piotr Mamcarz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Emocjonalne i motywacyjne mechanizmy aktywności zawodowej i społecznej (konwersatorium)Z/5 30 dr Paweł Kot
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Style funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Andrzej Januszewski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik
5Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia jakości życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/5 30 dr Paweł Stróżak
9Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
11Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
12Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
13Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
14Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
15Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
16Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
17Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
19Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Praca dyplomowa
1Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
4Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Agnieszka Kulik
5Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Oleś
6Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
7Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
8Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
9Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
10Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Mariola Łaguna
11Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
12Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
13Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
14Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
15Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Paweł Stróżak
16Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Stanisława Steuden
17Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
18Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze