Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Sandomierz (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/4 45 Ks. dr Witold Płaza
2Historia Kościoła w starożytności i średniowieczu (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
3Historia zbawienia i geografia biblijna (wykład)Z/2 30 Ks. dr Paweł Lasek
4Logika (wykład)E/4 30 Ks. dr Bartłomiej Krzos
5Metafizyka (wykład)E/4 30 Ks. dr Witold Płaza
6Propedeutyka teologii (wykład)Z/2 30 Ks. dr Rafał Kułaga
7Teoria poznania (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
8Wstęp do filozofii (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 Ks. dr Marek Kozera
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 Ks. mgr Adam Warchoł
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 401) Zbo/0 30 mgr Witold Nowakowski
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (ćwiczenia)Zbo/1 15 mgr Agnieszka Pierzchała
2Język polski (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Izabela Marciniak
3Psychologia ogólna (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Jan Biedroń
4Psychologia ogólna (ćwiczenia)Zbo/0 15 Ks. dr Roman Janiec
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze