Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Aplikacje w środowisku Java (wykład)E/5 15 dr Dorota Pylak
2Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
3Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
4Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
5Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
6Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Kinowski
7Modelowanie i analiza systemów informatycznych (wykład)E/6 30 dr Viktor Melnyk
8Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
9Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
10Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Michał Horodelski
11Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michał Horodelski
12Programowanie aplikacji mobilnych (konwersatorium)Z/5 15 mgr inż. Kamil Zieliński
13Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
14Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
15Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
16Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
Przedmioty do wyboru
Zajęcia seminaryjne
Student wybiera 1 seminarium wraz z pracownią dyplomową.
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol
3Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Andrzej Michalski
5Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Frameworki aplikacji internetowych (seminarium)Zbo/2 30 Brak obsady
7Inteligentne technologie i Internet Rzeczy (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
8Inżynieria oprogramowania (seminarium)Zbo/2 30 dr Joanna Kapusta
9Komputerowa analiza danych (seminarium)Zbo/2 30 Brak obsady
10Matematyczne aspekty informatyki (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
11Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/2 30 Brak obsady
12Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
13Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk
14Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera
15Techniki internetowe (seminarium)Zbo/2 30 Brak obsady
16Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
dr Dorota Pylak
17Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol
18Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
19Bazy danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Andrzej Michalski
20Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
21Frameworki aplikacji internetowych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Brak obsady
22Inteligentne technologie i Internet Rzeczy (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
23Inżynieria oprogramowania (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Joanna Kapusta
24Komputerowa analiza danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Brak obsady
25Matematyczne aspekty informatyki (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
26Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Brak obsady
27Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
28Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk
29Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera
30Techniki internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
Zajęcia monograficzne
Student wybiera 1 przedmiot.
1Analiza danych w języku R (wykład)E/6 30 dr hab. Ihor Korol
2Metody wykrywania i korygowania błędów w transmisji danych (wykład)E/6 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
3Programowanie grafiki komputerowej (wykład)E/6 30 Brak obsady
4Programowanie w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Michał Horodelski
5Sieci komputerowe II (wykład)E/6 30 Brak obsady
6Sieci lokalne (LAN) (wykład)E/6 30 Zawieszone
7Wielowymiarowa analiza danych (wykład)E/6 30 Zawieszone
8Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (wykład)E/6 30 Zawieszone
9Zarządzanie sieciami komputerowymi (wykład)E/6 30 dr Marcin Płonkowski
10Systemy informacji przestrzennej GIS (konwersatorium)Z/6 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
11Zaawansowane aplikacje sieciowe (konwersatorium)Z/6 30 mgr Piotr Kociuba
12Analiza danych w języku R (laboratorium)Z/0 30 dr hab. Ihor Korol
13Metody wykrywania i korygowania błędów w transmisji danych (laboratorium)Z/0 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
14Programowanie grafiki komputerowej (laboratorium)Z/0 30 Brak obsady
15Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Horodelski
16Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Horodelski
17Sieci komputerowe II (laboratorium)Z/0 30 Brak obsady
18Sieci lokalne (LAN) (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone
19Systemy informacji przestrzennej GIS (laboratorium)Z/0 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
20Wielowymiarowa analiza danych (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone
21Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
22Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
23Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
24Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone
25Zarządzanie sieciami komputerowymi (laboratorium)Z/0 30 dr Marcin Płonkowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze