Wydział Nauk Społecznych
e-Pedagogika (niestacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Socjologia wychowania (wykład)E/3 24 Zawieszone
2Pedagogika szkolna (wykład)Z/3 12 Zawieszone
3Historia filozofii (wykład)E/3 27 Zawieszone
4Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium)Z/2 12 Zawieszone
5Logika (ćwiczenia)Z/0 12 Zawieszone
6Logika (wykład)E/2 12 Zawieszone
7Psychologia ogólna (wykład)E/4 12 Zawieszone
8Psychologia ogólna (ćwiczenia)Z/0 12 Zawieszone
9Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacji (warsztaty)Z/2 12 Zawieszone
10Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)E/5 24 Zawieszone
11Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia)Z/0 12 Zawieszone
12Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 12 Zawieszone
13Pedagogika rodziny (wykład)E/2 12 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze