Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia ustrojów państw (wykład)E/9 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
2Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
3Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
4Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
5Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
6Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
7Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
8Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
9Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
10Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 15 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
11Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
12Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
13Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
14Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
15Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 14) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
16Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 15) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
17Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 16) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
18Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 17) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
19Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Brak obsady
20Logika prawnicza (grupa 13) (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
21Prawoznawstwo (wykład)E/9 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
22Technologia informacyjna dla prawników (wykład)E/4 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
23Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
24Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
25Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
26Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
27Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
28Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
29Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
30Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
31Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
32Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 Brak obsady
33Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
34Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
35Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
36Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
37Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
38Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
39Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
40Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
41Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Brak obsady
42Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
43Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
44Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
45Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
46Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
47Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
48Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
49Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
50Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
51Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze