Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia ustrojów państw (wykład)E/11 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
2Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 VACAT
3Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
4Prawoznawstwo (wykład)E/11 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
5Technologia informacyjna dla prawników (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
2Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
3Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
4Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
5Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
6Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
7Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
8Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
9Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
10Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
11Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
12Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
13Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 15 Brak obsady
14Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 14) Z/2 15 Brak obsady
15Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 15) Z/2 15 Brak obsady
16Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
17Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
18Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
19Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
20Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
21Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
22Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
23Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
24Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
25Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
26Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
27Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
28Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
29Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
30Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
31Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
32Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
33Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
34Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
35Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
36Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
37Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
38Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
39Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
40Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
41Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
42Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 Brak obsady
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 Brak obsady
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 Brak obsady
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 Brak obsady
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 Brak obsady
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 Brak obsady
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 Brak obsady
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 Brak obsady
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 Brak obsady
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 Brak obsady
19Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 Brak obsady
20Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
21Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 Brak obsady
22Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 Brak obsady
23Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 Brak obsady
24Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 Brak obsady
25Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 Brak obsady
26Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 Brak obsady
27Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 Brak obsady
28Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 Brak obsady
29Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 Brak obsady
30Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 Brak obsady
31Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 Brak obsady
32Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 Brak obsady
33Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 Brak obsady
34Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
35Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 Brak obsady
36Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 Brak obsady
37Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 Brak obsady
38Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
39Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 Brak obsady
40Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 Brak obsady
41Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 Brak obsady
42Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 Brak obsady
43Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
44Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady
45Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 Brak obsady
46Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 Brak obsady
47Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 Brak obsady
48Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 Brak obsady
49Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
51Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 Brak obsady
52Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 Brak obsady
53Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 Brak obsady
54Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 Brak obsady
55Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 Brak obsady
56Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 Brak obsady
57Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 Brak obsady
58Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 Brak obsady
59Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 Brak obsady
60Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze