Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Matematyka ze statystyką w biologii (wykład)Zbo/2 15 dr Armen Grigoryan
2Fizykochemia układów biologicznych (wykład)E/3 15 dr Ludomir Kwietniewski
3Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Weronika Goraj
4Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Weronika Goraj
5Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Weronika Goraj
6Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
7Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Armen Grigoryan
8Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
9Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (wykład)E/9 30 dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
10Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr Tomasz Lenard
11Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr Tomasz Lenard
12Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
13Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 60 Zawieszone
14Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 10 dr Krzysztof Dobieżyński
15Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 45 dr Monika Janeczko
16Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 45 dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL
17Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 45 dr Monika Janeczko
18Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 45 Zawieszone
19Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
20Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
21Podstawy taksonomii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 30 dr Agnieszka Kuźniar
22Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 205) Z/2 6 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
3Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 208) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
4Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
5Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Aleksandra Skrzyńska
5Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
8Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
10Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
Przedmioty do wyboru - Chemia I
Student wybiera grupę zajęć Chemia I lub Chemia II
1Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (wykład)Z/7 30 dr Ludomir Kwietniewski
2Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
3Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
4Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/0 20 dr Ludomir Kwietniewski
Przedmioty do wyboru - Chemia II
Student wybiera grupę zajęć Chemia II lub Chemia I
1Chemia ogólna i nieorganiczna (wykład)E/7 30 dr Ludomir Kwietniewski
2Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
3Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Borówka
4Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
5Chemia ogólna i nieorganiczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/0 20 dr Ludomir Kwietniewski
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze