Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Geografia polityczna i demografia (wykład)E/6 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
2Nauka o państwie, prawie i polityce (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
3Podstawy socjologii (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
4Historia stosunków międzynarodowych (wykład)E/6 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
5Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (wykład)E/7 30 dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
6Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Andrzej Szabaciuk
7Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Andrzej Szabaciuk
8Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
9Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
10Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
11Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
12Podstawy prawa i administracji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Katarzyna Woch
13Podstawy prawa i administracji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Katarzyna Woch
14Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze