Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia sztuki (wykład)E/4 30 dr inż. Piotr Kulesza
2Historia sztuki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Piotr Kulesza
3Historia sztuki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Piotr Kulesza
4Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
5Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
6Matematyka z elementami statystyki (wykład)E/2 30 dr Andrzej Michalski
7Matematyka z elementami statystyki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Michalski
8Matematyka z elementami statystyki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Andrzej Michalski
9Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
10Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
11Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
12Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 Brak obsady
13Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 Brak obsady
14Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
15Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
16Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
17Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
18Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
19Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
20Grafika inżynierska [CAD 2D] (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
21Grafika inżynierska [CAD 2D] (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
22Grafika inżynierska [CAD 2D] (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Piotr Kociuba
23Zasady projektowania krajobrazu (wykład)E/6 30 dr inż. Jan Kamiński
24Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
25Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
26Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr inż. Jan Kamiński
27Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (wykład)E/5 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
28Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
29Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
30Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
31Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
32Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze