Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia książki (wykład)Z/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Starościc
2Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
3Ortografia (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Mariusz Koper
4Redakcja typowej książki (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Magdalena Byrska
Warsztaty obowiązkowe
1Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Tekstologia (warsztaty)Z/2 30 mgr Urszula Jańczyk
3Edytorska analiza utworów (warsztaty)Z/3 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
4Warsztat naukowy edytora (warsztaty)Zbo/2 30 mgr Barbara Góra
5Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 mgr Marlena Iglik
Zajęcia do wyboru
1Aplikacje użytkowe w pracy edytora (konwersatorium)Z/2 15 mgr Mateusz Miernik
2Wprowadzenie do procesorów tekstu (konwersatorium)Z/2 15 mgr Mateusz Miernik
3Typografia cyfrowa - E (konwersatorium)Z/1 15 mgr Mateusz Miernik
4Typografia tradycyjna - E (konwersatorium)Z/1 15 mgr Mateusz Miernik
Lektoraty
1Język łaciński (lektorat)Z/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 261) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 264) Z/2 30 mgr Magdalena Matys
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 267) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 202) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
8Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
16Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
17Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
19Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady
20Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 Brak obsady
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze