Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/6 30 Ks. dr Maciej Hułas
2Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
3Podstawy socjologii (wykład)E/5 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
4Mikrostruktury społeczne (wykład)E/3 30 VACAT
5Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Maciej Hułas
6Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
7Podstawy socjologii (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
8Elementy psychologii społecznej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Jacek Śliwak
9Współczesne społeczeństwo polskie z perspektywy socjologii (konwersatorium)Z/4 30 dr Tomasz Peciakowski
10Metodyka studiowania i pracy naukowej (warsztaty)Z/2 15 dr Tomasz Peciakowski
11Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze