Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Kamil Szymański
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Kamil Szymański
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
5Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
6Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
8Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
10Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
11Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
12Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Łukasz Maślanka
13Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Łukasz Maślanka
14Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Łukasz Maślanka
15Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
16Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
17Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
18Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
19Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
20Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
21Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska
22Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska
23Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej średniowiecza i XVI wieku (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
2Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej średniowiecza i XVI wieku (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
3Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej średniowiecza i XVI wieku (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
15Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
16Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
22Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
24Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/3 30 dr Katarzyna Maniowska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Joanna Skrzat
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Skrzat
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Joanna Skrzat
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Skrzat
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
6Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
8Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
9Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
10Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Laurent Muller
11Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Laurent Muller
12Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Laurent Muller
13Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
14Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
15Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
16Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
17Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
18Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
19Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
20Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
21Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
22Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska
23Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska
24Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVII wieku (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Łukasz Maślanka
2Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVII wieku (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr Łukasz Maślanka
3Historia Francji (konwersatorium - Grupa: 1) E/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Historia Francji (konwersatorium - Grupa: 2) E/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
17Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
19Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
20Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
21Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
22Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
27Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
28Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
29Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
30Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
31Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
32Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
33Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Maniowska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Nina Klekot
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Nina Klekot
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 60 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 60 dr Tomasz Niestorowicz
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/3 0 dr Paulina Mazurkiewicz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 mgr Monika Łakuta
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/2 0 dr Katarzyna Maniowska

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVIII wieku (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
7Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska
8Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska
9Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
10Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
11Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Łukasz Maślanka
12Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Łukasz Maślanka
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
4Cywilizacja Włoch (konwersatorium)Z/2 15 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Monika Łakuta
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Cywilizacja Hiszpanii (konwersatorium)Z/2 15 mgr Monika Łakuta

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XIX wieku (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Edyta Kociubińska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska
7Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska
8Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska
9Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
10Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
11Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
12Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Anna Kucharska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
4Cywilizacja Włoch (konwersatorium)Z/2 15 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Katarzyna Gołębiowska
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Cywilizacja Hiszpanii (konwersatorium)Z/2 15 mgr Nina Klekot
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/3 0 mgr Laurent Muller
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/3 0 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/3 0 dr Anna Kucharska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Anna Krajewska
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XX w. (konwersatorium)Z/5 30 dr hab. Judyta Niedokos
2Gramatyka opisowa (konwersatorium)E/4 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia z teorii języka (ćwiczenia)Z/2 15 prof. dr hab. Dorota Śliwa
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
4Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
8Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Z/3 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Kultura i cywilizacja krajów romańskich (seminarium)Z/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
3Literaturoznawstwo (seminarium)Z/3 30 dr hab. Judyta Niedokos
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka kontrastywna włosko-polska (ćwiczenia)Z/2 15 dr Katarzyna Maniowska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - rozwijanie kompetencji językowych B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
3Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Leticia López Martínez
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Piotr Wasilewski

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Współczesna cywilizacja francuska (konwersatorium)E/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
3Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
4Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
5Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
6Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Z/1 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Literaturoznawstwo (seminarium)Z/1 30 dr hab. Judyta Niedokos
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka kontrastywna włosko-polska (ćwiczenia)Z/2 15 dr Katarzyna Maniowska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - rozwijanie kompetencji językowych B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
3Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Leticia López Martínez
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Piotr Wasilewski
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/2 0 dr hab. Edyta Kociubińska
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 mgr Piotr Wasilewski
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/2 0 mgr Stefano Gandini
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Judyta Niedokos
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Paulina Mazurkiewicz
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze