Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
5Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
6Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
8Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
10Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
11Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
12Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
13Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
14Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
15Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
16Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
17Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
18Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
19Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
20Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
21Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
22Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
23Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Literatura francuska czasów średniowiecza i renesansu (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
2Literatura francuska czasów średniowiecza i renesansu (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
3Literatura francuska czasów średniowiecza i renesansu (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
8Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
15Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
19Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
20Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
22Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/3 30 dr Katarzyna Maniowska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marcin Karkut
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Marcin Karkut
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Katarzyna Gołębiowska
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Katarzyna Gołębiowska
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Iwona Roman

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
6Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
8Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
9Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
10Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Laurent Muller
11Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Laurent Muller
12Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Laurent Muller
13Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
14Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
15Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
16Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
17Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
18Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
19Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
20Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
21Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
22Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
23Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
24Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Literatura francuska wieku XVII (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Stanisław Świtlik
2Literatura francuska wieku XVII (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Stanisław Świtlik
3Historia Francji (konwersatorium - Grupa: 1) E/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Historia Francji (konwersatorium - Grupa: 2) E/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
19Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
21Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
22Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
24Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
25Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
26Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
29Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
30Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
31Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
32Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
33Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
34Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
35Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
36Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
37Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
38Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
39Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
40Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
41Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
42Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
43Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
44Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
45Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
46Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
47Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
49Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
50Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
51Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
52Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
53Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
54Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
55Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
56Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
57Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
58Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
59Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
60Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
61Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
62Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
63Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
64Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
65Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
66Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
67Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
68Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
69Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
70Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
71Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
72Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
73Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
74Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
75Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
76Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
77Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
78Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
79Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
80Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
81Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
82Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
83Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
84Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
85Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
86Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
87Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Maniowska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Plewko
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Plewko
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 60 mgr Katarzyna Gołębiowska
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 60 mgr Katarzyna Gołębiowska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/3 0 dr Paulina Mazurkiewicz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 mgr Monika Łakuta
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/2 0 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
2Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVIII wieku (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
7Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
8Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
9Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
10Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
11Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
12Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Anna Kucharska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
4Cywilizacja Włoch (konwersatorium)Z/2 15 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
4Cywilizacja Hiszpanii (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Karkut

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XIX wieku (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
10Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
11Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
12Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Anna Kucharska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
4Cywilizacja Włoch (konwersatorium)Z/2 15 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna B1-B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Monika Plewko
4Cywilizacja Hiszpanii (konwersatorium)Z/2 15 mgr Katarzyna Gołębiowska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/3 0 mgr Stanisław Świtlik
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/3 0 mgr Katarzyna Gołębiowska
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/3 0 mgr Stefano Gandini

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XX w. (konwersatorium)Z/5 30 dr hab. Judyta Niedokos
2Gramatyka opisowa języka francuskiego (konwersatorium)E/4 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia z teorii języka (ćwiczenia)Z/2 15 prof. dr hab. Dorota Śliwa
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
4Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
6Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
9Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Kultura i cywilizacja krajów romańskich (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Judyta Niedokos
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka kontrastywna włosko-polska (ćwiczenia)Z/2 15 dr Katarzyna Maniowska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - rozwijanie kompetencji językowych B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
3Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Leticia López Martínez
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Piotr Wasilewski

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Współczesna cywilizacja francuska (konwersatorium)E/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
3Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
4Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
7Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
8Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/1 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Kultura i cywilizacja krajów romańskich (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Judyta Niedokos
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka kontrastywna włosko-polska (ćwiczenia)Z/2 15 dr Katarzyna Maniowska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - rozwijanie kompetencji językowych B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
3Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Leticia López Martínez
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/1 15 dr Piotr Wasilewski
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/2 0 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 dr Piotr Wasilewski
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/2 0 dr Katarzyna Maniowska
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Praca licencjacka (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Zawieszone
2Praca licencjacka (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Judyta Niedokos
3Praca licencjacka (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Paulina Mazurkiewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze