Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2021/2022


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr Marcin Czakon
Konwersatoria obowiązkowe
1Literatura francuska czasów średniowiecza i renesansu (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
2Literatura francuska czasów średniowiecza i renesansu (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
6Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
9Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
10Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
11Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
12Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
13Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
14Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
15Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Marcin Czakon
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 Brak obsady
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
14Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 Brak obsady
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 Brak obsady
17Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
18Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 Brak obsady
19Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
20Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady
21Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 Brak obsady
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Dominika Wronikowska-Sfilio
2Praktyczna nauka języka włoskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Agnieszka Meksuła
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja A1-A2 (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Nina Klekot
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Katarzyna Kaczyńska
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Katarzyna Kaczyńska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 Brak obsady

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Literatura francuska wieku XVII (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Stanisław Świtlik
2Literatura francuska wieku XVII (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Stanisław Świtlik
3Historia Francji (konwersatorium - Grupa: 1) E/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Historia Francji (konwersatorium - Grupa: 2) E/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
6Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
9Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
10Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
11Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
12Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
13Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
14Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
15Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
16Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Laurent Muller
17Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Laurent Muller
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Dominika Wronikowska-Sfilio
2Praktyczna nauka języka włoskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Agnieszka Meksuła
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja A1-A2 (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Nina Klekot
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia)Z/3 60 mgr Katarzyna Kaczyńska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/3 0 Brak obsady
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Konwersatoria obowiązkowe
1Literatura francuska doby oświecenia (konwersatorium)Z/5 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
9Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
10Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
11Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
12Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna B1 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Dominika Wronikowska-Sfilio
2Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Agnieszka Meksuła
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe B1 (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
4Cywilizacja Włoch (konwersatorium)Z/2 15 mgr Jakub Duralak
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja B1 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Monika Plewko
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna B1 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Monika Plewko
4Cywilizacja Hiszpanii (konwersatorium)Z/2 15 mgr Katarzyna Kaczyńska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Literatura francuska wieku XIX (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
10Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Judyta Niedokos
11Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
12Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura B1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna B1 (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Dominika Wronikowska-Sfilio
2Cywilizacja Włoch (konwersatorium)Z/2 15 mgr Jakub Duralak
3Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Agnieszka Meksuła
4Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe B1 (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja B1 (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Monika Plewko
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna B1 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Monika Plewko
4Cywilizacja Hiszpanii (konwersatorium)Z/2 15 mgr Katarzyna Kaczyńska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/3 0 Brak obsady
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/3 0 Brak obsady

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Konwersatoria obowiązkowe
1Literatura francuska wieków XX i XXI (konwersatorium)Z/5 30 dr hab. Judyta Niedokos
2Gramatyka opisowa języka francuskiego (konwersatorium)E/4 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia z teorii języka (ćwiczenia)Z/2 15 prof. dr hab. Dorota Śliwa
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
4Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
8Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Kultura i cywilizacja krajów romańskich (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Judyta Niedokos
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka kontrastywna włosko-polska (ćwiczenia)Z/2 15 dr Katarzyna Maniowska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - rozwijanie kompetencji językowych B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Agnieszka Meksuła
3Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Dominika Wronikowska-Sfilio
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Piotr Wasilewski
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Piotr Wasilewski

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Współczesna cywilizacja francuska (konwersatorium)E/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
3Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
4Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
5Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
6Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
7Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
8Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/1 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Kultura i cywilizacja krajów romańskich (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
3Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Judyta Niedokos
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka kontrastywna włosko-polska (ćwiczenia)Z/2 15 dr Katarzyna Maniowska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - rozwijanie kompetencji językowych B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Agnieszka Meksuła
3Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Dominika Wronikowska-Sfilio
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia)Z/2 15 dr Piotr Wasilewski
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/1 15 dr Piotr Wasilewski
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Paulina Mazurkiewicz
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Judyta Niedokos
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Sebastian Piotrowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze