Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Typy reprezentacji mentalnych (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
2Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej (wykład)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
3Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
Zajęcia obowiązkowe dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki (do wyboru)
1Nauka - społeczeństwo - wartości (konwersatorium)Z/2 30 dr Tomasz Łach
2Problem substancji i natury bytu w filozofii dawnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
3Psychologia społeczna (wykład)E/2 30 dr hab. Jacek Śliwak
Wykłady obowiązkowe dla osób nieposiadających licencjatu z kognitywistyki
1Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
Warsztaty obowiązkowe
1Komputerowe modele umysłu z elementami programowania (warsztaty)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
Ścieżka dydaktyczna: Umysł społeczny - procesy poznawcze
1Umysł w perspektywie pierwszoosobowej (wykład)E/3 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
2Epistemologia ewolucyjna (wykład)E/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Tłumaczenie tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/3 30 mgr Robert Mirski
4Metoda potencjałów wywołanych w analizie sygnału EEG (konwersatorium)Z/3 30 dr Paweł Stróżak
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy - ontologia stosowana
1Ontologia filozoficzna (wykład)Z/3 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
2Tłumaczenie tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
3Programowanie z użyciem ontologii (warsztaty)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
4Inżynieria ontologii (warsztaty)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
Seminarium magisterskie do wyboru
1Percepcja i poznanie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
2Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
3Umysł w kulturze (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Interakcja człowiek-komputer (wykład)Z/2 30 dr hab. Robert Trypuz
2Zaawansowane metody statystyczne z elementami psychometrii (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
Zajęcia obowiązkowe dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki (do wyboru)
1Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Możliwe światy (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Lipski
3Psychologia środowiskowa a jakość życia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Grzegorz Kida
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki ścisłe (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Wykłady obowiązkowe dla osób nieposiadających licencjatu z kognitywistyki
1Językoznawstwo kognitywne (wykład)E/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zaawansowane metody statystyczne z elementami psychometrii (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Marcin Wojtasiński
2Projektowanie procedur eksperymentalnych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Paweł Augustynowicz
Warsztaty obowiązkowe
1Prezentacja wiedzy i autoprezentacji (warsztaty)Z/3 30 dr Anna Starościc
Ścieżka dydaktyczna: Umysł społeczny - procesy poznawcze
1Antropologiczno-psychologiczne badania międzykulturowe (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
2Tłumaczenie tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/3 30 dr Marcin Iwanicki
3Metody czasowo-częstotliwościowe w analizie sygnału EEG (konwersatorium)Z/3 30 dr Paweł Augustynowicz
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy - ontologia stosowana
1Ontologia przyrody nieożywionej i ożywionej (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Tłumaczenie tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
3Programowanie z użyciem ontologii (warsztaty)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
Seminarium magisterskie do wyboru
1Percepcja i poznanie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
2Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
3Umysł w kulturze (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kognitywistyka religii (wykład)Z/2 30 dr Ewa Odoj
2Sztuczne życie, sztuczna inteligencja (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
3Recepcja sensoryczna w sztucznych systemach poznawczych (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
4Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Zajęcia obowiązkowe dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki (do wyboru)
1Nauka i interdyscyplinarność (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
2Psychologia marketingu (wykład)E/2 30 dr Paweł Fortuna
3Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki przyrodnicze (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
Wykłady obowiązkowe dla osób nieposiadających licencjatu z kognitywistyki
1Mind-reading: psychologiczne badania nad umysłem społecznym (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Wykłady monograficzne i warsztaty do wyboru
1Psychologia reklamy (wykład)Z/3 30 Zawieszone
2Warsztaty: Grafika komputerowa w reklamie i prezentacji wiedzy (warsztaty)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
3Warsztaty: Media społecznościowe w komunikacji i marketingu (warsztaty)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
4Warsztaty: Prezentacja informacji w Internecie z wykorzystaniem systemów zarządzania treścią (CMS) (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
5Warsztaty: Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
6Warsztaty: Techniki badania opinii i tekstów konsumenckich (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
7Warsztaty z twórczego myślenia (kurs zaawansowany) (warsztaty)Z/3 30 mgr Monika Chylińska
8Warsztaty: Zastosowanie systemów informacji przestrzennej (GIS) w humanistyce (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna: Umysł społeczny - procesy poznawcze
1Ja dialogowe (wykład)E/3 30 dr Jan Kutnik
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy - ontologia stosowana
1Ontologia bytów społecznych i mentalnych (wykład)Z/3 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
Seminarium magisterskie
1Percepcja i poznanie (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
2Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
3Umysł w kulturze (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka a technologia (wykład)Z/2 30 dr hab. Jan Kłos
Zajęcia obowiązkowe dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki (do wyboru)
1Główne koncepcje prawdy (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
2Logiki nieklasyczne w analizie głównych problemów filozoficznych (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Karczewska
3Psychologia reklamy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
4Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/2 30 prof. Kevin Mulligan
Wykłady obowiązkowe dla osób nieposiadających licencjatu z kognitywistyki
1Reprezentacja wiedzy przyczynowej (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Kawalec
Seminarium magisterskie
1Percepcja i poznanie (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
2Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
3Umysł w kulturze (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Praca magisterska
1Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Francuz
3Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze