Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej (wykład)Z/3 30 mgr Grzegorz Jędrek
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
(A) Przedmioty obligatoryjne dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki
Przedmioty obligatoryjne
1Komputerowe modele umysłu z elementami programowania (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
2Typy reprezentacji mentalnych (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Garbacz
(A) Przedmioty obligatoryjne dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki
Zajęcia rozszerzające do wyboru z kierunku filozofia lub psychologia (należy wybrać 1 przedmiot)
1Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Neuromarketing (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
3Pochodzenie człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr Andrzej Zykubek
4Psychologia twórczości (wykład)Z/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
5Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
6Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki przyrodnicze (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
(B) Przedmioty uzupełniające dla osób nieposiadających licencjatu z kognitywistyki (obligatoryjne)
1Biologiczne mechanizmy zachowania (wykład)E/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Kognitywistyka: przegląd problematyki (wykład)E/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Mindreading i poznanie społeczne (wykład)E/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Umysł społeczny - procesy poznawcze
Przedmioty obligatoryjne
1Umysł w perspektywie pierwszoosobowej (wykład)E/3 30 dr Jan Kutnik
2Epistemologia ewolucyjna (wykład)E/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Tłumaczenie tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/3 30 mgr Monika Chylińska
4Metody analizy danych EEG (konwersatorium)Z/3 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Umysł społeczny - procesy poznawcze
Seminarium do wyboru
(należy wybrać jedno)
1Umysł w kulturze (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Percepcja i poznanie (seminarium)Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Inżynieria ontologii - ontologia stosowana
Przedmioty obligatoryjne
1Ontologia filozoficzna (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
2Tłumaczenie tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/3 30 mgr Paulina Wiejak
3Programowanie z użyciem ontologii (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
4Inżynieria ontologii (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Inżynieria ontologii - ontologia stosowana
Seminarium
1Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Zaawansowane metody statystyczne z elementami psychometrii (wykład)E/5 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
2Zaawansowane metody statystyczne z elementami psychometrii (ćwiczenia)Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
3Projektowanie procedur eksperymentalnych (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
4Prezentacja wiedzy i autoprezentacja (warsztaty)Z/3 30 Brak obsady
(A) Przedmioty obligatoryjne dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki
1Interakcja człowiek-komputer (wykład)Z/4 30 dr Andrzej Zykubek
(B) Przedmioty uzupełniające dla osób nieposiadających licencjatu z kognitywistyki
1Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Garbacz
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Umysł społeczny - procesy poznawcze
Przedmioty obligatoryjne
1Antropologiczno-psychologiczne badania międzykulturowe (wykład)E/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Warsztaty z badań porównawczych w kognitywistyce (warsztaty)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
3Tłumaczenie tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/3 30 mgr Monika Chylińska
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Umysł społeczny - procesy poznawcze
Seminarium do wyboru
(należy kontynuować jedno)
1Percepcja i poznanie (seminarium)Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
2Umysł w kulturze (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Inżynieria ontologii - ontologia stosowana
Przedmioty obligatoryjne
1Ontologia przyrody nieożywionej i ożywionej (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Tłumaczenie tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/3 30 mgr Paulina Wiejak
3Programowanie z użyciem ontologii (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Inżynieria ontologii - ontologia stosowana
Seminarium
1Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze