Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
(A) Przedmioty obligatoryjne dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki
A) Przedmioty obligatoryjne
1Typy reprezentacji mentalnych (wykład)E/4 30 Zawieszone
2Komputerowe modele umysłu z elementami programowania (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Umysł społeczny - procesy poznawcze
Przedmioty obligatoryjne
1Umysł w perspektywie pierwszoosobowej (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Epistemologia ewolucyjna (wykład)E/3 30 Zawieszone
3Tłumaczenie tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/3 30 Zawieszone
4Metody analizy danych EEG (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Inżynieria ontologii - ontologia stosowana
1Ontologia filozoficzna (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Tłumaczenie tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/3 30 Zawieszone
3Programowanie z użyciem ontologii (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
4Inżynieria ontologii (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Zaawansowane metody statystyczne z elementami psychometrii (wykład)E/6 30 Zawieszone
2Zaawansowane metody statystyczne z elementami psychometrii (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
3Projektowanie procedur eksperymentalnych (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
4Prezentacja wiedzy i autoprezentacja (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
(A) Przedmioty obligatoryjne dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki
1Interakcja człowiek-komputer (wykład)Z/3 30 Zawieszone
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Umysł społeczny - procesy poznawcze
Przedmioty obligatoryjne
1Antropologiczno-psychologiczne badania międzykulturowe (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Warsztaty z badań porównawczych w kognitywistyce (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
3Tłumaczenie tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/3 30 Zawieszone
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Inżynieria ontologii - ontologia stosowana
1Tłumaczenie tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/3 30 Zawieszone
2Ontologia przyrody nieożywionej i ożywionej (wykład)Z/3 30 Zawieszone
3Programowanie z użyciem ontologii (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kognitywistyka religii (wykład)Z/3 30 dr Błażej Gębura
2Recepcja sensoryczna w sztucznych systemach poznawczych (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
3Sztuczne życie, sztuczna inteligencja (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
4Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Zajęcia obowiązkowe dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki
1Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Wykłady obowiązkowe dla osób nieposiadających licencjatu z kognitywistyki
1Mind-reading: psychologiczne badania nad umysłem społecznym (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Wykłady monograficzne i warsztaty do wyboru
(Należy wybrać zajęcia za 9 punktów ECTS)
1Psychologia reklamy (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Warsztaty: Grafika komputerowa w reklamie i prezentacji wiedzy (warsztaty)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
3Warsztaty: Media społecznościowe w komunikacji i marketingu (warsztaty)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
4Warsztaty: Prezentacja informacji w Internecie z wykorzystaniem systemów zarządzania treścią (CMS) (warsztaty)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
5Warsztaty: Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
6Warsztaty: Techniki badania opinii i tekstów konsumenckich (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
7Warsztaty z twórczego myślenia (kurs zaawansowany) (warsztaty)Z/3 30 mgr Monika Chylińska
8Warsztaty: Zastosowanie systemów informacji przestrzennej (GIS) w humanistyce (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
Ścieżka dydaktyczna: Umysł społeczny - procesy poznawcze
1Ja dialogowe (wykład)E/3 30 dr Jan Kutnik
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy - ontologia stosowana
1Ontologia bytów społecznych i mentalnych (wykład)Z/3 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
Seminarium magisterskie
1Percepcja i poznanie (seminarium)Zbo/5 30 dr Magdalena Szubielska
2Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
3Umysł w kulturze (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka a technologia (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Jan Kłos
Zajęcia obowiązkowe dla osób posiadających licencjat z kognitywistyki
1Główne koncepcje prawdy (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
Wykłady obowiązkowe dla osób nieposiadających licencjatu z kognitywistyki
1Kognitywna teoria działania (wykład)E/3 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
Seminarium magisterskie
1Percepcja i poznanie (seminarium)Zbo/5 30 dr Magdalena Szubielska
2Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Paweł Garbacz
3Umysł w kulturze (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze