Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Administracja w krajach europejskich (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Artur Lis
3Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Artur Lis
4Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Artur Lis
5Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Artur Lis
6Historia administracji (wykład)E/5 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
7Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
8Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
9Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
10Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
11Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
12Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
13Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
14Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
15Prawoznawstwo (wykład)E/7 30 dr Tomasz Barszcz
16Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
17Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
18Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
19Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
20Rzymskie prawo publiczne (wykład)E/5 30 dr Izabela Leraczyk
21Etyka (wykład - Grupa: 6) E/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 140) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 141) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
8Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Nauka administracji (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Prawo administracyjne: część ogólna (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
3Technologie informacyjne w administracji publicznej (wykład)E/3 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
4Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
5Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
6Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
7Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
8Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
9Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
10Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 4) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
11Ekonomia (wykład)E/4 30 dr Piotr Rubaj
12Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
13Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
14Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
15Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
16Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
Specjalność: Administracja publiczna
1Etyka urzędnicza (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
2Organizacja szkolnictwa wyższego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
Specjalność: E-administracja
1Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji (konwersatorium)Z/2 15 Vacat
2Prawna regulacja informatyzacji administracji publicznej (wykład)E/3 30 Vacat
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Nauka o przedsiębiorstwie (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Marketing w działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Wytrążek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 140) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 141) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Polityka administracyjna (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład)E/5 30 dr Jacek Trzewik
3Prawo konstytucyjne (wykład)E/8 30 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
4Kontrola administracji publicznej (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
5Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
6Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Milena Kloczkowska
7Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Milena Kloczkowska
8Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamila Doktór-Bindas
9Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kamila Doktór-Bindas
10Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Ilona Grądzka
11Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marcin Maksymiuk
12Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Krzysztof Dobieżyński
13Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Krzysztof Dobieżyński
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Plany i strategie w administracji publicznej (wykład)E/2 15 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Zarządzanie informacją w administracji publicznej (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
3Plany i strategie w administracji publicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Piotr Zacharczuk
4Zarządzanie informacją w administracji publicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
Specjalność: Administracja publiczna
1Prawo wykroczeń (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Prawo wykroczeń (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Przedsiębiorca jako pracodawca (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
2Przedsiębiorca jako pracodawca (wykład)E/2 15 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład - Grupa: 1) E/2 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 46) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 47) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 48) Z/2 30 mgr Beata Panasiuk
4Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Wykłady fakultatywne (2 do wyboru)
1Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Administrative agencies of the USA (konwersatorium)Z/6 30 Brak obsady
3Bankruptcy law (wykład)Z/6 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Dostęp do informacji publicznej w działalności samorządu terytorialnego (wykład)Z/3 30 Zawieszone
5Informatyzacja postępowania sądowego (wykład)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
6Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
8Prawo o szkolnictwie wyższym (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
9Prawo obrotu instrumentami finansowymi (wykład)Z/3 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
10Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
11Prawo ochrony zdrowia (wykład)Z/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
12Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
13System gwarantowania depozytów w Polsce (wykład)Z/3 30 Zawieszone
14Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP (wykład)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
15Wykład Profesora wizytującego (wykład)Z/2 30 Brak obsady

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo urzędnicze (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Nowik
2Ustrojowe prawo administracyjne (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
3Instytucje europejskie i agendy UE (wykład)E/3 30 dr Edyta Krzysztofik
4Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/4 15 dr Anna Słowikowska
5Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
6Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
7Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
8Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Szachoń-Pszenny
9Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Sieniow
10Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Tomasz Sieniow
11Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
12Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
13Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie jakością w administracji publicznej (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Kisała
2Zarządzanie oświatą (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
Specjalność: Administracja publiczna
1Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Administracja stanu cywilnego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (wykład)E/2 30 dr Paulina Woś
2Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorców (wykład)E/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 46) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 47) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 48) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
4Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język angielski w administracji - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Marta Cechowicz
13Język angielski w administracji - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Małgorzata Osękowska
14Język angielski w administracji - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Beata Panasiuk
15Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Maria Piwińska
16Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
17Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
18Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Iwona Fijołek
19Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 dr Katarzyna Jakubów
20Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
Wykłady fakultatywne (3 do wyboru)
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Adam Jaszcz
3European Law of Regional Development (wykład)Z/6 30 dr hab. Marcin Szewczak
4Instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wykład)Z/3 30 Brak obsady
5Kolonializm a Misje (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
6Metody badawcze nauk administracyjnych (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego w sferze usług komunalnych (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Kisała
8Postępowanie w sprawach o wykroczenia (wykład)Z/3 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
9Prawne aspekty komunikacji elektronicznej (wykład)Z/3 30 Vacat
10Prawo konsumenckie (wykład)Z/3 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
11Prawo oświatowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
12Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
13System administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych (wykład)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
14Organizacje pożytku publicznego (wykład)Z/3 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
15Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
16Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (wykład)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Ganczar

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo finansów publicznych (wykład)E/5 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
2Materialne prawo administracyjne (wykład)E/4 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Postępowanie administracyjne (wykład)E/5 45 dr hab. Michał Domagała
4Zamówienia publiczne (wykład)E/3 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
4Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 45 dr Bożena Czech-Jezierska
5Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 45 dr Maciej Gapski
6Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 45 dr Maciej Gapski
7Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 45 dr Maciej Gapski
8Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
9Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
10Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
11Zamówienia publiczne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
Konwersatoria obowiązkowe
1Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Aleksandra Kowalczyk
2Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Sylwia Mosio
3Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Sylwia Mosio
Seminarium licencjackie
1Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr Bożena Czech-Jezierska
2Prawo administracyjne - część ogólna (seminarium)Zbo/1 30 dr Maciej Gapski
3Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
4Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
5Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Michał Domagała
6Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
2Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Nowik
Specjalność: Administracja publiczna
1Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
2Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Nowik
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Prawo bankowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
2Prawo bankowe (wykład)E/3 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Prawo umów w obrocie gospodarczym (konwersatorium)Z/2 30 mgr Michał Hałasa
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki)Zbo/5 160 dr Bożena Czech-Jezierska

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo podatkowe (wykład)E/6 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
2Publiczne prawo gospodarcze (wykład)E/4 45 dr hab. Michał Domagała
3Organizacja ochrony środowiska (wykład)E/3 30 dr Kamila Sobieraj
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michalina Duda-Hyz
2Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michalina Duda-Hyz
3Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
4Publiczne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
5Publiczne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Bartosz Kuś
6Publiczne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Bartosz Kuś
7Organizacja ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
8Organizacja ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
9Organizacja ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
Konwersatoria obowiązkowe
1Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
2Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
3Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
Seminarium licencjackie
1Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr Bożena Czech-Jezierska
2Prawo administracyjne - część ogólna (seminarium)Zbo/1 30 dr Maciej Gapski
3Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
4Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
5Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Michał Domagała
6Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie publiczne (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
Specjalność: Administracja publiczna
1Prawo organizacji pozarządowych (wykład)E/4 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Przedsiębiorca w cyberprzestrzeni (wykład - Grupa: 1) E/3 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
2Optymalizacja opodatkowania w biznesie (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Monika Münnich
Praca i egzamin dyplomowy
1Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
3Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Bożena Czech-Jezierska
4Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Małgorzata Ganczar
5Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Maciej Gapski
6Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Michał Domagała

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze