Faculty of Philosophy
Philosophy (residential, third cycle programme)
Academic year  2021/2022

Programme, Learning Outcomes & Course Syllabus

Year IV - Semester 7

NoCourseECTS creditsHoursLecturer
Memorial Lectures and Tutorials
1Analytic Philosophy (tutorial)Z/2 30 Suspended
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)Z/2 30 Suspended
3Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
4Analytic Philosophy (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
5Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 Suspended
6Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
Obligatory Courses that Develop Professional and Didactic Skills and Prepare for Doctoral Examination
1Brak wersji językowej (lecture)Zbo/2 30 dr Małgorzata Łysiak
Tutorials in Foreign Language
1Etyka współczesna (tutorial)Z/2 30 dr Wojciech Lewandowski
2Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (tutorial)Z/2 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
3Historia filozofii nowożytnej (tutorial)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
4XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (tutorial)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
5Etyka współczesna (tutorial)Zbo/2 30 dr Wojciech Lewandowski
6Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (tutorial)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
7Historia filozofii nowożytnej (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
8XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
Seminar
1Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminar)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Tomasz Duma
2Problems and History of Ethics (seminar)Zbo/2 15 Suspended
Brak wersji językowej
1General Ethics (examination)E/0 0 Ks. dr Marcin Ferdynus
2History of Ancient Philosophy (examination)E/0 0 dr hab. Monika Komsta
3History of Contemporary Philosophy (examination)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
4History of Medieval Philosophy (examination)E/0 0 dr hab. Monika Komsta
5History of Modern Philosophy (examination)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Logic (examination)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
7Metaphysics (examination)E/0 0 Ks. dr hab. Tomasz Duma
8Methodology of Science (examination)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
9Philosophical Anthropology (examination)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
10Philosophy of God (examination)E/0 0 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
11Philosophy of Nature (examination)E/0 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
12Theory of Knowledge (examination)E/0 0 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL

Year IV - Semester 8

NoCourseECTS creditsHoursLecturer
Memorial Lectures and Tutorials
1Current Debates in Philosophy of Religion (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (lecture)E/2 30 Vacancy
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)E/2 30 Vacancy
4Research Ethics (tutorial)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
5Stanislaw Kaminski Memorial Lectures (lecture)E/2 30 Vacancy
6Current Debates in Philosophy of Religion (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
7Jacek Woroniecki Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 Vacancy
8Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 Vacancy
9Research Ethics (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
10Stanislaw Kaminski Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 Vacancy
Tutorials in Foreign Language
1Doktryny etyczne (tutorial)Z/2 30 Vacancy
2Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (tutorial)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
3Metodologia nauk i semiotyka (tutorial)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Problem jedności bytowej człowieka (tutorial)Z/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
5Doktryny etyczne (tutorial)Zbo/2 30 Vacancy
6Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
7Metodologia nauk i semiotyka (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
8Problem jedności bytowej człowieka (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
Seminar
1Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminar)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Tomasz Duma
2Problems and History of Ethics (seminar)Zbo/2 15 Suspended
Brak wersji językowej
1General Ethics (examination)E/0 0 Ks. dr Marcin Ferdynus
2History of Ancient Philosophy (examination)E/0 0 dr hab. Monika Komsta
3History of Contemporary Philosophy (examination)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
4History of Medieval Philosophy (examination)E/0 0 dr hab. Monika Komsta
5History of Modern Philosophy (examination)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Logic (examination)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
7Metaphysics (examination)E/0 0 Ks. dr hab. Tomasz Duma
8Methodology of Science (examination)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
9Philosophical Anthropology (examination)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
10Philosophy of God (examination)E/0 0 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
11Philosophy of Nature (examination)E/0 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
12Theory of Knowledge (examination)E/0 0 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL

Notes:
Form of assessment / Number of ECTS credits
E - Exam
Z - Credit with grade
Zbo - Credit without grade (Pass/Fail)
Hours - Number of hours per semester