Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biologiczne mechanizmy zachowania (wykład)E/5 30 dr Andrzej Zykubek
2Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Zykubek
3Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Andrzej Zykubek
4Kognitywistyka: przegląd problematyki (wykład)E/4 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
5Kognitywistyka: przegląd problematyki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Justyna Herda
6Kognitywistyka: przegląd problematyki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Justyna Herda
7Logika formalna z elementami semiotyki I (wykład)E/4 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
8Logika formalna z elementami semiotyki I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
9Logika formalna z elementami semiotyki I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Paulina Wiejak
10Ontologiczne podstawy badań kognitywnych (wykład)E/4 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
11Ontologiczne podstawy badań kognitywnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
12Ontologiczne podstawy badań kognitywnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
13Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Mykola Chumak
14Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Mykola Chumak
15Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
16Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
17Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
18Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
19Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (wykład)E/7 30 dr Mykola Chumak
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 261) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 263) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 268) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
4Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 208) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika formalna z elementami semiotyki II (wykład)E/5 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
2Logika formalna z elementami semiotyki II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
3Logika formalna z elementami semiotyki II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
4Podstawy epistemologii dla kognitywistów (wykład)E/5 30 dr Monika Dunin-Kozicka
5Podstawy epistemologii dla kognitywistów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Monika Dunin-Kozicka
6Podstawy epistemologii dla kognitywistów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
7Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Stróżak
8Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
9Rachunek prawdopodobieństwa (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Mateusz Lisowski
11Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
12Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 Brak obsady
13Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 Brak obsady
14Wprowadzenie do SI (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
15Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (wykład)E/4 30 dr Paweł Fortuna
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 261) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 263) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 268) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 208) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
3Kognitywistyka estetyki (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
4Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
5Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
6Statystyka opisowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Mykola Chumak
7Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (wykład)E/3 30 dr Paweł Stróżak
8Statystyka opisowa (wykład)E/4 15 dr Mykola Chumak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 138) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
1Mindreading i poznanie społeczne (wykład)Z/6 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Mindreading i poznanie społeczne (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Psychologia rozwojowa (wykład)Z/3 30 dr hab. Ewa Rzechowska
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
1Algebra liniowa (wykład)Z/3 30 dr Marcin Czakon
2Programowanie w języku Python na potrzeby SI (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
3Wprowadzenie do reprezentacji wiedzy (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Językoznawstwo ogólne i kognitywne (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
2Językoznawstwo ogólne i kognitywne (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
3Psychofizjologia (warsztaty)Z/4 30 mgr Natalia Kopiś-Posiej
4Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia)Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
5Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych (wykład)E/3 30 dr Anna Krajewska
6Wnioskowanie statystyczne (wykład)E/5 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 138) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
4Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
6Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Michał Narecki
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Gryta
8Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 dr Katarzyna Jakubów
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
1Poznanie wielozmysłowe (wykład)Z/3 30 dr Przemysław Tużnik
2Umysł kulturowy. Międzykulturowe badania psychologiczne i filozoficzne (wykład)Z/6 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
3Umysł kulturowy. Międzykulturowe badania psychologiczne i filozoficzne (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
1Algorytmy (wykład)Z/3 30 dr hab. Krzysztof Pancerz
2Narzędzia reprezentacji wiedzy (ćwiczenia)Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
3Programowanie w języku Python na potrzeby SI (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia umysłu (wykład)E/6 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
2Filozofia umysłu (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
3Neuroetyka i etyka sztucznej inteligencji (wykład)E/3 30 dr Anna Krajewska
4Wprowadzenie do kognitywistyki bayesowskiej (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
5Wprowadzenie do kognitywistyki bayesowskiej (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
6Lektorium klasycznych tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
7Organizacja pracy naukowej (ćwiczenia)Z/3 15 dr Anna Starościc
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Przedmioty specjalizacyjne
1Estetyka empiryczna (wykład)Z/3 30 dr Magdalena Szubielska
2Metody badań EEG (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Natalia Kopiś-Posiej
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminarium
(należy wybrać jedno seminarium)
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Neuronauka poznawcza (seminarium)Zbo/2 30 dr Magdalena Szubielska
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
Przedmioty specjalizacyjne
1Bazy danych i bazy wiedzy (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Krzysztof Pancerz
2Uczenie maszynowe i sieci neuronowe (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
Seminarium
1Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia sztucznej inteligencji (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Przedmioty specjalizacyjne
1Badania porównawcze w kognitywistyce (wykład)Z/6 30 dr Monika Dunin-Kozicka
2Badania porównawcze w kognitywistyce (ćwiczenia)Z/0 30 dr Justyna Herda
3Eyetracking w badaniach przekazów wizualnych (konwersatorium)Z/4 30 dr Przemysław Tużnik
4Neuropoznawcze uwarunkowania mediów audiowizualnych (wykład)Z/2 30 Brak obsady
5Projektowanie procedur eksperymentalnych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Paweł Stróżak
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminarium
(należy kontynuować wybrane seminarium)
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Neuronauka poznawcza (seminarium)Zbo/2 30 dr Magdalena Szubielska
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Praca dyplomowa
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Szubielska
2Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
Przedmioty specjalizacyjne
1Logiczne podstawy sztucznej inteligencji (wykład)Z/6 30 dr hab. Krzysztof Pancerz
2Logiczne podstawy sztucznej inteligencji (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Krzysztof Pancerz
3Przetwarzanie języka naturalnego (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
4Uczenie maszynowe i sieci neuronowe (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
5Wizualne metody analizy danych (warsztaty)Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
Seminarium
1Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
Praca dyplomowa
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze