Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biologiczne mechanizmy zachowania (wykład)E/5 30 dr Andrzej Zykubek
2Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Zykubek
3Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Andrzej Zykubek
4Kognitywistyka: przegląd problematyki (wykład)E/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
5Logika formalna z elementami semiotyki I (wykład)E/4 30 dr Marcin Czakon
6Logika formalna z elementami semiotyki I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marcin Czakon
7Logika formalna z elementami semiotyki I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marcin Czakon
8Ontologiczne podstawy procesów kognitywnych (wykład)E/6 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
9Ontologiczne podstawy procesów kognitywnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
10Ontologiczne podstawy procesów kognitywnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
11Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
12Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
13Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
14Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
15Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr inż. Kamil Zieliński
16Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Sara Jurczyk
17Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (wykład)E/7 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
5Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
15Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
16Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
17Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
22Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
24Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika formalna z elementami semiotyki II (wykład)E/5 15 dr Anna Karczewska
2Logika formalna z elementami semiotyki II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Karczewska
3Logika formalna z elementami semiotyki II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
4Podstawy epistemologii dla kognitywistów (wykład)E/6 30 dr Błażej Gębura
5Podstawy epistemologii dla kognitywistów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Monika Chylińska
6Podstawy epistemologii dla kognitywistów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
7Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
8Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
9Rachunek prawdopodobieństwa (wykład)E/6 30 dr Kamil Powroźnik
10Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
11Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
12Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr inż. Kamil Zieliński
13Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Sara Jurczyk
14Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (wykład)E/4 30 Brak obsady
15Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (wykład)E/1 30 dr Paweł Fortuna
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Mind-reading: psychologiczne badania nad umysłem społecznym (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
2Neuroetyka (wykład)E/3 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (wykład)Z/5 30 dr Przemysław Tużnik
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bioinformatyka (ćwiczenia)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (ćwiczenia)Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
3Kognitywistyka w praktyce: metody akwizycji drugiego języka (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Warsztaty obowiązkowe
1Kognitywistyka w praktyce: warsztaty kognitywne - twórcze myślenie (warsztaty)Z/3 30 mgr Monika Chylińska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 504) Z/1 20 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady
1Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze (wykład)E/6 30 dr Paweł Stróżak
2Filozofia umysłu (wykład)Z/3 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Ćwiczenia
1Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paweł Stróżak
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Wykłady
1Logiczne podstawy sztucznej inteligencji (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Ćwiczenia
1Logiczne podstawy sztucznej inteligencji (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Konwersatoria
1Programowanie z elementami inżynierii oprogramowania (konwersatorium)Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kognitywna teoria działania (wykład)E/3 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 504) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
13Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady
1Architektura umysłu (wykład)E/6 30 dr Marcin Iwanicki
2Badania porównawcze w kognitywistyce (wykład)Z/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Ewolucyjne teorie w kognitywistyce (wykład)E/6 30 dr Anna Dutkowska
4Językoznawstwo kognitywne: język w umyśle (wykład)E/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
5Neuronauka poznawcza: percepcja i procesy uwagowe (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Ćwiczenia
1Architektura umysłu (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Monika Chylińska
2Neuronauka poznawcza: percepcja i procesy uwagowe (ćwiczenia)Z/0 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
3Ewolucyjne teorie w kognitywistyce (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Dutkowska
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Wykłady
1Bazy danych i bazy wiedzy (wykład)E/6 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Ćwiczenia
1Bazy danych i bazy wiedzy (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Konwersatoria
1Narzędzia reprezentacji wiedzy (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
2Programowanie z elementami inżynierii oprogramowania (konwersatorium)Z/6 60 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
3Przetwarzanie języka naturalnego (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
4Wprowadzenie do komputerów kwantowych (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
5Wprowadzenie do reprezentacji wiedzy (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia z historii filozofii i psychologii: W. Jamesa koncepcja psychologii (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Neuroantropologia (wykład)E/6 30 dr Andrzej Zykubek
3Marketing i ekonomia kognitywna (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe: nauki przyrodnicze i kognitywistyka (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Marek Słomka
5Kognitywistyka estetyki (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Neuroantropologia (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Monika Chylińska
2Marketing i ekonomia kognitywna (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
Warsztaty obowiązkowe
1Kognitywistyka w praktyce - warsztaty kognitywne: wyszukiwanie informacji w zasobach typu Linked Data (warsztaty)Z/3 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Translatorium
1Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/4 30 mgr Monika Chylińska
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminaria do wyboru
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Neuronauka poznawcza (seminarium)Zbo/2 30 dr Magdalena Szubielska
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Translatorium
1Translatorium z tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/4 30 dr Piotr Lipski
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Seminarium
1Inżynieria wiedzy (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
Praktyki w wymiarze trzech tygodni
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Psychologia rozwojowa (wykład)E/3 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
2Komunikacja społeczna (wykład)E/3 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
3Neurofilozofia (wykład)E/3 30 dr Andrzej Zykubek
4Metodologia nauk przyrodniczych (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metodologia nauk przyrodniczych (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Monika Chylińska
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Translatorium
1Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/4 30 mgr Monika Chylińska
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminaria do wyboru
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Neuronauka poznawcza (seminarium)Zbo/2 30 dr Magdalena Szubielska
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Praca licencjacka
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady
2Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Translatorium
1Translatorium z tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/4 30 dr Wojciech Lewandowski
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Seminarium
1Inżynieria wiedzy (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Garbacz
Ścieżka dydaktyczna: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Praca licencjacka
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Paweł Garbacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze