Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kognitywistyka: przegląd problematyki (wykład)E/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (wykład)E/6 30 dr Paweł Stróżak
3Logika formalna (wykład)E/6 15 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
4Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
5Psychologia poznawcza (wykład)E/6 30 dr Paweł Fortuna
6Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Jacek Jarocki
2Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Jacek Jarocki
3Logika formalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
4Logika formalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
5Psychologia poznawcza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Paula Śliwa
6Psychologia poznawcza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Paula Śliwa
7Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Wioletta Ozga
8Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Wioletta Ozga
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Starościc
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Starościc
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
11Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
12Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
16Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
20Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Językoznawstwo kognitywne (wykład)E/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
2Metodologia kognitywistyki (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
3Reprezentacja wiedzy przyczynowej (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Kawalec
4Psychofizjologia (wykład)E/3 30 dr Przemysław Tużnik
5Koncepcja osoby w psychologii (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
6Psychologia rozwojowa (wykład)E/3 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Kognitywne i logiczne teorie przekonań (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
2Organizacja pracy naukowej (konwersatorium)Z/3 15 mgr Anna Mazurek
3Biologiczne podstawy procesów kognitywnych (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
4Programowanie w języku Python na potrzeby sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
10Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
14Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Mind-reading: psychologiczne badania nad umysłem społecznym (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
2Neuroetyka (wykład)E/3 30 dr Anna Krajewska
3Kognitywna teoria działania (wykład)E/3 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
4Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (wykład)Z/5 30 dr Przemysław Tużnik
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bioinformatyka (ćwiczenia)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (ćwiczenia)Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
3Kognitywistyka w praktyce: metody akwizycji drugiego języka (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 26 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 214) Z/1 8 mgr Ewa Stępniak
5Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 226) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady
1Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze (wykład)E/6 30 dr Paweł Stróżak
2Fenomenologia i ontologia stanów mentalnych (wykład)Z/3 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Ćwiczenia
1Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paweł Stróżak
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Wykłady
1Inżynieria ontologii (wykład)E/6 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Ćwiczenia
1Inżynieria ontologii (ćwiczenia)Z/0 30 dr Rafał Trójczak
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Konwersatoria
1Projektowanie baz danych (konwersatorium)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
Ścieżka dydaktyczna nieobowiązkowa: Sztuczna inteligencja
w ramach projektu \"Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II\"
1Wybrane zastosowanie sztucznej inteligencji (warsztaty)Z/3 30 Brak obsady

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Filozofia psychologii (wykład)E/3 30 dr Andrzej Januszewski
2Metodologia kognitywistyki (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
3Reprezentacja wiedzy przyczynowej (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Kawalec
4Psychofizjologia (wykład)E/3 30 dr Przemysław Tużnik
5Koncepcja osoby w psychologii (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
Warsztaty obowiązkowe
1Kognitywistyka w praktyce: warsztaty kognitywne - twórcze myślenie (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Fortuna
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 229) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
8Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
11Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
13Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
14Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
15Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
16Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
17Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
18Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
19Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
20Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady
1Architektura umysłu (wykład)E/6 30 dr Marcin Iwanicki
2Badania porównawcze w kognitywistyce (wykład)Z/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Ćwiczenia
1Architektura umysłu (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Jacek Jarocki
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Wykłady
1Inżynieria ontologii - kurs zaawansowany (wykład)E/6 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Ćwiczenia
1Inżynieria ontologii - kurs zaawansowany (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Robert Trypuz
2Elementy programowania baz danych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
Ścieżka dydaktyczna nieobowiązkowa: Sztuczna inteligencja
w ramach projektu \"Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II\"
1Komputerowe przetwarzanie języka naturalnego (warsztaty)Z/3 30 Brak obsady
2Wprowadzenie do komputerów kwantowych (warsztaty)Z/3 30 Brak obsady

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia z historii filozofii i psychologii: W. Jamesa koncepcja psychologii (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Neuroantropologia (wykład)E/6 30 dr Andrzej Zykubek
3Marketing i ekonomia kognitywna (wykład)E/6 30 dr hab. Paweł Kawalec
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe: nauki przyrodnicze i kognitywistyka (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Marek Słomka
5Kognitywistyka estetyki (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Marketing i ekonomia kognitywna (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Paweł Kawalec
2Neuroantropologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Andrzej Zykubek
Warsztaty obowiązkowe
1Kognitywistyka w praktyce - warsztaty kognitywne: interakcja człowiek-komputer (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Translatorium
1Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminaria do wyboru
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Praktyki w wymiarze trzech tygodni
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Neurofilozofia (wykład)E/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Metodologia nauk przyrodniczych (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
3Komunikacja społeczna (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Żuk
4Psychologia rozwojowa (wykład)E/3 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metodologia nauk przyrodniczych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Starościc
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Translatorium
1Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminaria do wyboru
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Trypuz
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Praca licencjacka
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Robert Trypuz
2Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze