Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (wykład)E/7 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Kubiś
3Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Biologiczne podstawy zachowania (wykład)E/7 30 dr Paweł Stróżak
5Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (wykład)E/8 30 dr Andrzej Januszewski
6Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Mykola Chumak
7Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Mykola Chumak
8Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Mykola Chumak
9Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Mykola Chumak
10Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Mykola Chumak
11Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Mykola Chumak
12Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Mykola Chumak
13Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Mykola Chumak
14Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
15Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
16Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
17Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
18Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
19Logika (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Tomasz Łach
20Logika (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Tomasz Łach
21Logika (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Tomasz Łach
22Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Justyna Iskra
23Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Justyna Iskra
24Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
25Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
26Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
27Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Ewelina Purc
28Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Ewelina Purc
29Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Ewelina Purc
30Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
31Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
32Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
33Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
34Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
35Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
36Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
37Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 8) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
38Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 9) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
39Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 10) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 123) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 124) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 125) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 126) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 127) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 129) Z/2 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 130) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
8Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 128) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
9Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
10Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
11Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
12Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
13Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
14Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
15Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
16Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
18Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 93) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 94) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
11Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 95) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
12Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 96) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 97) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
16Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
17Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Emocje i motywacje (wykład)E/4 30 dr Małgorzata Torój
2Psychologia różnic indywidualnych (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
3Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (wykład)E/4 30 dr Paweł Fortuna
4Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr Maksymilian Roszyk
5Metodologia psychologii (wykład)E/3 30 dr Tomasz Korulczyk
6Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
7Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
9Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
10Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Małgorzata Torój
11Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Brak obsady
12Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
13Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Brak obsady
14Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
15Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
16Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
17Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
18Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
19Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
20Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
21Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Izabela Woszczyńska
22Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Kateryna Shchehelska
23Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Wioletta Ozga
24Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Wioletta Ozga
25Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Wioletta Ozga
26Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
27Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
28Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
29Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 123) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 124) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 125) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 126) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 127) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 128) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
7Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 129) Z/2 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
8Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 130) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
9Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
10Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
11Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
12Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
13Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
14Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
15Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
16Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
1Kierunki współczesnej psychologii (wykład)E/6 30 dr Justyna Iskra
2Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (wykład)E/3 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
3Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Justyna Iskra
4Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Justyna Iskra
5Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Justyna Iskra
6Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Justyna Iskra
7Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Monika Dacka
8Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Monika Dacka
9Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Monika Dacka
10Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Monika Dacka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Podstawy psychologii biznesu (wykład)E/4 30 dr Tomasz Korulczyk
2Psychologia rozwoju człowieka (wykład)E/3 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
3Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Tomasz Korulczyk
4Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Tomasz Korulczyk
5Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Anna Szumielewicz
6Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Justyna Nowicka
7Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Monika Dacka
8Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Monika Dacka
9Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Bogumiła Krawiec
10Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Bogumiła Krawiec
11Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
12Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
13Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
14Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
15Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
16Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Diagnoza psychologiczna (wykład)E/4 30 dr Tomasz Jankowski
2Osobowość (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
3Psychologia społeczna (wykład)E/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
4Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
6Statystyka opisowa (wykład)E/2 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
7Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Paweł Brudek
8Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. dr Paweł Brudek
9Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
10Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Ks. dr Paweł Brudek
11Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
12Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Donat Dutkiewicz
13Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Donat Dutkiewicz
14Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Monika Dubas-Miciuk
15Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Donat Dutkiewicz
16Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Aneta Kozioł
17Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Czubak
18Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Jan Kutnik
19Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Jan Kutnik
20Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Katarzyna Czubak
21Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Aneta Kozioł
22Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Jan Kutnik
23Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Jan Kutnik
24Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Jan Kutnik
25Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Wiechetek
26Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Wiechetek
27Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
28Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
29Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Paweł Ciszek
30Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
31Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Paweł Ciszek
32Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Paweł Ciszek
33Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Marek Marzel
34Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
35Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
36Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
37Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
38Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
39Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
40Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
41Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
42Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
43Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 mgr Kateryna Shchehelska
44Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 mgr Kateryna Shchehelska
45Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 mgr Kateryna Shchehelska
46Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 mgr Kateryna Shchehelska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 27) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 28) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 29) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 30) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 31) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 32) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 33) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
10Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
11Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
12Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
13Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
1Psychologia nowych mediów (wykład)E/3 15 dr Paweł Kot
2Problemy starości i starzenia się (wykład)E/5 30 Ks. dr Paweł Brudek
3Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (wykład)E/3 15 dr Monika Dacka
4Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Kot
5Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Kot
6Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Paweł Kot
7Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Paweł Kot
8Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Paweł Kot
9Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Paweł Kot
10Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Monika Dacka
11Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Monika Dacka
12Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Monika Dacka
13Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Monika Dacka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Psychologia pracy i zarządzania (wykład)E/6 30 dr Jacek Sobek
2Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (wykład)E/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
3Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Jacek Sobek
4Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Jacek Sobek
5Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Jacek Sobek
6Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Jacek Sobek
7Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Jacek Sobek
8Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Aleksandra Duda
9Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
10Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
11Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
12Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Diagnostyka inteligencji (wykład)E/5 30 dr Elżbieta Talik
2Wnioskowanie statystyczne (wykład)E/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
3Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (wykład)E/2 15 dr Andrzej Januszewski
4Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
5Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
6Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
7Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 VACAT
8Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 VACAT
9Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 VACAT
10Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 VACAT
11Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 VACAT
12Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 9) Z/0 30 VACAT
13Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 10) Z/0 30 VACAT
14Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 11) Z/0 30 VACAT
15Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 12) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
16Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 13) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
17Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 14) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
18Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Adrianna Jastkowiak-Styła
19Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 16) Z/0 30 mgr Sylwia Jankowicz
20Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
21Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
22Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
23Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
24Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
25Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
26Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
27Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
28Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
29Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
30Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Marcin Wojtasiński
31Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Marcin Wojtasiński
32Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Marcin Wojtasiński
33Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
34Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
35Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
36Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
37Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
38Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
39Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
40Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
41Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Zofia Mazur-Socha
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 27) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 28) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 29) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 30) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 31) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 32) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 33) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
10Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
11Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
12Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
13Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
17Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Dorota Szymczyk
18Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
19Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
20Język francuski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
21Język hiszpański (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
22Język niemiecki (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
23Język rosyjski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
24Język włoski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
1Psychologia rodziny (wykład)E/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
2Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład)E/3 15 dr Monika Dacka
3Psychologia uzależnień (wykład)E/4 30 dr Joanna Chwaszcz
4Podstawy psychologii zdrowia (wykład)E/3 15 mgr Natalia Kajka
5Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
6Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
7Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
8Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Jagoda Łokczewska
9Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Monika Dacka
10Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Monika Dacka
11Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Monika Dacka
12Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Monika Dacka
13Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Patrycja Wośko
14Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Patrycja Wośko
15Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Patrycja Sławska-Jaroszewska
16Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Joanna Chwaszcz
17Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agata Poręba-Chabros
18Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Agata Poręba-Chabros
19Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Agata Poręba-Chabros
20Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Agata Poręba-Chabros
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Podstawy psychologii zdrowia w pracy (wykład)E/3 15 mgr Natalia Kajka
2Zaburzenia zdrowia związane z pracą (wykład)E/2 15 dr hab. Agnieszka Kulik
3Zarządzanie personelem (wykład)E/8 30 dr Grzegorz Kida
4Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
5Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
6Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
7Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Agata Banakiewicz
8Psychologiczne strategie kształtowania zachowań prozdrowotnych (konwersatorium - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Agata Banakiewicz
9Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
10Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
11Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
12Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Ewelina Frańczyk
13Diagnoza zaburzeń zdrowia związanych z pracą (konwersatorium - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Ewelina Frańczyk
14Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
15Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Konrad Konefał
16Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Konrad Konefał
17Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Konrad Konefał
18Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Konrad Konefał

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
2Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (wykład)E/2 15 dr Małgorzata Łysiak
3Metody statystyczne (wykład)E/3 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
4Psychologia wpływu społecznego (wykład)E/1 15 dr Michał Wiechetek
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
2Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
3Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
4Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Przemysław Tużnik
5Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
6Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Mykola Chumak
7Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
8Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
9Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
10Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
11Metody statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/2 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
12Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
13Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
14Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
15Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
16Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
17Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
18Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Wojciech Styk
19Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
20Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 dr Michał Wiechetek
21Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
22Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
23Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
24Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
25Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
26Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Magdalena Pietnoczko
27Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Magdalena Pietnoczko
28Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Gabriela Gaber
29Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Magdalena Pietnoczko
30Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
31Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
32Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
33Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
34Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
35Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
36Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
37Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
38Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia wychowania i nauczania (wykład)E/1 30 dr Ewa Sokołowska
2Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (wykład)E/1 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
3Patologie społeczne (wykład)E/1 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Konrad Konefał
2Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Konrad Konefał
3Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Konrad Konefał
4Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Konrad Konefał
5Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Justyna Nowicka
6Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
7Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
8Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
9Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
10Patologie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
11Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
12Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
13Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
14Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
15Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1Samoregulacja w aktywności człowieka (wykład)E/2 30 dr Tomasz Jankowski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Diagnostyka parcjalnych deficytów rozwojowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1Emisja głosu (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
2Emisja głosu (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
3Metodyka (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
4Metodyka (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1Promocja zdrowia (wykład)E/2 30 mgr Natalia Kajka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Budowanie programów profilaktycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Wykład
1Psychologia twórczości (wykład)E/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1Społeczne aspekty biegu życia ludzkiego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat metodologiczny
1Metodologia badań w psychologii emocji i motywacji (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Kot
2Metodologia badań w psychologii klinicznej (warsztaty)Z/3 30 dr Dorota Kuncewicz
3Metodologia badań w psychologii procesów poznawczych (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Stróżak
4Metodologia badań w psychologii rehabilitacji (warsztaty)Z/3 30 dr Katarzyna Mariańczyk
5Metodologia badań w psychologii różnic indywidualnych (warsztaty)Z/3 30 dr Martyna Płudowska
6Metodologia badań w psychologii wychowawczej i rodziny (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
7Metodologia badań w psychoprofilaktyce patologii społecznej (warsztaty)Z/3 30 dr Joanna Chwaszcz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (wykład)E/2 30 dr Stanisław Mamcarz
2Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (wykład)E/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
2Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
3Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
4Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
5Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Monika Berej
6Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Monika Berej
7Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Ewelina Sitko
8Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Ewelina Sitko
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1Psychologia marketingu (wykład)E/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Ilościowe metody badań marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Monika Sak-Skowron
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Psychologia procesu szkoleniowego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Trening
1Trening interpersonalny (trening - Grupa: 1) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
2Trening interpersonalny (trening - Grupa: 2) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1Psychologia perspektywy czasowej i zarządzania przez cele w organizacjach (wykład)E/2 30 dr Paweł Kot
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Metody wzmacniania zasobów zdrowotnych w środowisku pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Ewelina Frańczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1Zarządzanie poprzez wartości w biznesie (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Geneza i rozwój celów, planów i decyzji w biznesie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Warsztat metodologiczny
1Metodologia badań w aktywności zawodowej człowieka w biegu życia (warsztaty)Z/3 30 mgr Bogumiła Krawiec
2Metodologia badań w psychologii organizacji i zarządzania (warsztaty)Z/3 30 dr Tomasz Korulczyk
3Metodologia badań w psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Katarzyna Czubak
4Metodologia badań w psychologii procesów społecznych (warsztaty)Z/3 30 dr Michał Wiechetek
5Metodologia badań w psychologii zdrowia w środowisku pracy (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Kulik
6Metodologia badań w społecznej psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Emilia Mielniczuk

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Podstawy psychometrii (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
2Diagnostyka osobowości (wykład)E/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
3Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wykład)E/2 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Wiktor Razmus
2Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Ewelina Purc
3Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Ewelina Purc
4Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Ewelina Purc
5Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
6Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
7Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
8Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
9Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Ewelina Purc
10Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 30 mgr Nasturcja Toruj
11Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
12Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
13Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
14Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
15Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
16Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Karolina Krzysztofik
17Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Karolina Krzysztofik
18Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla
19Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla
20Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla
Laboratorium (blok podstawowy)
1Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
2Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
3Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Jan Kutnik
4Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Jan Kutnik
5Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Jan Kutnik
6Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Jan Kutnik
7Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Donat Dutkiewicz
8Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
9Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Jan Kutnik
10Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 mgr Aneta Kozioł
11Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 30 mgr Katarzyna Pasternak
12Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 30 mgr Donat Dutkiewicz
13Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 30 mgr Donat Dutkiewicz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Emocje w relacjach społecznych (wykład)E/3 15 dr Małgorzata Torój
2Psychologiczne doradztwo karier (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Kida
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
2Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
3Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
4Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
5Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Paweł Kot
6Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
7Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
8Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
9Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
10Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat
1Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Aneta Kozioł
2Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Aneta Kozioł
3Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Tomasz Jankowski
4Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 4) Z/3 30 dr Tomasz Jankowski
5Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 5) Z/3 30 mgr Aneta Kozioł
6Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 6) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
7Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 7) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Diagnostyka zaburzeń psychicznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 VACAT
2Diagnostyka zaburzeń psychicznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Kliniczne aspekty badania osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
4Kliniczne aspekty badania osobowości (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1Dydaktyka (CE) (wykład)E/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1Praktyczne elementy dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
2Praktyczne elementy dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1Ewaluacja działań profilaktycznych (wykład)E/2 30 dr Joanna Chwaszcz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Trening twórczości w oddziaływaniach profilaktycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
konwersatorium
1Elementy psychoseksuologii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Stanisław Mamcarz
2Społeczne konteksty przejścia do dorosłości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat metodologiczny
1Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii emocji i motywacji (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Kot
2Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii klinicznej (warsztaty)Z/3 30 dr Dorota Kuncewicz
3Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii procesów poznawczych (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Stróżak
4Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii rehabilitacji (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
5Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii różnic indywidualnych (warsztaty)Z/3 30 dr Martyna Płudowska
6Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii wychowawczej i rodziny (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
7Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychoprofilaktyce patologii społecznej (warsztaty)Z/3 30 dr Joanna Chwaszcz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (wykład)E/1 30 dr Stanisław Mamcarz
2Psychologia kultury pracy i organizacji (wykład)E/2 30 dr Mariusz Wołońciej
3Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego (wykład)E/2 30 dr Ewelina Purc
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
2Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
3Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
4Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
5Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
6Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
7Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
8Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
9Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
10Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
11Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
12Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Eyetracking w badaniach przekazów wizualnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
2Psychologia reklamy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1Psychodrama w szkoleniach (wykład)E/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Zarządzanie wielokulturowością w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Gry i zachowania nieuczciwe w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
2Osobowościowe podstawy prognozowania zachowań (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Roma Kulinicz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Jakość życia w środowisku pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Łysiak
2Manipulacja a współdziałanie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Andrzej Januszewski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Warsztat metodologiczny
1Analiza i interpretacja danych empirycznych w aktywności zawodowej człowieka w biegu życia (warsztaty)Z/3 30 mgr Bogumiła Krawiec
2Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii organizacji i zarządzania (warsztaty)Z/3 30 dr Tomasz Korulczyk
3Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Katarzyna Czubak
4Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii procesów społecznych (warsztaty)Z/3 30 dr Michał Wiechetek
5Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii zdrowia w środowisku pracy (warsztaty)Z/3 30 mgr Natalia Kajka
6Analiza i interpretacja danych empirycznych w społecznej psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Emilia Mielniczuk

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia kliniczna dorosłych (wykład)E/5 15 dr hab. Dorota Mącik
2Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (wykład)E/4 15 mgr Karolina Krzysztofik
3Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład)E/4 15 dr Małgorzata Łysiak
4Psychoterapia (wykład)E/4 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Dorota Mącik
2Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
3Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
4Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
5Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
6Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Karolina Krzysztofik
7Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Karolina Krzysztofik
8Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Karolina Krzysztofik
9Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Karolina Krzysztofik
10Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Karolina Krzysztofik
11Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
12Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
13Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
14Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
15Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Trening
1Psychoterapia (trening - Grupa: 1) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
2Psychoterapia (trening - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
3Psychoterapia (trening - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
4Psychoterapia (trening - Grupa: 4) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
5Psychoterapia (trening - Grupa: 5) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
6Psychoterapia (trening - Grupa: 6) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
7Psychoterapia (trening - Grupa: 7) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
8Psychoterapia (trening - Grupa: 8) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1Psychologiczne aspekty chorób somatycznych i psychicznych (wykład)E/2 30 dr hab. Dorota Mącik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Metody projekcyjne w diagnozie klinicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
2Metody projekcyjne w diagnozie klinicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1Pedagogika (CE) (wykład)E/2 30 dr hab. Piotr Magier
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1Elementy psychoprofilaktyki i terapii w pracy psychologa szkolnego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2Elementy psychoprofilaktyki i terapii w pracy psychologa szkolnego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Terapia systemowa rodziny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Warsztat
1Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Wykład
1Psychologia zachowań prospołecznych (wykład)E/2 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1Społeczna psychologia osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Magda Tatara
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Wykład
1Stan zdrowia a jakość życia dzieci i młodzieży (wykład)E/2 30 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1Zagadnienia psychosomatyki a jakość życia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Kulik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik
2Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wacław Bąk
3Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 dr Tomasz Jankowski
4Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
6Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
9Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
10Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
11Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
12Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
13Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
14Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
15Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
16Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
17Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
18Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
19Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/4 30 dr Wiktor Razmus
20Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
21Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/4 30 dr Joanna Chwaszcz
22Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
23Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład)E/4 30 dr Michał Wiechetek
2Psychologia ekonomiczna (wykład)E/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
3Psychologia środowiskowa (wykład)E/5 30 dr Grzegorz Kida
4Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (wykład)E/4 30 dr Katarzyna Mariańczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Paweł Ciszek
2Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Paweł Ciszek
3Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Daria Ziarkiewicz-Powolny
4Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
5Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
6Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla
7Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla
8Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1Psychologia zachowań konsumenckich (wykład)E/2 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Neuromarketing (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1Zarządzanie stresem w organizacji (wykład)E/2 30 dr Stanisław Mamcarz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Psychologiczne aspekty rekrutacji pracowników (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1Doświadczenie traumy a aktywność życiowa (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Zarządzanie motywacją w przedsiębiorczości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1Zarządzanie konfliktem w organizacji (wykład)E/2 30 dr Grzegorz Kida
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Olha Pavlovych
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik
5Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia jakości życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
9Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
11Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
12Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
13Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
14Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
15Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
16Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
17Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
19Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Poradnictwo psychologiczne (wykład)E/4 30 dr Elżbieta Januszewska
2Psychiatria (wykład)E/6 30 Brak obsady
Warsztat obowiązkowy (blok podstawowy)
1Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
2Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
3Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
4Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
5Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
6Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
7Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
8Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 8) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
9Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 9) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
10Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 10) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
11Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 11) Z/2 30 dr Maria Gałkowska-Bachanek
12Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 12) Z/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
13Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 13) Z/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
14Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 14) Z/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Neuropsychologia (wykład)E/2 15 Brak obsady
2Psychologia religii (wykład)E/1 30 Ks. dr Radosław Rybarski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
2Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
3Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
4Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
5Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
6Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 2 Brak obsady
7Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 2 Brak obsady
8Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 2 Brak obsady
9Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 2 Brak obsady
10Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 2 Brak obsady
11Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 2 Brak obsady
12Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 2 Brak obsady
13Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 2 Brak obsady
14Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 2 Brak obsady
15Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 2 Brak obsady
16Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 2 Brak obsady
17Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 2 Brak obsady
18Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 2 Brak obsady
19Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 2 Brak obsady
20Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 2 Brak obsady
21Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 2 Brak obsady
22Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 2 Brak obsady
23Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 2 Brak obsady
24Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 2 Brak obsady
25Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 2 Brak obsady
26Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr Radosław Rybarski
27Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Ks. dr Radosław Rybarski
28Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Ks. dr Radosław Rybarski
29Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
30Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1Psychologia sądowa (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Psychiatria (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Psychiatria (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1Metody pracy w rehabilitacji kompleksowej (wykład)E/2 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Warsztat
1Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Karolina Krzysztofik
2Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Karolina Krzysztofik
3Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Karolina Krzysztofik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1Wybrane zagadnienia psychopatologii (wykład)E/2 30 dr hab. Agnieszka Kulik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Psychoterapia integralna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Wykład
1Psychologia kultury (wykład)E/2 30 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1Społeczna geneza indywidualnych ścieżek rozwoju (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Wykład
1Zespół wypalenia a jakość życia w opiece (wykład)E/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1Pozytywne funkcje negatywnych doświadczeń: stresu, kryzysu, traumy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Elżbieta Talik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik
2Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wacław Bąk
3Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 dr Tomasz Jankowski
4Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
6Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
9Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
10Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
11Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
12Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
13Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
14Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
15Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
16Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
17Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
18Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
19Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/5 30 dr Wiktor Razmus
20Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
21Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/5 30 dr Joanna Chwaszcz
22Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
23Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Psychologiczne doradztwo zawodowe (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Kida
2Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (wykład)E/4 15 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Izabela Woszczyńska
2Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Izabela Woszczyńska
3Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Izabela Woszczyńska
4Motywacja osiągnięć w karierze zawodowej (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Izabela Woszczyńska
5Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
6Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
7Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
8Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1Neuropoznawcze uwarunkowania mediów audio-wizualnych (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Kreowanie wizerunku (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1Narzędzia zarządzania personelem (wykład)E/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Psychologiczne aspekty wynagradzania i oceny pracowników (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1Mechanizmy motywacyjne w organizacjach (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Zarządzanie czasem: diagnostyka postaw temporalnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1Kreatywne zachowanie i twórcze myślenie w mediacjach (wykład)E/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Interwencja kryzysowa w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik
5Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia jakości życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
9Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
11Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
12Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
13Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
14Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
15Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
16Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
17Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
19Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL

Rok V - Semestr 9

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatorium obowiązkowe (blok podstawowy)
1Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/6 30 dr Emilia Mielniczuk
2Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
3Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
4Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 4) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
5Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 5) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
6Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 6) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
7Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 7) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
8Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 8) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
9Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 9) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia jakości życia wobec wyzwań współczesności (wykład)E/6 30 Ks. dr Paweł Brudek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Natalia Kajka
2Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Natalia Kajka
3Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wacław Bąk
4Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Wacław Bąk
5Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Ewa Sokołowska
6Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Ewa Sokołowska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Warsztat
1Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Karolina Krzysztofik
2Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Karolina Krzysztofik
3Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Karolina Krzysztofik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Praktyka pedagogiczna
1Praktyka pedagogiczna (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 150 dr Dorota Kuncewicz
2Praktyka pedagogiczna (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 150 dr Małgorzata Torój
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Arteterapia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Agata Banakiewicz
2Religijność w psychoprofilaktyce i psychoterapii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Radosław Rybarski
3Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Karolina Krzysztofik
2Jakość życia w okresie średniej i późnej dorosłości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Paweł Brudek
3Religijne i duchowe konteksty jakości życia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Radosław Rybarski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik
2Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wacław Bąk
3Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 dr Tomasz Jankowski
4Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
6Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
9Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
10Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
11Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
12Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
13Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
14Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
15Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
16Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
17Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
18Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
19Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/4 30 dr Wiktor Razmus
20Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
21Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/4 30 dr Joanna Chwaszcz
22Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
23Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Praktyka wakacyjna
1Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 100 dr Dorota Kuncewicz
2Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 4) Zbo/5 100 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Funkcjonowanie człowieka w warunkach ekstremalnych: psychologia lotnicza (wykład)E/6 30 dr hab. Janusz Ślusarski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Public relations (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Krystian Macheta
2Samowiedza i samoregulacja w zachowaniach konsumenckich (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Magda Tatara
3Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Wiktor Razmus
4Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Analiza transakcyjna w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Natalia Kajka
2Coaching i Mentoring (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Jacek Sobek
3Organizacja wobec pracownika z niepełnosprawnością (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Katarzyna Mariańczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Integracja zespołów ludzkich: Konfrontacja z sobą w zastosowaniach (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
2Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Monika Strzelecka
3Psychologia zachowań w dynamicznej sytuacji rynkowej i finansowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Negocjacje w biznesie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
2Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
3Mediacje i rozwiązywanie sporów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik
5Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia jakości życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
9Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
11Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
12Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
13Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
14Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
15Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
16Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
17Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
19Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Praktyka wakacyjna
1Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 100 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 3) Zbo/5 100 dr Katarzyna Mariańczyk

Rok V - Semestr 10

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Kliniczne studium przypadków (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr hab. Dorota Mącik
2Kliniczne studium przypadków (konwersatorium - Grupa: 2) Z/5 30 dr hab. Dorota Mącik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
3Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
4Rodzinny kontekst trudności szkolnych dziecka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
5Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
6Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Analiza procesu terapeutycznego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1Jakość życia w procesie rozwoju człowieka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik
2Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wacław Bąk
3Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 dr Tomasz Jankowski
4Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
6Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
9Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
10Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
11Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
12Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
13Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
14Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
15Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
16Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
17Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
18Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
19Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/5 30 dr Wiktor Razmus
20Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
21Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/5 30 dr Joanna Chwaszcz
22Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
23Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Praca dyplomowa
1Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Stanisława Steuden
3Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Agnieszka Kulik
4Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
5Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
6Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Oleś
7Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Francuz
8Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
9Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
10Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
11Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Joanna Chwaszcz
12Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
13Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
14Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
15Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
16Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Mariola Łaguna
17Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wacław Bąk
19Praca dyplomowa magisterska (Psychologia międzykulturowa) PWJŻ (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
20Praca dyplomowa magisterska (Psychologia wychowawcza i rodziny) PWJŻ (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
21Praca dyplomowa magisterska (Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy) (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Jakościowe metody badań marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Psychologiczne metody badania kierowców (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Piotr Mamcarz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Emocjonalne i motywacyjne mechanizmy aktywności zawodowej i społecznej (konwersatorium)Z/5 30 dr Paweł Kot
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Style funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Andrzej Januszewski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik
5Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia jakości życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
8Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Francuz
9Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
11Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
12Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
13Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
14Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
15Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
16Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
17Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
18Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
19Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Praca dyplomowa
1Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
4Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Agnieszka Kulik
5Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Oleś
6Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
7Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
8Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
9Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
10Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Mariola Łaguna
11Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
12Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
13Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
14Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
15Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Francuz
16Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Stanisława Steuden
17Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
18Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze