Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok akademicki  2023/2024


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
-
1Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (wykład)E/7 15 dr hab. Magdalena Szubielska
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Kinowski
3Logika (wykład)E/2 10 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (wykład)E/8 30 dr Andrzej Januszewski
5Biological bases of behavior (wykład)E/7 30 dr Paweł Stróżak
6Biologiczne podstawy zachowania (wykład)E/7 30 dr Paweł Stróżak
7Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Mykola Chumak
8Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Mykola Chumak
9Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Mykola Chumak
10Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Mykola Chumak
11Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Mykola Chumak
12Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Mykola Chumak
13Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Mykola Chumak
14Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Mykola Chumak
15Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Łach
16Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Łach
17Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Tomasz Łach
18Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
19Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
20Logika (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
21Logika (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Anna Starościc
22Logika (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Anna Starościc
23Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Justyna Iskra
24Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Justyna Iskra
25Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Michał Kędra
26Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
27Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
28Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
29Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
30Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Andrzej Januszewski
31Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Barbara Cichy-Jasiocha
32Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr Barbara Cichy-Jasiocha
33Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
34Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
35Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 Brak obsady
36Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/1 15 Brak obsady
37Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 7) Z/1 15 Brak obsady
38Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 8) Z/1 15 Brak obsady
39Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 9) Z/1 15 Brak obsady
40Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 10) Z/1 15 Brak obsady
41Tutoring (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Marek Solski
42Tutoring (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Marek Solski
43Tutoring (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
44Tutoring (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
45Tutoring (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 Brak obsady
46Tutoring (warsztaty - Grupa: 6) Z/1 15 Brak obsady
47Tutoring (warsztaty - Grupa: 7) Z/1 15 Brak obsady
48Tutoring (warsztaty - Grupa: 8) Z/1 15 Brak obsady
49Tutoring (warsztaty - Grupa: 9) Z/1 15 Brak obsady
50Tutoring (warsztaty - Grupa: 10) Z/1 15 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
-
1Wychowanie fizyczne - sportów walki kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Marcin Frelich
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
19Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
20Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
21Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
22Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
23Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
24Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
25Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
26Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
27Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
28Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
29Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
30Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
31Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
32Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
33Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
34Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
35Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
36Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
37Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
38Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
39Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
40Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
41Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
42Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
43Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
44Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
45Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
46Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
47Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
48Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
49Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
50Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
51Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
52Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
53Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
54Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
55Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
56Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
57Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
58Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
59Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
60Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
61Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
62Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
63Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
64Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
65Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
66Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
67Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
68Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
69Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
70Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
71Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
72Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
73Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
74Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
75Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
76Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
77Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
78Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
79Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
80Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
81Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
82Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
83Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
84Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
85Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
86Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
87Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
88Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
89Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Emocje i motywacje (wykład)E/5 30 dr Małgorzata Torój
2Psychologia różnic indywidualnych (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
3Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr Maksymilian Roszyk
4Metodologia psychologii (wykład)E/3 30 dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
5Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Małgorzata Torój
6Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Małgorzata Torój
7Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Kot
8Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Paweł Kot
9Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Kot
10Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Brak obsady
11Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
12Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Brak obsady
13Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
14Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
15Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
16Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
17Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
18Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
19Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
20Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
21Cognitive processes: learning, memory, thinking and decisions (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Paweł Stróżak
22Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
23Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
24Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Mykola Chumak
25Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
26Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
27Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
28Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
29Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
30Cognitive processes: learning, memory, thinking and decisions (wykład)E/4 30 dr Paweł Stróżak
31Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (wykład)E/4 30 dr Paweł Stróżak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
10Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
11Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
12Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
1Kierunki współczesnej psychologii (wykład)E/6 30 dr Justyna Iskra
2Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (wykład)E/3 30 dr Monika Dacka
3Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Justyna Iskra
4Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Justyna Iskra
5Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Justyna Iskra
6Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Justyna Iskra
7Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
8Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
9Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Jakub Romaneczko
10Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Jakub Romaneczko
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Podstawy psychologii biznesu (wykład)E/4 30 Brak obsady
2Psychologia rozwoju człowieka (wykład)E/3 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
3Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Aneta Przepiórka, prof. KUL
4Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Aneta Przepiórka, prof. KUL
5Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Aneta Przepiórka, prof. KUL
6Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Aneta Przepiórka, prof. KUL
7Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr hab. Aneta Przepiórka, prof. KUL
8Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr hab. Aneta Przepiórka, prof. KUL
9Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bogumiła Krawiec
10Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Bogumiła Krawiec
11Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Jakub Romaneczko
12Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Jakub Romaneczko
13Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
14Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Brak obsady
15Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
16Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Brak obsady

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Diagnoza psychologiczna (wykład)E/4 30 dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
2Psychologia społeczna (wykład)E/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
3Etyka (wykład)E/1 25 dr hab. Wojciech Lewandowski
4Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
5Statystyka opisowa (wykład)E/2 15 dr Mykola Chumak
6Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Magdalena Pietnoczko
7Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Magdalena Pietnoczko
8Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Magdalena Pietnoczko
9Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Magdalena Pietnoczko
10Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Iwona Derecka
11Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Iwona Derecka
12Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Iwona Derecka
13Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Iwona Derecka
14Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
15Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
16Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Jan Kutnik
17Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Jan Kutnik
18Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Aneta Kozioł
19Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Aneta Kozioł
20Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Aneta Kozioł
21Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Agnieszka Laskowska
22Personality (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Jan Kutnik
23Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
24Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
25Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
26Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michał Wiechetek
27Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Michał Wiechetek
28Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Kamil Tomaka
29Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Kamil Tomaka
30Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Grzegorz Kida
31Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marcin Wojtasiński
32Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Przemysław Tużnik
33Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Przemysław Tużnik
34Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Przemysław Tużnik
35Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
36Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
37Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Marcin Wojtasiński
38Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Marcin Wojtasiński
39Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Marcin Wojtasiński
40Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Przemysław Tużnik
41Osobowość (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
42Personality (wykład)E/4 30 dr Jan Kutnik
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 325) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 324) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 326) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 327) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 328) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 329) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
8Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 404) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
12Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
1Psychologia nowych mediów (wykład)E/3 15 dr Paweł Kot
2Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (wykład)E/3 15 dr Monika Dacka
3Problems of old age and aging (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
4Problemy starości i starzenia się (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
5Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Kot
6Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Kot
7Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Paweł Kot
8Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Paweł Kot
9Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Paweł Kot
10Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Bogumiła Krawiec
11Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Bogumiła Krawiec
12Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Bogumiła Krawiec
13Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Bogumiła Krawiec
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Psychologia pracy i zarządzania (wykład)E/6 30 dr Jacek Sobek
2Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (wykład)E/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
3Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Jacek Sobek
4Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Jacek Sobek
5Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Jacek Sobek
6Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Jacek Sobek
7Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
8Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
9Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
10Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Diagnostyka inteligencji (wykład)E/5 30 dr Ewa Sokołowska
2Wnioskowanie statystyczne (wykład)E/5 30 dr Przemysław Tużnik
3Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (wykład)E/2 15 dr Andrzej Januszewski
4Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Magdalena Pietnoczko
5Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Magdalena Pietnoczko
6Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Magdalena Pietnoczko
7Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Magdalena Pietnoczko
8Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
9Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
10Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
11Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
12Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
13Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
14Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
15Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
16Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Mykola Chumak
17Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
18Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
dr Mykola Chumak
19Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
20Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Marcin Wojtasiński
21Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Marcin Wojtasiński
22Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marcin Wojtasiński
23Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Marcin Wojtasiński
24Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Marcin Wojtasiński
25Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Marcin Wojtasiński
26Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
27Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
28Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
29Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
30Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
31Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
32Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
33Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Andrzej Januszewski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 324) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 325) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 326) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 327) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 328) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 329) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
8Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
1Psychologia rodziny (wykład)E/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
2Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład)E/3 15 dr Monika Dacka
3Psychologia uzależnień (wykład)E/4 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
4Podstawy psychologii zdrowia (wykład)E/3 15 dr Agata Poręba-Chabros
5Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
6Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
7Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
8Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
9Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Monika Dacka
10Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Monika Dacka
11Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Bogumiła Krawiec
12Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Bogumiła Krawiec
13Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
14Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
15Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
16Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
17Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Agata Banakiewicz
18Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Agata Banakiewicz
19Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Agata Banakiewicz
20Podstawy psychologii zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Agata Banakiewicz
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Podstawy psychologii zdrowia w pracy (wykład)E/4 15 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
2Zaburzenia zdrowia związane z pracą (wykład)E/3 15 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
3Zarządzanie personelem (wykład)E/8 30 Brak obsady
4Podstawy psychologii zdrowia w pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Elżbieta Masiak
5Podstawy psychologii zdrowia w pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Agata Banakiewicz
6Podstawy psychologii zdrowia w pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Agata Banakiewicz
7Podstawy psychologii zdrowia w pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 mgr Agata Banakiewicz
8Zaburzenia zdrowia związane z pracą (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Elżbieta Masiak
9Zaburzenia zdrowia związane z pracą (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Elżbieta Masiak
10Zaburzenia zdrowia związane z pracą (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Elżbieta Masiak
11Zaburzenia zdrowia związane z pracą (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Elżbieta Masiak
12Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
13Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Brak obsady
14Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
15Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Brak obsady

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (wykład)E/5 30 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
2Psychologia wpływu społecznego (wykład)E/5 15 dr Michał Wiechetek
3Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Michał Wiechetek
4Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Michał Wiechetek
5Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Michał Wiechetek
6Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Michał Wiechetek
7Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Michał Wiechetek
8Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Michał Wiechetek
9Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Michał Wiechetek
10Psychologia wpływu społecznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Michał Wiechetek
11Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Małgorzata Łysiak
12Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Małgorzata Łysiak
13Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Małgorzata Łysiak
14Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Elżbieta Januszewska
15Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Elżbieta Januszewska
16Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Elżbieta Januszewska
17Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Elżbieta Januszewska
18Psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
19Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
20Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
21Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Elżbieta Januszewska
22Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Elżbieta Januszewska
23Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Elżbieta Januszewska
24Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Elżbieta Januszewska
25Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Elżbieta Januszewska
26Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Elżbieta Januszewska
27Psychologia kliniczna i psychopatologia wieku rozwojowego (wykład)E/5 15 dr Małgorzata Łysiak
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
1Psychologia wychowania i nauczania (wykład)E/3 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku społecznym (wykład)E/3 30 dr Joanna Chwaszcz
3Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (wykład)E/2 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
4Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
5Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
6Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
7Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
8Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Żmuda
9Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Żmuda
10Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Agnieszka Żmuda
11Psychologia wychowania i nauczania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Agnieszka Żmuda
12Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku społecznym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
13Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku społecznym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
14Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku społecznym (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
15Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku społecznym (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia: warsztat
1Metodologia badań w psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Jan Kutnik
2Metodologia badań w psychologii rehabilitacji (warsztaty)Z/3 30 dr Karolina Krzysztofik
3Metodologia badań w psychologii społecznej (warsztaty)Z/3 30 dr Michał Wiechetek
4Metodologia badań w psychologii zdrowia i psychoterapii (warsztaty)Z/3 30 dr Agata Poręba-Chabros
5Metodologia badań w rozwoju człowieka w cyklu życia (warsztaty)Z/3 30 dr Monika Dacka
6Metodologia badań w społecznej psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Emilia Mielniczuk
7Research methodology in psychology (warsztaty)Z/3 30 dr Małgorzata Torój
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (wykład)E/4 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
2Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (wykład)E/4 30 dr Martyna Płudowska
3Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Patrycja Wośko
4Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Patrycja Wośko
5Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Patrycja Wośko
6Przejawy patologii społecznej w miejscu pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Patrycja Wośko
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości: warsztat
1Metodologia badań w kierowaniu motywacją pracownika w biznesie (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Metodologia badań w psychologii klinicznej (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
3Metodologia badań w psychologii percepcji i wyobraźni (warsztaty)Z/3 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
4Metodologia badań w psychologii ról rodzinnych i zawodowych (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
5Metodologia badań w psychologii różnic indywidualnych w biznesie (warsztaty)Z/3 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
6Metodologia badań w psychoprofilaktyce patologii społecznej w biznesie (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
1Samoregulacja w aktywności człowieka (wykład)E/2 30 dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
2Diagnostyka parcjalnych deficytów rozwojowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
1Emisja głosu (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
2Emisja głosu (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Metodyka pracy nauczyciela psychologa w placówkach oświatowych, przedszkolnych i szkołach (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
4Metodyka pracy nauczyciela psychologa w placówkach oświatowych, przedszkolnych i szkołach (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
1Promocja zdrowia (wykład)E/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
2Zjawisko somatyzacji a zdrowie (wykład)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
3Procesy transgeneracyjne a zdrowie (wykład)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji
1Modele resocjalizacji i readaptacji (wykład)E/2 30 dr Joanna Chwaszcz
2Budowanie systemu wsparcia społecznego w reintegracji społecznej osób wykluczonych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Joanna Chwaszcz
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
1Psychologia marketingu (wykład)E/2 30 dr Paweł Fortuna
2Ilościowe metody badań marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jan Gondek
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
1Psychologia procesu szkoleniowego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
2Trening interpersonalny (trening - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Agata Banakiewicz
3Trening interpersonalny (trening - Grupa: 2) Z/2 30 dr Elżbieta Masiak
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
1Psychologia a psychobiznes (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
2Jakości pozytywne a zdrowie (konwersatorium)Z/1 15 mgr Agata Banakiewicz
3Profilaktyka chorób cywilizacyjnych (wykład)E/1 15 dr Elżbieta Masiak
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 5: Mediacje w biznesie
1Podstawy logoteorii (wykład)E/2 30 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
2Geneza i rozwój celów, planów i decyzji w biznesie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Podstawy psychometrii (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
2Diagnostyka osobowości (wykład)E/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
3Psychosocial basis of rehabilitation of disabled people (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Brak obsady
4Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Mariańczyk
5Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Mariańczyk
6Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Mariańczyk
7Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Monika Krupa-Nowosad
8Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Vacat
9Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Vacat
10Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Vacat
11Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Vacat
12Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Jan Kutnik
13Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Jan Kutnik
14Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Iwona Derecka
15Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Iwona Derecka
16Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
17Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 Brak obsady
18Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
19Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 Brak obsady
20Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Agnieszka Laskowska
21Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Agnieszka Laskowska
22Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 11) Z/0 30 mgr Agnieszka Laskowska
23Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 12) Z/0 30 mgr Agnieszka Laskowska
24Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
25Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Zofia Mazur-Socha
26Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Zofia Mazur-Socha
27Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
28Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Ewelina Purc
29Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Ewelina Purc
30Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Ewelina Purc
31Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Ewelina Purc
32Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Zofia Mazur-Socha
33Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 Brak obsady
34Psychosocial basis of rehabilitation of disabled people (wykład)E/4 30 Brak obsady
35Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
1Emocje w relacjach społecznych (wykład)E/4 15 dr Małgorzata Torój
2Psychologiczne doradztwo karier (wykład)E/4 15 dr Grzegorz Kida
3Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
4Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
5Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
6Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 4) Z/3 30 mgr Aneta Kozioł
7Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 5) Z/3 30 mgr Aneta Kozioł
8Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 6) Z/3 30 mgr Aneta Kozioł
9Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Małgorzata Torój
10Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Małgorzata Torój
11Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Małgorzata Torój
12Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Małgorzata Torój
13Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Vacat
14Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Vacat
15Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Vacat
16Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Vacat
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia: warsztat
1Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Jan Kutnik
2Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii rehabilitacji (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii społecznej (warsztaty)Z/3 30 dr Michał Wiechetek
4Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii zdrowia i psychoterapii (warsztaty)Z/3 30 dr Agata Poręba-Chabros
5Analiza i interpretacja danych empirycznych w rozwoju człowieka w cyklu życia (warsztaty)Z/3 30 dr Monika Dacka
6Analiza i interpretacja danych empirycznych w społecznej psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Emilia Mielniczuk
7Analysis and interpretation of empirical data in psychology (warsztaty)Z/3 30 dr Małgorzata Torój
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (wykład)E/3 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
2Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego (wykład)E/4 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
3Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Patrycja Wośko
4Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Patrycja Wośko
5Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Patrycja Wośko
6Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Patrycja Wośko
7Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Mariusz Wołońciej
8Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Mariusz Wołońciej
9Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Mariusz Wołońciej
10Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Mariusz Wołońciej
11Work and organizational culture psychology (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Mariusz Wołońciej
12Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
13Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
14Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
15Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
16Psychologia kultury pracy i organizacji (wykład)E/4 30 dr Mariusz Wołońciej
17Work and organizational culture psychology (wykład)E/4 30 dr Mariusz Wołońciej
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości: warsztat
1Analiza i interpretacja danych empirycznych w kierowaniu motywacją pracownika w biznesie (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii klinicznej (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
3Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii percepcji i wyobraźni (warsztaty)Z/3 30 dr Emilia Zabielska-Mendyk
4Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii ról rodzinnych i zawodowych (warsztaty)Z/3 30 dr Agnieszka Żmuda
5Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii różnic indywidualnych w biznesie (warsztaty)Z/3 30 dr Martyna Płudowska
6Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychoprofilaktyce patologii społecznej w biznesie (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
1Diagnostyka zaburzeń psychicznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
2Kliniczne aspekty badania osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Agnieszka Laskowska
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
1Dydaktyka (CE) (wykład)E/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
2Monitorowanie i dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego z elementami prawa oświatowego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
3Monitorowanie i dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego z elementami prawa oświatowego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
1Ewaluacja działań profilaktycznych (wykład)E/2 30 dr Joanna Chwaszcz
2Patologie społeczne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Joanna Chwaszcz
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji
1Zmiana stereotypów i uprzedzeń w marginalizacji społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
2Efektywność resocjalizacji - analiza przypadków (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
1Eyetracking w badaniach przekazów wizualnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Psychologia reklamy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
1Podstawy psychodramy wg Moreno (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
2Podstawy psychodramy wg Moreno (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Zarządzanie wielokulturowością w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
1Gry i zachowania nieuczciwe w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
2Psychologia perspektywy czasowej i zarządzania przez cele w organizacjach (wykład)E/2 30 dr Paweł Kot
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 5: Mediacje w biznesie
1Podstawy kontaktu psychologicznego w biznesie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Zasoby osobowe i ich wpływ na efektywne funkcjonowanie w relacjach (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Andrzej Januszewski

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
1Psychologia kliniczna dorosłych (wykład)E/6 15 prof. dr hab. Stanisława Steuden
2Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (wykład)E/5 15 dr Karolina Krzysztofik
3Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład)E/5 15 dr Małgorzata Łysiak
4Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Beata Mirucka
5Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
6Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa: 3) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
7Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa: 4) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
8Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa: 5) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
9Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa: 6) Z/2 30 Brak obsady
10Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Mańkowska
11Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Anna Mańkowska
12Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Anna Mańkowska
13Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Anna Mańkowska
14Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Monika Krupa-Nowosad
15Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Monika Krupa-Nowosad
16Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Monika Krupa-Nowosad
17Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Karolina Krzysztofik
18Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Magdalena Pietnoczko
19Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Magdalena Pietnoczko
20Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Magdalena Pietnoczko
21Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
22Psychotherapeutic systems (wykład)E/4 30 Brak obsady
23Systemy psychoterapeutyczne (wykład)E/4 30 dr hab. Beata Mirucka
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia: seminarium magisterskie
1Osobowość: wyzwania dla rozwoju i ryzyko zaburzeń (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
3Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
4Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
5Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
9Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Szubielska
11Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/4 30 dr Katarzyna Mariańczyk
12Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
13Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
14Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
15Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
16Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/4 30 dr Emilia Mielniczuk
17Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
18Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
19Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Beata Mirucka
20Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
21Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład)E/6 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
2Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (wykład)E/6 30 dr Katarzyna Mariańczyk
3Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
4Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
5Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
6Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Monika Krupa-Nowosad
7Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Vacat
8Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Vacat
9Environmental psychology (wykład)E/5 30 Brak obsady
10Psychologia środowiskowa (wykład)E/5 30 dr Grzegorz Kida
11Psychologia ekonomiczna (wykład)E/5 30 dr Grzegorz Krawczyk
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości: seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr Katarzyna Mariańczyk
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
6Psychologia kliniczna wieku rozwojowego (seminarium)Zbo/4 30 dr Elżbieta Talik
7Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/4 30 dr Paweł Fortuna
8Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
9Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
11Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
12Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
13Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
14Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
15Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
16Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
17Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
1Psychologiczne aspekty chorób somatycznych i psychicznych (wykład)E/2 30 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
2Metody diagnostyki klinicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
1Pedagogika (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Martyna Strembska
2Pedagogika (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Piotr Magier
3Pedagogika (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Piotr Magier
4Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
5Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
6Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
1Terapia systemowa rodziny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
3Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
1Psychologia zachowań prospołecznych (wykład)E/2 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
2Społeczna psychologia osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Zofia Mazur-Socha
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
1Zarządzanie stresem w organizacji (wykład)E/2 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
2Psychologiczne aspekty rekrutacji pracowników (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
1Doświadczenie traumy a aktywność życiowa (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2Zarządzanie motywacją w przedsiębiorczości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 5: Mediacje w biznesie
1Zarządzanie konfliktem w organizacji (wykład)E/2 30 dr Grzegorz Kida
2Strategie metakognitywne w terapii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Agata Banakiewicz

Rok IV - Semestr 8

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Poradnictwo psychologiczne (wykład)E/5 30 dr Elżbieta Januszewska
2Psychiatria (wykład)E/5 30 Brak obsady
3Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
4Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
5Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dorota Kuncewicz
6Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr Dorota Kuncewicz
7Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 30 dr Dorota Kuncewicz
8Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 30 dr Dorota Kuncewicz
9Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 30 dr Dorota Kuncewicz
10Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 8) Z/0 30 dr Dorota Kuncewicz
11Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 9) Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
12Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 10) Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
13Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 11) Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
1Neuropsychologia (wykład)E/4 15 dr Ewa Sokołowska
2Psychologia religii (wykład)E/3 30 Ks. dr Radosław Rybarski
3Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
4Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
5Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
6Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
7Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Radosław Rybarski
8Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. dr Radosław Rybarski
9Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Ks. dr Radosław Rybarski
10Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Kamil Tomaka
11Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 2 Brak obsady
12Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 2 Brak obsady
13Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 2 Brak obsady
14Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 2 Brak obsady
15Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 2 Brak obsady
16Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 2 Brak obsady
17Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 2 Brak obsady
18Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 2 Brak obsady
19Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 2 Brak obsady
20Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 2 Brak obsady
21Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 2 Brak obsady
22Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 2 Brak obsady
23Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 2 Brak obsady
24Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 2 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia: seminarium magisterskie
1Osobowość: wyzwania dla rozwoju i ryzyko zaburzeń (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
3Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
4Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
5Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
9Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Magdalena Szubielska
11Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
12Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
13Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
14Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
15Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
16Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/5 30 dr Emilia Mielniczuk
17Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
18Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
19Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Beata Mirucka
20Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
21Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Psychologiczne doradztwo zawodowe (wykład)E/4 15 dr Grzegorz Kida
2Psychologia sportu i aktywności fizycznej (wykład)E/5 15 dr Katarzyna Mariańczyk
3Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Vacat
4Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 Vacat
5Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Vacat
6Psychologia sportu i aktywności fizycznej (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Monika Krupa-Nowosad
7Psychologia sportu i aktywności fizycznej (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Monika Krupa-Nowosad
8Psychologia sportu i aktywności fizycznej (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Monika Krupa-Nowosad
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości: seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
6Psychologia kliniczna wieku rozwojowego (seminarium)Zbo/5 30 dr Elżbieta Talik
7Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/5 30 dr Paweł Fortuna
8Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
9Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
11Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
12Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
13Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
14Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
15Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
16Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
17Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
1Psychologia sądowa (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
2Psychiatria (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
1Metody pracy w rehabilitacji kompleksowej (wykład)E/2 30 dr Karolina Krzysztofik
2Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
3Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
4Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
5Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
1Czynniki leczące w psychoterapii (wykład)E/1 15 dr Agata Poręba-Chabros
2Pomoc psychologiczna online (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
3Problematyka psychoseksualna w psychoterapii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Beata Mirucka
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
1Psychologia kultury (wykład)E/2 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
2Społeczna geneza indywidualnych ścieżek rozwoju (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
1Narzędzia zarządzania personelem (wykład)E/2 30 dr Jacek Sobek
2Psychologiczne aspekty wynagradzania i oceny pracowników (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
1Mechanizmy motywacyjne w organizacjach (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Torój
2Psychologia estetyki (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 5: Mediacje w biznesie
1Podstawy mediacji w biznesie (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Torój
2Interwencja kryzysowa w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka

Rok V - Semestr 9

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/6 30 Brak obsady
2Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/6 30 Brak obsady
3Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/6 30 dr Emilia Mielniczuk
4Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 4) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
5Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 5) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
6Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 6) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
7Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 7) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
8Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 8) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
9Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 100 mgr Magdalena Pietnoczko
10Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 100 dr Małgorzata Torój
11Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 3) Zbo/5 100 Ks. dr Radosław Rybarski
12Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 4) Zbo/5 100 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
13Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 5) Zbo/5 100 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
14Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 6) Zbo/5 100 dr Katarzyna Mariańczyk
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
1Poradnictwo w zakresie rozwoju psychoseksualnego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 dr Małgorzata Łysiak
2Poradnictwo w zakresie rozwoju psychoseksualnego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 15 dr Małgorzata Łysiak
3Poradnictwo w zakresie rozwoju psychoseksualnego (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 15 dr Małgorzata Łysiak
4Poradnictwo w zakresie rozwoju psychoseksualnego (konwersatorium - Grupa: 4) Z/3 15 dr Małgorzata Łysiak
5Profilaktyka, diagnoza i wsparcie w zachowaniach przemocowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 mgr Magdalena Pietnoczko
6Profilaktyka, diagnoza i wsparcie w zachowaniach przemocowych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 15 mgr Anna Mańkowska
7Profilaktyka, diagnoza i wsparcie w zachowaniach przemocowych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 15 mgr Magdalena Pietnoczko
8Profilaktyka, diagnoza i wsparcie w zachowaniach przemocowych (konwersatorium - Grupa: 4) Z/3 15 mgr Anna Mańkowska
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia: seminarium magisterskie
1Osobowość: wyzwania dla rozwoju i ryzyko zaburzeń (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
3Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
4Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
5Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
9Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Szubielska
11Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/4 30 dr Katarzyna Mariańczyk
12Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
13Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
14Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
15Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
16Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/4 30 dr Emilia Mielniczuk
17Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
18Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
19Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Beata Mirucka
20Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
21Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Funkcjonowanie człowieka w warunkach ekstremalnych: psychologia lotnicza (wykład)E/6 30 dr hab. Janusz Ślusarski
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości: seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr Katarzyna Mariańczyk
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
6Psychologia kliniczna wieku rozwojowego (seminarium)Zbo/4 30 dr Elżbieta Talik
7Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/4 30 dr Paweł Fortuna
8Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
9Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
11Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
12Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
13Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
14Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
15Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
16Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
17Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
1Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Elżbieta Masiak
2Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Elżbieta Masiak
3Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
4Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
5Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Elżbieta Talik
6Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Elżbieta Talik
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
1Metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
3Praktyka pedagogiczna (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 150 mgr Magdalena Pietnoczko
4Praktyka pedagogiczna (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 150 dr Małgorzata Torój
5Praktyka pedagogiczna (praktyki - Grupa: 3) Zbo/5 150 Ks. dr Radosław Rybarski
6Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
7Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
1Arteterapia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Elżbieta Masiak
2Religijność w psychoprofilaktyce i psychoterapii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Radosław Rybarski
3Podstawy psychoterapii indywidualnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Beata Mirucka
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 6: Psychologia jakości życia
1Psychoterapia osób z niepełnosprawnością (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Katarzyna Mariańczyk
2Kliniczna psychologia starości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
3Moralne konteksty jakości życia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Kamil Tomaka
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
1Różnice indywidualne w podatności na oddziaływania kultury konsumpcyjnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Bogumiła Krawiec
2Samoregulacja w zachowaniach konsumenckich (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Michał Kędra
3Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Michał Kędra
4Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Michał Kędra
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
1Metody relaksacyjne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agata Poręba-Chabros
2Coaching i Mentoring (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Jacek Sobek
3Organizacja wobec pracownika z niepełnosprawnością (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Monika Krupa-Nowosad
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
1Integracja zespołów ludzkich: Konfrontacja z sobą w zastosowaniach (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
2Psychologia zachowań w dynamicznej sytuacji rynkowej i finansowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Torój
3Myślenie i działanie w sytuacjach złożonych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Bogumiła Krawiec
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 5: Mediacje w biznesie
1Psychologia negocjacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
2Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Grzegorz Kida
3Samoregulacja zachowania (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Michał Kędra

Rok V - Semestr 10

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
3Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
4Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Oleś
5Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Magdalena Szubielska
6Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
7Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
8Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
9Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
10Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
11Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
12Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Mariola Łaguna
13Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
14Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
15Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
16Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Piotr Oleś
17Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
18Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
19Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
20Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
21Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Mariola Łaguna
22Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
23Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
24Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
25Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Magdalena Szubielska
26Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
27Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
28Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
29Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
30Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
31Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
32Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
33Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Beata Mirucka
34Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Paweł Brudek
35Praca dyplomowa magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Elżbieta Talik
36Praca dyplomowa magisterska (Psychologia międzykulturowa) PWJŻ (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
37Praca dyplomowa magisterska (Psychologia wychowawcza i rodziny) PWJŻ (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
38Praca dyplomowa magisterska (Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy) (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Emilia Mielniczuk
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia: seminarium magisterskie
1Osobowość: wyzwania dla rozwoju i ryzyko zaburzeń (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
3Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
4Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
5Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
9Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Magdalena Szubielska
11Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
12Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
13Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
14Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
15Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
16Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/5 30 dr Emilia Mielniczuk
17Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
18Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
19Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Beata Mirucka
20Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
21Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości: seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
6Psychologia kliniczna wieku rozwojowego (seminarium)Zbo/5 30 dr Elżbieta Talik
7Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/5 30 dr Paweł Fortuna
8Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
9Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
11Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
12Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
13Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
14Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
15Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
16Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
17Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
1Kliniczne studium przypadków (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 mgr Magdalena Pietnoczko
2Kliniczne studium przypadków (konwersatorium - Grupa: 2) Z/5 30 mgr Magdalena Pietnoczko
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
1Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Psychologia i pedagogika mediów z elementami dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
3Metody wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Rodzinny kontekst funkcjonowania szkolnego dziecka. (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
4Metody wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Rodzinny kontekst funkcjonowania szkolnego dziecka. (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
1Analiza procesu terapeutycznego w podejściu integracyjnym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr hab. Beata Mirucka
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 6: Psychologia jakości życia
1Jakość życia w procesie rozwoju człowieka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 mgr Bogumiła Krawiec
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
1Jakościowe metody badań marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 Brak obsady
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
1Psychologiczne metody badania kierowców (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
1Work-life balance - uwarunkowania emocjonalne i motywacyjne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Paweł Kot
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 5: Mediacje w biznesie
1Style funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/5 30 dr Andrzej Januszewski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze