Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wprowadzenie do filozofii (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
2Logika (wykład)Zbo/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
3Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
4Historia filozofii starożytnej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
5Metafizyka - Ontologia (wykład)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
6Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paulina Sulenta
7Antropologia filozoficzna (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
8Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
9Etyka ogólna (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
10Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
11Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
12Historia filozofii starożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
13Język łaciński dla filozofów (translatorium)Z/3 60 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 114) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
2Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
3Historia filozofii średniowiecznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
4Metafizyka - Ontologia (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
5Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
6Antropologia filozoficzna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
7Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paulina Sulenta
8Etyka ogólna (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
9Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Anna Krajewska
10Filozofia przyrody nieożywionej (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
11Filozofia przyrody nieożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
12Język łaciński dla filozofów (translatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
13Historia filozofii średniowiecznej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Anna Palusińska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ogólna metodologia nauk (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
2Ogólna metodologia nauk (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
3Teoria poznania - Epistemologia (wykład)Zbo/3 30 dr Błażej Gębura
4Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 15 dr Błażej Gębura
5Etyka szczegółowa (wykład)Zbo/3 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
6Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 15 dr Anna Krajewska
7Historia filozofii nowożytnej (wykład)E/6 45 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
8Historia filozofii nowożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Iwanicki
9Teoria mnogości (wykład)Zbo/2 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Filozofia przyrody ożywionej (wykład)E/4 15 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
11Filozofia przyrody ożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
12Język łaciński dla filozofów (translatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Przedmioty specjalizacyjne (należy wybrać 1 ścieżkę)
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Bioetyka (konwersatorium)Z/3 30 dr Wojciech Lewandowski
2Główne problemy filozofii Arystotelesa i Tomasza z Akwinu (konwersatorium)Z/3 30 dr Paulina Sulenta
Przedmioty specjalizacyjne (należy wybrać 1 ścieżkę)
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Filozofia przyrodoznawstwa (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2Metodologia historii filozofii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Elementy metodologii filozofii (wykład)E/3 15 dr Piotr Lipski
2Teoria poznania - Epistemologia (wykład)E/3 15 dr Błażej Gębura
3Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Błażej Gębura
4Etyka szczegółowa (wykład)E/3 15 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
5Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Krajewska
6Historia filozofii współczesnej (wykład)E/6 45 dr Maksymilian Roszyk
7Historia filozofii współczesnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Maksymilian Roszyk
8Teoria mnogości (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
9Teoria mnogości (ćwiczenia)Z/0 15 dr Marcin Czakon
10Elementy metodologii filozofii (ćwiczenia)Z/0 30 dr Piotr Lipski
Przedmioty specjalizacyjne (należy kontynuować ścieżkę wybraną w poprzednim semestrze)
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Antropologia przyrodnicza i ewolucjonizm (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Etyka społeczna i polityczna (konwersatorium)Z/3 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
3Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
Przedmioty specjalizacyjne (należy kontynuować ścieżkę wybraną w poprzednim semestrze)
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Epistemologia współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Błażej Gębura
2Język grecki dla filozofów (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
3Współczesna metodologia nauk (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
6Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Osękowska
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
9Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia Boga (wykład)E/4 30 dr Paulina Sulenta
2Filozofia Boga (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
3Historia filozofii w Polsce (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
4Historia filozofii w Polsce i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Przedmioty do wyboru
(należy wybrać 1 translatorium)
1Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr Maksymilian Roszyk
2Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Seminarium licencjackie
(należy wybrać 1 seminarium)
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki z II roku)
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia prawa (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki z II roku)
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Teoria systemów dedukcyjnych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Wykłady monograficzne do wyboru
(należy wybrać 2 wykłady - 4 ECTS z poniższej listy)
1Etyka ogólna (wykład)E/2 15 Zawieszone
2Filozofia przyrody (wykład)E/2 15 Zawieszone
3Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/2 15 dr hab. Anna Palusińska
4Metafizyka i antropologia (wykład)E/2 15 Zawieszone
5Metodologia nauk (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
6Podstawy informatyki (wykład)E/2 15 Zawieszone
Praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/1 0 Ks. dr hab. Robert Kublikowski

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia religii (wykład)E/4 45 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
(należy kontynuować translatorium wybrane w semestrze zimowym)
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Seminarium licencjackie
(należy kontynuować seminarium wybrane w poprzednim semestrze)
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 dr Piotr Szałek
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 Brak obsady
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 Brak obsady
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki z II roku)
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia religii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
2Geneza kosmosu (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Zenon Roskal
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki z II roku)
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Historia nauki i techniki (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Nurty filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Szałek
Wykłady monograficzne do wyboru
(należy wybrać 4 wykłady - 8 ECTS z poniższej listy, albo 2 wykłady - 4 ECTS z tej listy i 1 wykład - 4 ECTS z listy Memorial
Lectures)
1Etyka szczegółowa (wykład)E/2 15 dr Wojciech Lewandowski
2Filozofia kultury i sztuki (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
3Filozofia nauk przyrodniczych (wykład)E/2 15 Brak obsady
4Filozofia prawa (filozofia Boga) (wykład)E/2 15 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
5Filozofia religii (wykład)E/2 15 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/2 15 dr Piotr Szałek
7Historia filozofii w Polsce (wykład)E/2 15 Brak obsady
8Logika (wykład)E/2 15 Brak obsady
9Teoria poznania (wykład)E/2 15 Brak obsady
Memorial Lectures
(student może wybrać jeden z poniższych wykładów gościnnych zamiast 2 wykładów monograficznych, odbywających się w tym
semestrze)
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/4 30 Brak obsady
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/4 30 Brak obsady
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/4 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze