Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wprowadzenie do filozofii (wykład)E/4 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
2Logika (wykład)Zbo/4 15 dr Anna Karczewska
3Historia filozofii starożytnej (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
4Metafizyka - Ontologia (wykład)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
5Antropologia filozoficzna (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
6Etyka ogólna (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Ćwiczenia i warsztaty obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
2Historia filozofii starożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Andrzej Stefańczyk
3Metafizyka - Ontologia i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Natalia Gondek
4Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. mgr Piotr Stoll
5Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
6Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński dla filozofów (lektorat)Z/3 60 dr Andrzej Stefańczyk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/5 15 dr Anna Karczewska
2Historia filozofii średniowiecznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
3Metafizyka - Ontologia (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Antropologia filozoficzna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
5Etyka ogólna (wykład)E/4 15 dr Jacek Frydrych
6Filozofia przyrody nieożywionej (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
2Historia filozofii średniowiecznej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Andrzej Stefańczyk
3Metafizyka - Ontologia i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. mgr Piotr Stoll
4Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Katarzyna Stępień
5Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Jacek Frydrych
6Filozofia przyrody nieożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Danuta Nowak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński dla filozofów (lektorat)Z/2 30 dr Andrzej Stefańczyk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
4Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ogólna metodologia nauk (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
2Teoria poznania - Epistemologia (wykład)Zbo/3 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
3Etyka szczegółowa (wykład)Zbo/3 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4Historia filozofii nowożytnej (wykład)E/6 45 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
5Filozofia przyrody ożywionej (wykład)E/4 15 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
6Teoria mnogości (wykład)Zbo/2 15 dr Marcin Czakon
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ogólna metodologia nauk (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Robert Kublikowski
2Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 15 dr Ewa Odoj
3Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 15 dr Anna Krajewska
4Historia filozofii nowożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
5Filozofia przyrody ożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Bioetyka (konwersatorium)Z/3 30 dr Wojciech Lewandowski
2Główne problemy filozofii Arystotelesa i Tomasza z Akwinu (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
Zajęcia do wyboru
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Filozofia przyrodoznawstwa (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
2Metodologia historii filozofii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 214) Z/1 8 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
5Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński dla filozofów (lektorat)E/2 30 dr Andrzej Stefańczyk

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Elementy metodologii filozofii (wykład)E/3 15 dr Piotr Lipski
2Teoria poznania - Epistemologia (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
3Etyka szczegółowa (wykład)E/3 15 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4Historia filozofii współczesnej (wykład)E/6 45 dr Maksymilian Roszyk
5Teoria mnogości (wykład)E/4 15 dr Marcin Czakon
Ćwiczenia obowiązkowe
1Elementy metodologii filozofii (ćwiczenia)Z/0 30 dr Piotr Lipski
2Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Ewa Odoj
3Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Krajewska
4Historia filozofii współczesnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Barbara Tryka
5Teoria mnogości (ćwiczenia)Z/0 15 dr Marcin Czakon
Zajęcia do wyboru
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Antropologia przyrodnicza i ewolucjonizm (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
2Etyka społeczna i polityczna (konwersatorium)Z/3 30 dr Jacek Frydrych
3Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Zajęcia do wyboru
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Epistemologia współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewa Odoj
2Język grecki dla filozofów (lektorat)Z/3 30 dr Andrzej Stefańczyk
3Współczesna metodologia nauk (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr Robert Kublikowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
11Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
12Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Filozofia Boga (wykład)E/4 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
2Historia filozofii w Polsce (wykład)E/5 30 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia filozofii w Polsce i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
2Filozofia Boga (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia prawa (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Translatoria do wyboru
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr Maksymilian Roszyk
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Wykłady monograficzne do wyboru
1Etyka ogólna (wykład)E/2 15 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
2Filozofia przyrody (wykład)E/2 15 Zawieszone
3Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/2 15 dr hab. Anna Palusińska
4Metafizyka i antropologia (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Metodologia nauk (wykład)E/2 15 Ks. dr Robert Kublikowski
6Podstawy informatyki (wykład)E/2 15 Zawieszone
Seminarium licencjackie
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Katarzyna Stępień
Praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/1 0 Ks. dr Robert Kublikowski

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Filozofia religii (wykład)E/4 45 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia religii (konwersatorium)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
2Geneza kosmosu (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Translatoria do wyboru
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr hab. Anna Głąb
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Wykłady monograficzne do wyboru
1Etyka szczegółowa (wykład)E/2 15 dr Jacek Frydrych
2Filozofia kultury i sztuki (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
3Filozofia nauk przyrodniczych (wykład)E/2 15 Zawieszone
4Filozofia prawa (filozofia Boga) (wykład)E/2 15 Zawieszone
5Filozofia religii (wykład)E/2 15 Zawieszone
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/2 15 dr Maksymilian Roszyk
7Historia filozofii w Polsce (wykład)E/2 15 Zawieszone
8Logika (wykład)E/2 15 Zawieszone
9Teoria poznania (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Wykłady gościnne w języku angielskim do wyboru
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/4 30 prof. Brendan Sweetman
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/4 30 prof. Martin Cajthaml
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/4 30 prof. Kevin Mulligan
Seminarium licencjackie
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 dr Wojciech Lewandowski
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr Wojciech Lewandowski
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Katarzyna Stępień

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze