Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wprowadzenie do filozofii (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
2Logika (wykład)Zbo/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
3Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
4Historia filozofii starożytnej (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
5Historia filozofii starożytnej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Andrzej Stefańczyk
6Metafizyka - Ontologia (wykład)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
7Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
8Antropologia filozoficzna (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
9Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Katarzyna Stępień
10Etyka ogólna (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
11Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
12Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
13Język łaciński dla filozofów (lektorat)Z/3 60 dr Andrzej Stefańczyk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 Brak obsady

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
2Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
3Filozofia przyrody nieożywionej (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
4Historia filozofii średniowiecznej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Andrzej Stefańczyk
5Metafizyka - Ontologia (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
6Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
7Antropologia filozoficzna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
8Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
9Etyka ogólna (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
10Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marcin Ferdynus
11Historia filozofii średniowiecznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
12Filozofia przyrody nieożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
13Język łaciński dla filozofów (lektorat)Z/2 30 dr Andrzej Stefańczyk

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ogólna metodologia nauk (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
2Teoria mnogości (wykład)Zbo/2 15 dr Marcin Czakon
3Etyka szczegółowa (wykład)Zbo/3 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4Historia filozofii nowożytnej (wykład)E/6 45 dr Maksymilian Roszyk
5Teoria poznania - Epistemologia (wykład)Zbo/3 30 Brak obsady
6Filozofia przyrody ożywionej (wykład)E/4 15 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ogólna metodologia nauk (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Robert Kublikowski
2Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
3Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 15 dr Anna Krajewska
4Historia filozofii nowożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
5Filozofia przyrody ożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Bioetyka (konwersatorium)Z/3 30 dr Wojciech Lewandowski
2Główne problemy filozofii Arystotelesa i Tomasza z Akwinu (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
Zajęcia do wyboru
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Filozofia przyrodoznawstwa (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2Metodologia historii filozofii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 279) Z/0 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 312) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński dla filozofów (lektorat)E/2 30 dr Andrzej Stefańczyk

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Elementy metodologii filozofii (wykład)E/3 15 dr Piotr Lipski
2Teoria poznania - Epistemologia (wykład)E/3 15 Brak obsady
3Etyka szczegółowa (wykład)E/3 15 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4Historia filozofii współczesnej (wykład)E/6 45 dr Maksymilian Roszyk
5Teoria mnogości (wykład)E/4 15 dr Marcin Czakon
Ćwiczenia obowiązkowe
1Elementy metodologii filozofii (ćwiczenia)Z/0 30 dr Piotr Lipski
2Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
3Historia filozofii współczesnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Maksymilian Roszyk
4Teoria mnogości (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
5Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Krajewska
Zajęcia do wyboru
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Antropologia przyrodnicza i ewolucjonizm (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Etyka społeczna i polityczna (konwersatorium)Z/3 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
3Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Zajęcia do wyboru
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Epistemologia współczesna (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
2Język grecki dla filozofów (lektorat)Z/3 30 dr Andrzej Stefańczyk
3Współczesna metodologia nauk (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 279) Z/0 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 312) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agata Woźniak
4Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 Brak obsady

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Filozofia Boga (wykład)E/4 30 dr Wojciech Daszkiewicz
2Historia filozofii w Polsce (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Filozofia Boga (ćwiczenia)Z/0 15 dr Wojciech Daszkiewicz
2Historia filozofii w Polsce i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Seminarium licencjackie
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia prawa (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Teoria systemów dedukcyjnych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Translatoria do wyboru
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr Maksymilian Roszyk
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Brak obsady
Wykłady monograficzne do wyboru
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/2 15 dr hab. Anna Palusińska
2Metafizyka i antropologia (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Tomasz Duma
3Metodologia nauk (wykład)E/2 15 Ks. dr Robert Kublikowski
Praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/1 0 Brak obsady

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Filozofia religii (wykład)E/4 45 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Seminarium licencjackie
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 dr Wojciech Lewandowski
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia religii (konwersatorium)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
2Geneza kosmosu (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Historia nauki i techniki (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Nurty filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Szałek
Translatoria do wyboru
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr hab. Anna Głąb
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Brak obsady
Wykłady monograficzne do wyboru
1Etyka szczegółowa (wykład)E/2 15 dr Wojciech Lewandowski
2Filozofia kultury i sztuki (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
3Filozofia nauk przyrodniczych (wykład)E/2 15 Zawieszone
4Filozofia prawa (filozofia Boga) (wykład)E/2 15 dr hab. Katarzyna Stępień
5Filozofia religii (wykład)E/2 15 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/2 15 dr Maksymilian Roszyk
7Historia filozofii w Polsce (wykład)E/2 15 Zawieszone
8Logika (wykład)E/2 15 dr Anna Karczewska
9Teoria poznania (wykład)E/2 15 Zawieszone
Wykłady gościnne w języku angielskim do wyboru
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/4 30 Brak obsady
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/4 30 Brak obsady
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/4 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze