Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wprowadzenie do filozofii (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
2Logika (wykład)Zbo/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
3Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
4Historia filozofii starożytnej (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
5Historia filozofii starożytnej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
6Metafizyka - Ontologia (wykład)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
7Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paulina Sulenta
8Antropologia filozoficzna (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
9Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
10Etyka ogólna (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
11Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
12Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
13Język łaciński dla filozofów (lektorat)Z/3 60 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
6Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
9Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
2Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
3Filozofia przyrody nieożywionej (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
4Historia filozofii średniowiecznej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Anna Palusińska
5Metafizyka - Ontologia (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
6Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
7Antropologia filozoficzna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
8Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paulina Sulenta
9Etyka ogólna (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
10Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Anna Krajewska
11Historia filozofii średniowiecznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
12Filozofia przyrody nieożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
13Język łaciński dla filozofów (lektorat)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ogólna metodologia nauk (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
2Teoria mnogości (wykład)Zbo/2 15 dr Marcin Czakon
3Etyka szczegółowa (wykład)Zbo/3 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4Historia filozofii nowożytnej (wykład)E/6 45 dr Maksymilian Roszyk
5Teoria poznania - Epistemologia (wykład)Zbo/3 30 dr Błażej Gębura
6Filozofia przyrody ożywionej (wykład)E/4 15 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
(Należy wybrać jedną z dwóch poniższych ścieżek)
1Ogólna metodologia nauk (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Robert Kublikowski
2Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 15 dr Błażej Gębura
3Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 15 dr Wojciech Lewandowski
4Historia filozofii nowożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Agnieszka Sztajer
5Filozofia przyrody ożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Bioetyka (konwersatorium)Z/3 30 dr Wojciech Lewandowski
2Główne problemy filozofii Arystotelesa i Tomasza z Akwinu (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
Zajęcia do wyboru
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Filozofia przyrodoznawstwa (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2Metodologia historii filozofii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński dla filozofów (lektorat)E/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Elementy metodologii filozofii (wykład)E/3 15 dr Piotr Lipski
2Teoria poznania - Epistemologia (wykład)E/3 15 dr Błażej Gębura
3Etyka szczegółowa (wykład)E/3 15 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4Historia filozofii współczesnej (wykład)E/6 45 dr Maksymilian Roszyk
5Teoria mnogości (wykład)E/4 15 dr Marcin Czakon
Ćwiczenia obowiązkowe
1Elementy metodologii filozofii (ćwiczenia)Z/0 30 dr Piotr Lipski
2Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Błażej Gębura
3Historia filozofii współczesnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Maksymilian Roszyk
4Teoria mnogości (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Mateusz Lisowski
5Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Krajewska
Zajęcia do wyboru
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Antropologia przyrodnicza i ewolucjonizm (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Etyka społeczna i polityczna (konwersatorium)Z/3 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
3Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Daszkiewicz
Zajęcia do wyboru
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Epistemologia współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Błażej Gębura
2Język grecki dla filozofów (lektorat)Z/3 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
3Współczesna metodologia nauk (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
5Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 Brak obsady

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Filozofia Boga (wykład)E/4 30 dr Paulina Sulenta
2Historia filozofii w Polsce (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Filozofia Boga (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
2Historia filozofii w Polsce i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Seminarium licencjackie
(Należy wybrać jedno seminarium)
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 dr Wojciech Lewandowski
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa - Grupa: 1) Zbo/5 0 dr Wojciech Lewandowski
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa - Grupa: 2) Zbo/5 0 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia prawa (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Teoria systemów dedukcyjnych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Translatoria do wyboru
(Należy wybrać jedno translatorium)
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr Maksymilian Roszyk
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Wykłady monograficzne do wyboru
(Należy wybrać 30 godz., 4 pkt. ECTS)
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/2 15 dr hab. Anna Palusińska
2Metafizyka i antropologia (wykład)E/2 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
3Metodologia nauk (wykład)E/2 15 Ks. dr Robert Kublikowski
Praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/1 0 Ks. dr Robert Kublikowski

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Filozofia religii (wykład)E/4 45 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Seminarium licencjackie
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa - Grupa: 1) Zbo/5 0 Brak obsady
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa - Grupa: 2) Zbo/5 0 Brak obsady
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia religii (konwersatorium)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
2Geneza kosmosu (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Zenon Roskal
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Historia nauki i techniki (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Nurty filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Szałek
Translatoria do wyboru
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Wykłady monograficzne do wyboru
(Należy wybrać 60 godz., 8 pkt. ECTS)
1Etyka szczegółowa (wykład)E/2 15 dr Anna Krajewska
2Filozofia kultury i sztuki (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
3Filozofia nauk przyrodniczych (wykład)E/2 15 Zawieszone
4Filozofia prawa (filozofia Boga) (wykład)E/2 15 dr hab. Katarzyna Stępień
5Filozofia religii (wykład)E/2 15 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/2 15 dr Maksymilian Roszyk
7Historia filozofii w Polsce (wykład)E/2 15 Zawieszone
8Logika (wykład)E/2 15 dr Anna Karczewska
9Teoria poznania (wykład)E/2 15 Zawieszone
Wykłady gościnne w języku angielskim do wyboru
(Student może wybrać jeden z poniższych wykładów zamiast dwóch wykładów monograficznych odbywających się w tym samym semestrze)
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/4 30 Brak obsady
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/4 30 Brak obsady
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/4 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze