Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wprowadzenie do filozofii (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
2Logika (wykład)Zbo/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
3Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
4Historia filozofii starożytnej (wykład)E/5 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
5Metafizyka - Ontologia (wykład)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
6Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paulina Sulenta
7Antropologia filozoficzna (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
8Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
9Etyka ogólna (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
10Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Krajewska
11Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
12Język łaciński dla filozofów (translatorium)Z/3 60 dr hab. Andrzej Stefańczyk
13Historia filozofii starożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 261) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 262) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 264) Z/2 30 mgr Magdalena Matys
4Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 202) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
2Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
3Historia filozofii średniowiecznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
4Historia filozofii średniowiecznej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Anna Palusińska
5Metafizyka - Ontologia (wykład)E/5 15 Ks. dr hab. Tomasz Duma
6Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
7Antropologia filozoficzna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
8Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paulina Sulenta
9Etyka ogólna (wykład)E/4 15 Ks. dr Marcin Ferdynus
10Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Anna Krajewska
11Filozofia przyrody nieożywionej (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
12Filozofia przyrody nieożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
13Język łaciński dla filozofów (translatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 261) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 262) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 264) Z/2 30 mgr Magdalena Matys
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 202) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ogólna metodologia nauk (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
2Ogólna metodologia nauk (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
3Teoria poznania - Epistemologia (wykład)Zbo/3 30 dr Błażej Gębura
4Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 15 dr Błażej Gębura
5Etyka szczegółowa (wykład)Zbo/3 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
6Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 15 dr Anna Krajewska
7Historia filozofii nowożytnej (wykład)E/5 45 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
8Historia filozofii nowożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
9Teoria mnogości (wykład)Zbo/2 15 dr Anna Karczewska
10Filozofia przyrody ożywionej (wykład)E/4 15 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
11Filozofia przyrody ożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
12Język łaciński dla filozofów (translatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Przedmioty specjalizacyjne (należy wybrać 1 ścieżkę)
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Bioetyka (konwersatorium)Z/3 30 dr Wojciech Lewandowski
2Główne problemy filozofii Arystotelesa i Tomasza z Akwinu (konwersatorium)Z/3 30 dr Paulina Sulenta
Przedmioty specjalizacyjne (należy wybrać 1 ścieżkę)
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Metodologia historii filozofii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2Filozofia przyrodoznawstwa (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 136) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 157) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
6Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
11Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Elementy metodologii filozofii (wykład)E/3 15 dr Piotr Lipski
2Elementy metodologii filozofii (ćwiczenia)Z/0 30 dr Piotr Lipski
3Teoria poznania - Epistemologia (wykład)E/3 15 dr Błażej Gębura
4Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Błażej Gębura
5Etyka szczegółowa (wykład)E/3 15 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
6Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Krajewska
7Historia filozofii współczesnej (wykład)E/6 45 dr Maksymilian Roszyk
8Historia filozofii współczesnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Maksymilian Roszyk
9Teoria mnogości (wykład)E/4 15 dr Anna Karczewska
10Teoria mnogości (ćwiczenia)Z/0 15 dr Anna Karczewska
Przedmioty specjalizacyjne (należy kontynuować ścieżkę wybraną w poprzednim semestrze)
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Antropologia przyrodnicza i ewolucjonizm (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Etyka społeczna i polityczna (konwersatorium)Z/3 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
3Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Przedmioty specjalizacyjne (należy kontynuować ścieżkę wybraną w poprzednim semestrze)
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Epistemologia współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Błażej Gębura
2Język grecki dla filozofów (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
3Współczesna metodologia nauk (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 157) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
4Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
5Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
10Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Michał Narecki
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Gryta
13Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 Brak obsady
14Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
15Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Magdalena Szulga
16Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
17Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia Boga (wykład)E/3 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
2Filozofia Boga (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
3Historia filozofii w Polsce (wykład)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
4Podstawy psychologii i historii myśli psychologicznej (wykład)E/3 30 dr Andrzej Januszewski
Przedmioty do wyboru
(należy wybrać 1 translatorium)
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Seminarium licencjackie
(należy wybrać 1 seminarium)
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/4 0 dr hab. Katarzyna Stępień
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/4 0 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki z II roku)
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia prawa (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki z II roku)
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Teoria systemów dedukcyjnych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Wykłady monograficzne do wyboru
(należy wybrać 2 wykłady - 4 ECTS z poniższej listy, albo 1 wykład - 4 ECTS z listy Memorial Lectures)
1Etyka ogólna (wykład)E/2 15 Zawieszone
2Filozofia przyrody (wykład)E/2 15 Zawieszone
3Filozofia religii (wykład)E/2 15 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
4Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/2 15 dr hab. Anna Palusińska
5Metafizyka i antropologia (wykład)E/2 15 Zawieszone
6Metodologia nauk (wykład)E/2 15 Zawieszone
7Podstawy informatyki (wykład)E/2 15 Zawieszone
8Teoria poznania (wykład)E/2 15 dr Błażej Gębura
Praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/3 0 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Memorial Lectures
(student może wybrać 1 z poniższych wykładów zamiast 2 wykładów monograficznych)
1Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/4 30 Zawieszone

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia religii (wykład)E/4 45 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
2Historia filozofii w Polsce (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
3Historia filozofii w Polsce i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Przedmioty do wyboru
(należy kontynuować translatorium wybrane w poprzednim semestrze)
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr Maksymilian Roszyk
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Seminarium licencjackie
(należy kontynuować seminarium wybrane w poprzednim semestrze)
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 dr Anna Karczewska
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 dr Wojciech Lewandowski
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki z II roku)
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Geneza kosmosu (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Filozofia religii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki z II roku)
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Nurty filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
2Historia nauki i techniki (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Zenon Roskal
Wykłady monograficzne do wyboru
(należy wybrać 2 wykłady - 4 ECTS z poniższej listy, albo 1 wykład - 4 ECTS z listy Memorial Lectures)
1Etyka szczegółowa (wykład)E/2 15 Zawieszone
2Filozofia kultury i sztuki (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
3Filozofia nauk przyrodniczych (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
4Filozofia prawa (filozofia Boga) (wykład)E/2 15 dr hab. Katarzyna Stępień
5Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/2 15 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
6Historia filozofii w Polsce (wykład)E/2 15 Zawieszone
7Logika (wykład)E/2 15 Zawieszone
Memorial Lectures
(student może wybrać 1 z poniższych wykładów zamiast 2 wykładów monograficznych)
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze