Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2021/2022


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Metody badań medioznawczych (wykład)E/5 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
2Metody badań medioznawczych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
4Opinia publiczna (wykład)E/4 30 dr hab. Robert Szwed
5Prawne aspekty komunikacji społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Lidia Jaskuła
6Przygotowanie materiałów dziennikarskich (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Robert Furmańczuk
7Etyka w pracy dziennikarza (wykład)E/4 30 dr hab. Maria Gondek
8Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Gondek
6Seminarium magisterskie: Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
7Seminarium magisterskie: Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
8Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Przedmioty specjalizacyjne
Warsztaty medialne
1Warsztat telewizyjny (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
2Warsztat telewizyjny (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
3Warsztat prasowy (warsztaty medialne) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Zawieszone
4Warsztat prasowy (warsztaty medialne) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
5Warsztat radiowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
6Warsztat radiowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
7Warsztat filmowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Zawieszone
8Warsztat filmowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 Brak obsady

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ekonomika mediów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2Teorie komunikowania masowego (wykład)E/5 30 dr Joanna Szegda
3Teorie komunikowania masowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Szegda
4Media lokalne i środowiskowe (wykład)E/4 30 dr Olga Białek-Szwed
5Marketing i promocja (wykład)E/4 30 Ks. dr Rafał Pastwa
6Marketing i promocja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Łukasz Sarowski
7Komunikacja niewerbalna (wykład)E/2 15 dr hab. Maria Gondek
8Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
9Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Gondek
6Seminarium magisterskie: Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
7Seminarium magisterskie: Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
8Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Przedmioty specjalizacyjne
Warsztaty medialne
1Warsztat telewizyjny (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
2Warsztat telewizyjny (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
3Warsztat radiowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
4Warsztat radiowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
5Warsztat prasowy (warsztaty medialne) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Zawieszone
6Warsztat prasowy (warsztaty medialne) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
7Warsztat filmowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Zawieszone
8Warsztat filmowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku (wykład)E/4 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2Creative writing (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
3Creative writing (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
4Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów (wykład)E/5 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
6Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
7Pragmatyka językowa (wykład)E/2 15 dr Olga Białek-Szwed
8Analiza dyskursu medialnego (wykład)E/2 15 Ks. dr Rafał Pastwa
9Psychologia mediów (wykład)E/5 30 Ks. dr Rafał Pastwa
10Psychologia mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Łukasz Sarowski
11Psychologia mediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Łukasz Sarowski
12Problematyka polityczna i gospodarcza XXI wieku (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Łukasz Sarowski
13Problematyka polityczna i gospodarcza XXI wieku (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Łukasz Sarowski
14Media mobilne - realizacja materiałów audiowizualnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Robert Furmańczuk
15Media mobilne - realizacja materiałów audiowizualnych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Robert Furmańczuk
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Gondek
6Seminarium magisterskie: Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
7Seminarium magisterskie: Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
8Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe (wykład)E/4 30 dr Wojciech Wciseł
Przedmioty do wyboru
Wykład monograficzny promotora
1Badania nad wpływem mediów (wykład)E/4 30 dr hab. Robert Szwed
2Fotografia w mediach (wykład)E/4 30 Zawieszone
3Kampanie społeczne (wykład)E/4 30 dr hab. Aneta Duda
4Mediatyzacja pamięci zbiorowej (wykład)E/4 30 dr hab. Dariusz Wadowski
Przedmioty do wyboru
Zajęcia seminaryjne
Seminarium magisterskie
1Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Gondek
6Seminarium magisterskie: Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
7Seminarium magisterskie: Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
8Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
Zajęcia seminaryjne
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 Zawieszone
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Maria Gondek
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Dariusz Wadowski
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Robert Szwed
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Aneta Duda
6Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
7Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
8Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze