Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2022/2023


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Metody badań medioznawczych (wykład)E/5 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
2Metody badań medioznawczych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
4Opinia publiczna (wykład)E/4 30 dr hab. Robert Szwed
5Prawne aspekty komunikacji społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Lidia Jaskuła
6Przygotowanie materiałów dziennikarskich (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Robert Furmańczuk
7Przygotowanie materiałów dziennikarskich (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Robert Furmańczuk
8Etyka w pracy dziennikarza (wykład)E/4 30 dr hab. Maria Gondek
9Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Komunikacja społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Kultura medialna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Nowe media (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
6Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
7Retoryka i etyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Gondek
Przedmioty specjalizacyjne
Warsztaty medialne
1Warsztat nowych mediów (warsztaty)Z/2 30 dr Łukasz Sarowski
2Warsztat produkcji audio (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
3Warsztat produkcji audiowizualnej (warsztaty)Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
4Warsztat produkcji filmowej (warsztaty)Z/2 30 mgr szt. Damian Bieniek
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ekonomika mediów i zarządzanie mediami (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2Teoria komunikowania masowego (wykład)E/5 30 dr Joanna Szegda
3Teoria komunikowania masowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Szegda
4Media lokalne i środowiskowe (wykład)E/4 15 dr Olga Białek-Szwed
5Komunikacja w sytuacji kryzysowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Łukasz Sarowski
6Współczesne trendy marketingowe (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Rafał Pastwa
7Pragmatyka niewerbalna (wykład)E/2 15 dr hab. Maria Gondek
8Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
9Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
Przedmioty do wyboru
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
1Alternative Dispute Resolution in International Trade (konwersatorium)Z/2 30 dr Damian Bara
2Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)Z/2 30 dr Kamila Sobieraj
3Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
4Fundamentals of Sociology and Social Research Methods (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
5Grundbegriffe der Pädagogik (konwersatorium)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
6History and Political Culture of Poland (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
7Human resources management in educational organizations (fakultet) (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
8Ideas and ideology in Russian literature of early modern period (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
9International business (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
10International protection of human rights (konwersatorium)Z/2 30 dr Robert Tabaszewski
11Introduction to the History of the European Legal Culture (konwersatorium)Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska
12Jurisprudence (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
13Literary and theatrical culture of Belarus (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
14Philosophie im Kontext der Neurowissenschaften (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
15Philosophy of law: justice or legalism? (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
16Poland: its history and culture (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
17Positive Education (konwersatorium)Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
18Psychology at school (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
19Spanish Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
20Storytelling across contemporary media (konwersatorium)Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
21Strategic reasoning and planning in educational systems (fakultet) (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
22The function of moral values in integral development of student (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewelina Szlachta
23The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
24The personalistic education (konwersatorium)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
25Польский юридический язык. Основной курс. (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
26Україна в ХХ та ХХІ столітті: у пошуках незалежності та національної ідентичності (konwersatorium)Z/2 30 dr Albert Nowacki
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Komunikacja społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Kultura medialna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Nowe media (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
6Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
7Retoryka i etyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Gondek
Przedmioty specjalizacyjne
Warsztaty medialne
1Warsztat nowych mediów (warsztaty)Z/2 30 mgr Piotr Lewandowski
2Warsztat produkcji audio (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
3Warsztat produkcji audiowizualnej (warsztaty)Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
4Warsztat produkcji filmowej (warsztaty)Z/2 30 mgr szt. Damian Bieniek

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku (wykład)E/4 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2Creative writing (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
3Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów (wykład)E/5 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
4Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Pragmatyka językowa (wykład)E/2 15 dr Olga Białek-Szwed
6Analiza dyskursu medialnego (wykład)E/2 15 Ks. dr Rafał Pastwa
7Psychologia mediów (wykład)E/5 30 Ks. dr Rafał Pastwa
8Psychologia mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Łukasz Sarowski
9Problematyka polityczna i gospodarcza XXI wieku (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Łukasz Sarowski
10Media mobilne - realizacja materiałów audiowizualnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Robert Furmańczuk
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Komunikacja społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Kultura medialna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Nowe media (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
6Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
7Retoryka i etyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Gondek

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe (wykład)E/4 30 dr Wojciech Wciseł
Przedmioty do wyboru
Wykład monograficzny promotora
1Badania nad wpływem mediów (wykład)E/4 30 dr hab. Robert Szwed
2Fotografia w mediach (wykład)E/4 30 Zawieszone
3Kampanie społeczne (wykład)E/4 30 dr hab. Aneta Duda
4Mediatyzacja pamięci zbiorowej (wykład)E/4 30 dr hab. Dariusz Wadowski
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Komunikacja społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Kultura medialna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Nowe media (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
6Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
7Retoryka i etyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Gondek
Przedmioty do wyboru
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Aneta Duda
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Robert Szwed
6Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Maria Gondek
7Przygotowanie pracy dyplomowej (kultura medialna) (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Dariusz Wadowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze