Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2021/2022


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Między ideą a literaturą (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Profil studiów
Akwizycja i dydaktyka języków
1Akwizycja i dydaktyka języków (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
Profil studiów
Językoznawstwo
1Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Z/3 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych
Język francuski
1Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia C1 (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
2Praktyczna nauka języka francuskiego - język francuski ekonomii i fnansów (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
3Praktyczna nauka języka francuskiego - redakcja tekstów specjalistycznych (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - język hiszpański w administracji (ćwiczenia)Z/3 30 dr Piotr Wasilewski
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Monika Plewko
Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - język włoski prawniczy (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Anna Kucharska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - dyskurs specjalistyczny (ćwiczenia)Z/3 30 dr Katarzyna Maniowska
Specjalizacja nauczycielska
1Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
2Rozwój kompetencji receptywnych w języku francuskim (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kucharska
3Rozwój kompetencji receptywnych w języku hiszpańskim (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Roksana Słaby
4Rozwój kompetencji receptywnych w języku włoskim (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kucharska
5Dydaktyka szczegółowa języka francuskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kucharska
6Dydaktyka szczegółowa języka hiszpańskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
7Dydaktyka szczegółowa języka włoskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
8Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
9Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
10Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Sabina Więsyk
11Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 Brak obsady

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Między ideą a literaturą (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
2Metodologia badań w literaturoznawstwie (konwersatorium)Z/3 15 mgr Stanisław Świtlik
Profil studiów
Akwizycja i dydaktyka języków
1Akwizycja i dydaktyka języków (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
2Metodologia badań w akwizycji i glottodydaktyce (konwersatorium)Z/3 15 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
Profil studiów
Językoznawstwo
1Metodologia badań w językoznawstwie (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
2Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych
Język francuski
1Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia C1 (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
2Praktyczna nauka języka francuskiego - językowe kompetencje komunikacyjne C1 (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka francuskiego - redakcja tekstów specjalistycznych (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stanisław Świtlik
Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - język hiszpański ekonomii i finansów (ćwiczenia)Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - język hiszpański w hotelarstwie i turystyce (ćwiczenia)Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - dyskurs specjalistyczny (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kucharska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - korespondencja handlowa (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Maniowska
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr Agnieszka Karczewska
2Dydaktyka szczegółowa języka francuskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kucharska
3Dydaktyka szczegółowa języka hiszpańskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
4Dydaktyka szczegółowa języka włoskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kucharska
5Rozwój kompetencji produktywnych w języku francuskim (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kucharska
6Rozwój kompetencji produktywnych w języku hiszpańskim (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Roksana Słaby
7Rozwój kompetencji produktywnych w języku włoskim (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Konwersatoria obowiązkowe
1Realioznawstwo hiszpańskie (konwersatorium)Z/1 15 mgr Leticia López Martínez
2Realioznawstwo włoskie (konwersatorium)Z/1 15 mgr Dominika Wronikowska-Sfilio
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Teatr, media, przekład (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Profil studiów
Akwizycja i dydaktyka języków
1Akwizycja i dydaktyka języków (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
Profil studiów
Językoznawstwo
1Językoznawstwo i przekładoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
2Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
Językowe kompetencje komunikacyjne
Język francuski
1Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
2Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
3Praktyczna nauka języka francuskiego - korespondencja handlowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
4Praktyczna nauka języka francuskiego - korespondencja handlowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język francuski - praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/3 90 dr hab. Sebastian Piotrowski
Językowe kompetencje komunikacyjne
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - korespondencja handlowa (ćwiczenia)Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - język medyczny (ćwiczenia)Z/2 30 dr Piotr Wasilewski
4Język hiszpański - praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/3 90 dr Piotr Wasilewski
Językowe kompetencje komunikacyjne
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Maniowska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - język włoski ekonomii i finansów (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Maniowska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - język medyczny (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Maniowska
4Język włoski - praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/3 90 dr hab. Anna Kucharska
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka szczegółowa języka francuskiego (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Jakub Duralak
2Dydaktyka szczegółowa języka hiszpańskiego (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Roksana Słaby
3Dydaktyka szczegółowa języka włoskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Kucharska
4Język francuski - praktyka zawodowa przygotowująca do zawodu nauczyciela (praktyki)Zbo/5 120 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
5Język hiszpański - praktyka zawodowa przygotowująca do zawodu nauczyciela (praktyki)Zbo/5 120 dr Tomasz Niestorowicz
6Język włoski - praktyka zawodowa przygotowująca do zawodu nauczyciela (praktyki)Zbo/5 120 dr hab. Anna Kucharska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Profil studiów
Literaturoznawstwo
1Teatr, media, przekład (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
Językowe kompetencje komunikacyjne
Język francuski
1Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
2Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Profil studiów
Akwizycja i dydaktyka języków
1Akwizycja i dydaktyka języków (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
Językowe kompetencje komunikacyjne
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia)Z/4 30 dr Piotr Wasilewski
Językowe kompetencje komunikacyjne
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia specjalistyczne (ćwiczenia)Z/4 30 dr Katarzyna Maniowska
Profil studiów
Językoznawstwo
1Językoznawstwo i przekładoznawstwo (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
2Językoznawstwo kontrastywne polsko-romańskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu magisterskiego
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Dorota Śliwa

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze