Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wprowadzenie do retoryki (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
3Logika (wykład)E/4 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wprowadzenie do retoryki (ćwiczenia)Z/0 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
2Kultura języka (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
3Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Aleksandra Kozłowska
4Podstawy sztuki oratorskiej (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Paweł Gondek
5Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Kozanecka-Dymek
Warsztaty obowiązkowe
1Korygowanie błędów wymowy z elementami ortofonii (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
2Korygowanie błędów wymowy z elementami ortofonii (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
3Mnemotechnika (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
4Mnemotechnika (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński w retoryce (lektorat)Z/1 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
4Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Robert Mrozek
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
6Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
9Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
11Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
12Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia retoryki klasycznej (wykład)E/6 30 Ks. dr Michał Klementowicz
2Elokucja (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Roman Doktór
3Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Aleksandra Kozłowska
2Historia retoryki klasycznej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
3Kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Maria Gondek
4Elokucja (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Roman Doktór
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr Anna Starościc
2Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Maria Gondek
3Techniki oddechowo-głosowe (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński w retoryce (lektorat)E/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gruczek
4Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
9Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
11Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Podstawy retoryki stosowanej (wykład)E/4 15 dr hab. Maria Gondek
2Logika praktyczna (wykład)E/5 30 Ks. dr Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy retoryki stosowanej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
2Logika praktyczna (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Anna Mazurek
3Retoryczne środki wyrazu (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
4Topika (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek
5Sztuka pisania tekstów użytkowych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Konwersatoria obowiązkowe
1Teoria perswazji (konwersatorium)Z/2 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Warsztaty obowiązkowe
1Elementy sztuki aktorskiej (warsztaty)Z/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
2Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 214) Z/1 8 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 184) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
Moduły do wyboru
Retoryka w dyskursie społecznym
1Psychologia komunikacji (konwersatorium)Z/3 30 mgr Paweł Ciszek
2Sztuka kreatywnego myślenia (konwersatorium)Z/3 30 Ks. mgr Piotr Stoll

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Argumentacja retoryczna (wykład)Z/4 15 dr Tomasz Łach
2Retoryka w komunikacji audiowizualnej (wykład)E/6 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Retoryka w komunikacji audiowizualnej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
2Argumentacja retoryczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
3Metodyka prowadzenia warsztatów retorycznych (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Martyna Bieniek
4Sztuka etykiety (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Konwersatoria obowiązkowe
1Zagadnienia z filozofii człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
Warsztaty obowiązkowe
1Trening medialny (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
2Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Maria Gondek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 184) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
11Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
Moduły do wyboru
Retoryka w dyskursie społecznym
1Public relations (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Katarzyna Drop
2Organizacja wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Martyna Bieniek

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Sztuka negocjacji (wykład)Zbo/3 15 dr Jacek Sobek
2Sztuka dyskusji (wykład)Zbo/4 15 dr hab. Paweł Gondek
3Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka negocjacji (ćwiczenia)Z/0 30 dr Jacek Sobek
2Sztuka dyskusji (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Paweł Gondek
Konwersatoria obowiązkowe
1Erystyka i sofistyka (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
Warsztaty obowiązkowe
1Wystąpienia publiczno-oratorskie (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Moduł: Retoryka w kulturze
1Laboratorium działań twórczych (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Aleksandra Kozłowska
2Pedagogiczno-dydaktyczne funkcje retoryki (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
3Wybrane zagadnienia z retoryki dyskursu publicznego (wykład)E/3 30 dr Paweł Fortuna
Seminarium
1Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Paweł Gondek
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/4 0 dr hab. Paweł Gondek
2Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/4 0 Brak obsady

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawne aspekty przekazów publicznych (wykład)E/2 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Etos w retoryce (konwersatorium)Z/3 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Moduł: Retoryka w kulturze
1Debaty publiczne (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek
2Komunikacja retoryczna w social media (ćwiczenia)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
3Logopedia (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
4Manipulacyjne formy perswazji w dyskursie publicznym (ćwiczenia)Z/3 30 dr Agnieszka Żuk
5Muzykoterapia (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
Seminarium
1Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Paweł Gondek
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/6 0 Zawieszone
2Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/6 0 dr hab. Paweł Gondek
Praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni
1Praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/1 0 dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze