Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wprowadzenie do retoryki (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Wprowadzenie do retoryki (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Paweł Gondek
3Logika (wykład)E/4 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
5Kultura języka (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
6Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Aleksandra Kozłowska
7Podstawy sztuki oratorskiej (ćwiczenia)Z/4 30 dr Joanna Kiereś-Łach
8Język łaciński w retoryce (lektorat)Z/1 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
9Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
10Korygowanie błędów wymowy z elementami ortofonii (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
11Mnemotechnika (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
4Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
8Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
12Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia retoryki klasycznej (wykład)E/6 30 Ks. dr Michał Klementowicz
2Historia retoryki klasycznej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
3Elokucja (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Roman Doktór
4Elokucja (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
5Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
6Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 Brak obsady
7Kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Maria Gondek
8Język łaciński w retoryce (lektorat)E/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
9Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej (warsztaty)Z/2 30 dr Joanna Kiereś-Łach
10Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
11Techniki oddechowo-głosowe (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
4Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Podstawy retoryki stosowanej (wykład)E/4 15 dr hab. Maria Gondek
2Logika praktyczna (wykład)E/5 30 Ks. dr Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy retoryki stosowanej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
2Logika praktyczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
3Retoryczne środki wyrazu (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
4Topika (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek
5Sztuka etykiety (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
6Sztuka pisania tekstów użytkowych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
7Prezentacje multimedialne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
Konwersatoria obowiązkowe
1Zagadnienia z filozofii człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Daszkiewicz
Warsztaty obowiązkowe
1Elementy sztuki aktorskiej (warsztaty)Z/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
2Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 62) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Retoryka w komunikacji audiowizualnej (wykład)E/5 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
2Argumentacja retoryczna (wykład)E/4 15 dr Tomasz Łach
Ćwiczenia obowiązkowe
1Retoryka w komunikacji audiowizualnej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
2Argumentacja retoryczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
3Metodyka prowadzenia warsztatów retorycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Joanna Kiereś-Łach
Warsztaty obowiązkowe
1Trening medialny (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
2Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 62) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
13Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Przedmioty do wyboru
(Należy wybrać 120 godz., 12 pkt. ECTS)
1Oratorstwo okolicznościowe (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
2Organizacja wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
3Prawne aspekty przekazów retorycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
4Psychologia komunikacji (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
5Public relations (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
6Sztuka kreatywnego myślenia (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Sztuka negocjacji (wykład)Zbo/3 15 dr Jacek Sobek
2Sztuka dyskusji (wykład)E/4 15 dr hab. Paweł Gondek
3Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka dyskusji (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Paweł Gondek
2Sztuka negocjacji (ćwiczenia)Z/0 30 dr Jacek Sobek
Konwersatoria obowiązkowe
1Erystyka i sofistyka (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
Warsztaty obowiązkowe
1Wystąpienia publiczno-oratorskie (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Moduł: Retoryka w dyskursie społecznym
1Wybrane zagadnienia z retoryki dyskursu publicznego (wykład)E/3 30 dr Paweł Fortuna
2Laboratorium działań twórczych (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Aleksandra Kozłowska
3Pedagogiczno-dydaktyczne funkcje retoryki (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Seminarium
1Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)Zbo/3 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/4 0 dr Artur Mamcarz-Plisiecki

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawne aspekty przekazów publicznych (wykład)E/2 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Etos w retoryce (konwersatorium)Z/3 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Moduł: Retoryka w dyskursie społecznym
1Debaty publiczne (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek
2Komunikacja retoryczna w social media (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
3Doradztwo personalne (ćwiczenia)Z/3 30 dr Agnieszka Zaręba
4Manipulacyjne formy perswazji w dyskursie publicznym (ćwiczenia)Z/3 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
5Logopedia (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
Seminarium
1Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)Zbo/3 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/6 0 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni
1Praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/1 0 dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze