Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wprowadzenie do retoryki (wykład)E/6 30 Zawieszone
2Wprowadzenie do retoryki (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
3Logika (wykład)E/4 15 Zawieszone
4Logika (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
5Historia filozofii (wykład)E/2 30 Zawieszone
6Kultura języka (ćwiczenia)Z/4 30 Zawieszone
7Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 Zawieszone
8Podstawy sztuki oratorskiej (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
9Język łaciński w retoryce (lektorat)Z/1 30 Zawieszone
10Mnemotechnika (warsztaty)Z/2 30 Zawieszone
11Korygowanie błędów wymowy z elementami ortofonii (warsztaty)Z/2 30 Zawieszone
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia retoryki klasycznej (wykład)E/6 30 Zawieszone
2Historia retoryki klasycznej (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
3Elokucja (wykład)E/5 15 Zawieszone
4Elokucja (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
5Historia filozofii (wykład)E/2 30 Zawieszone
6Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 Zawieszone
7Kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
8Język łaciński w retoryce (lektorat)E/2 30 Zawieszone
9Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
10Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej (warsztaty)Z/2 30 Zawieszone
11Techniki oddechowo-głosowe (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
12Techniki oddechowo-głosowe (warsztaty)Z/2 30 Zawieszone
13Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
14Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 Zawieszone
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Podstawy retoryki stosowanej (wykład)E/4 15 Ks. dr Michał Klementowicz
2Podstawy retoryki stosowanej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
3Logika praktyczna (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
4Logika praktyczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
5Retoryczne środki wyrazu (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
6Topika (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
7Sztuka etykiety (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
8Sztuka pisania tekstów użytkowych (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
9Prezentacje multimedialne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Starościc
10Zagadnienia z filozofii człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
11Elementy sztuki aktorskiej (warsztaty)Z/2 30 dr Jolanta Banak - Nowak
12Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 dr Jolanta Banak - Nowak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
5Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Retoryka w komunikacji audiowizualnej (wykład)E/5 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
2Retoryka w komunikacji audiowizualnej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
3Argumentacja retoryczna (wykład)E/4 15 dr Tomasz Łach
4Argumentacja retoryczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
5Metodyka prowadzenia warsztatów retorycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Joanna Kiereś-Łach
6Trening medialny (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
7Trening medialny (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
8Sztuka żywego słowa (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
9Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Witold Kopeć
Przedmioty do wyboru
(Należy wybrać 120 godz., 12 pkt ECTS)
1Oratorstwo okolicznościowe (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
2Organizacja wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
3Prawne aspekty przekazów publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
4Psychologia komunikacji (konwersatorium)Z/3 30 dr Jacek Sobek
5Public relations (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
6Sztuka kreatywnego myślenia (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Michał Narecki
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Katarzyna Albiniak
10Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/1 0 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
11Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Sztuka negocjacji (wykład)Zbo/4 15 dr Jacek Sobek
2Sztuka negocjacji (ćwiczenia)Z/0 30 dr Jacek Sobek
3Sztuka dyskusji (wykład)E/5 15 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
4Sztuka dyskusji (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
5Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
6Erystyka i sofistyka (konwersatorium)Z/3 30 dr Tomasz Łach
7Teoria perswazji (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
8Wystąpienia publiczno-oratorskie (warsztaty)Z/2 30 dr Joanna Kiereś-Łach
Przedmioty do wyboru
(Należy wybrać 60 godz., 6 ECTS)
1Komunikacja emocjonalna (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
2Retoryka w komunikacji marketingowej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Paweł Fortuna
3Topika kultury (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
Seminarium
1Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/2 0 dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty do wyboru
(Należy wybrać 180 godz., 18 ECTS)
1Debaty publiczne (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
2Doradztwo personalne (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
3Komunikacja retoryczna w social media (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Łukasz Sarowski
4Laboratorium działań twórczych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Witold Kopeć
5Logopedia (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
6Manipulacyjne formy perswazji w dyskursie publicznym (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
7Muzykoterapia (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
8Pedagogiczno-dydaktyczne funkcje retoryki (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Seminarium
1Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni
1Praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/1 0 dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze