Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów

Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wprowadzenie do retoryki (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Wprowadzenie do retoryki (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
3Logika (wykład)E/4 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
5Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
6Kultura języka (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
7Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 dr Joanna Kiereś-Łach
8Podstawy sztuki oratorskiej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
9Język łaciński w retoryce (lektorat)Z/1 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
10Korygowanie błędów wymowy z elementami ortofonii (warsztaty)Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
11Mnemotechnika (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 112) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia retoryki klasycznej (wykład)E/6 30 Brak obsady
2Historia retoryki klasycznej (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
3Elokucja (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Roman Doktór
4Elokucja (ćwiczenia)Z/0 30 dr Joanna Kiereś-Łach
5Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
6Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 Brak obsady
7Kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
8Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
9Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
10Techniki oddechowo-głosowe (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
11Techniki oddechowo-głosowe (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
12Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
13Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
14Język łaciński w retoryce (lektorat)E/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Podstawy retoryki stosowanej (wykład)E/4 15 dr hab. Maria Gondek
2Podstawy retoryki stosowanej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
3Logika praktyczna (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
4Logika praktyczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
5Retoryczne środki wyrazu (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
6Topika (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
7Sztuka etykiety (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
8Sztuka pisania tekstów użytkowych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Nowak
9Prezentacje multimedialne (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
10Zagadnienia z filozofii człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
11Elementy sztuki aktorskiej (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Witold Kopeć
12Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Retoryka w komunikacji audiowizualnej (wykład)E/5 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
2Retoryka w komunikacji audiowizualnej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
3Argumentacja retoryczna (wykład)E/4 15 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
4Argumentacja retoryczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
5Metodyka prowadzenia warsztatów retorycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Joanna Kiereś-Łach
6Trening medialny (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
7Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
(należy wybrać 120 godz., 12 pkt. ECTS)
1Oratorstwo okolicznościowe (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
2Organizacja wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
3Prawne aspekty przekazów publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
4Psychologia komunikacji (konwersatorium)Z/3 30 dr Jacek Sobek
5Public relations (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Nowak
6Sztuka kreatywnego myślenia (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
4Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Osękowska
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
9Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Sztuka negocjacji (wykład)Zbo/4 15 dr Jacek Sobek
2Sztuka dyskusji (wykład)E/5 15 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
3Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka negocjacji (ćwiczenia)Z/0 30 dr Jacek Sobek
2Sztuka dyskusji (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Erystyka i sofistyka (konwersatorium)Z/3 30 dr Tomasz Łach
2Teoria perswazji (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
Warsztaty obowiązkowe
1Wystąpienia publiczno-oratorskie (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Zajęcia do wyboru
(należy wybrać 60 godz., 6 pkt. ECTS)
1Komunikacja emocjonalna (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
2Topika kultury (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
3Retoryka w dyskursie publicznym (ćwiczenia)Z/3 30 dr Paweł Fortuna
Seminarium
(należy wybrać jedno seminarium)
1Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/2 0 Brak obsady

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia do wyboru
(należy wybrać 180 godz., 18 pkt. ECTS)
1Debaty publiczne (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
2Doradztwo personalne (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
3Komunikacja retoryczna w social media (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
4Laboratorium działań twórczych (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
5Logopedia (ćwiczenia)Z/3 30 dr Agnieszka Karczewska
6Manipulacyjne formy perswazji w dyskursie publicznym (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
7Muzykoterapia (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
8Pedagogiczno-dydaktyczne funkcje retoryki (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Seminarium
(należy kontynuować jedno seminarium)
1Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)Zbo/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/8 0 Brak obsady
Praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni
1Praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/1 0 dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze